ผู้เขียน หัวข้อ: [[ข่าวเปิดสอบ]] แนวข้อสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูผู้ช่วย รวม 16 อัตรา 3-16ส.ค58  (อ่าน 1741 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูผู้ช่วย จำนวน 9 กลุ่มวิชา ใหม่ล่าสุด
โทร. 089-4220125 Line ID. 0894220125


<<<ประกาศ>>> สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 สิงหาคม 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

     1. ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  จำนวน 9 กลุ่มวิชา  16 อัตรา

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์- จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก พลศึกษาและสุขศึกษา- จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก วัดผลและประเมินผลการศึกษา- จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 
กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ศิลปไทย- จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 
กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ประติมากรรม- จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 
กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ดนตรี (ซอด้วง)- จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 
กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ดนตรี (ซออู้)- จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 
กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)- จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 
กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์)- จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

  สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์  โทร.โทร.02 4822 176 , 02 4822 172 ในวันและเวลาราชการ 
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

จำหน่ายเอกสาร  ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
(1)  ไฟล์  PDF   ส่งทาง E-Mail  ราคา  399 บาท
(2)  หนังสือ ภาค ก. 1 เล่ม + VCD ติวคณิตศาสตร์ EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท
(3)  หนังสือ ภาค ข. 1 เล่ม + Mp3 พรบ.การศึกษา EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท
(4)  ชุดติว DVD เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 2500 บาท


ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบภาค ก. ครูผู้ช่วย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ใหม่ล่าสุด  **หรือ**
หนังสือ + VCD ติวคณิตศาสตร์  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท

ความรอบรู้
-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
-  นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
-  แนวข้อสอบระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
-  แนวข้อสอบ พรบ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 -  แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข
-   แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
-   แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-   แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครูภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ใหม่ล่าสุด    **หรือ**
หนังสือ +Mp3 พรบ.การศึกษา  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา


สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125  
WhatsApp / Line ID : 0894220125  
E-Mail : exam.st@hotmail.com 
Web Page : http://goo.gl/yb1hhr

กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่  428-2-29359-0

******* โอนเงินแล้วแจ้งรายละเอียดทาง [E-Mail / SMS / LINE / Whats App] *******
>> สิ่งที่ต้องแจ้ง <<    ** เวลาที่โอนเงินตามสลิป (เท่านั้น) , หน่วยงาน+ตำแหน่งที่สอบ , E-Mail หรือ ชื่อที่อยู่ (กรณีหนังสือ) **

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2015, 03:22:34 PM โดย Exam.st »

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
เปิดสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูผู้ช่วย  ตั้งแต่ 3 - 16 สิงหาคม 2558

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม