ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบกรมอาชีวศึกษา สอศ. ครูอาชีวศึกษา รวม 212 อัตรา 14-20 ธ.ค.58  (อ่าน 1088 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอาชีวศึกษา ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย)


<<<ประกาศ>>> สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สอศ.   
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งแต่วันที่  14 - 20 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

     1. ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. (เขตทั่วไป)   จำนวน 212 อัตรา

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

จำหน่ายเอกสาร  ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ครูผู้ช่วย สอศ.  ใหม่ล่าสุด  **หรือ**
หนังสือ+ Mp3  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท

ความรู้ความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
-  นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
-  แนวข้อสอบระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
-  แนวข้อสอบ พรบ.การอาชีวศึกษา
-  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-   แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู


ภาค ข. ครูผู้ช่วย สอศ. ใหม่ล่าสุด    **หรือ**
หนังสือ+ Mp3  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา


สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125  
WhatsApp / Line ID : 0894220125  
@Line ID : @t0894220125 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)   
IG :   _korsobthai 
E-Mail : exam.st@hotmail.com 
Web Page : http://goo.gl/yb1hhr

กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่  428-2-29359-0

******* โอนเงินแล้วแจ้งรายละเอียดทาง [E-Mail / SMS / LINE / Whats App] *******
>> สิ่งที่ต้องแจ้ง <<    ** เวลาที่โอนเงินตามสลิป (เท่านั้น) , หน่วยงาน+ตำแหน่งที่สอบ , E-Mail หรือ ชื่อที่อยู่ (กรณีหนังสือ) **


Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
1.    ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอนโดยทั่วไป ?
ก. กิจกรรม                ข. การทดสอบความรู้เบื้องต้น
ค. การวัดผล                ง. การนำความรู้ไปใช้
ตอบข้อ ค. การวัดผล   
2.    การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของใคร ?
ก. ครูใหญ่                ข. ครูวิชาการ
ค. ครูผู้สอน                ง. ครูประจำชั้น
ตอบข้อ ค. ครูผู้สอน
3.    ข้อใดไม่ใช่ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน ?
ก. ประเมินผลก่อนการเรียน        ข. ประเมินผลระหว่างเรียน
ค. ประเมินผลย่อยก่อนสอบปลายภาค    ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
ตอบข้อ ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
4.    ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. การประเมินผล คือการทดสอบ           
ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก
ค. การสอบ คือ การทบทวนบทเรียน           
ง. การวัดผล คือ การประเมินผล
ตอบข้อ ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก
5.    การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด ?
ก. เพื่อให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง           
ข. เพื่อฟื้นฟูความรู้ของนักเรียน
ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน           
ง. เพื่อรู้จุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ใหม่
ตอบข้อ ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน

6.    การวัดผลควรคำนึงถึงข้อใด ?
ก. จัดให้ตรงกับเนื้อหา            ข. จัดให้ตรงกับจุดประสงค์
ค. จัดให้ตรงกับแผนการสอน        ง. จัดให้ตรงกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอบข้อ ข. จัดให้ตรงกับจุดประสงค์
7.    การวัดและประเมินผลช่วยนักเรียนโดยตรงในเรื่องใด ?
ก. สนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยการเรียนที่ดี               
ข. ช่วยเพิ่มความสนใจการเรียนของนักเรียน
ค. ชี้ข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียน               
ง. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ในการสอนของนักเรียน
ตอบข้อ ค. ชี้ข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียน
8.    องค์ประกอบของข้อใดที่เป็นสิ่งกำหนดการประเมินผล ?
ก. หลักสูตร                ข. เนื้อหาวิชา
ค. ความคิดรวบยอด            ง. จุดประสงค์การเรียนรู้
ตอบข้อ ง. จุดประสงค์การเรียนรู้
9.    ขั้นตอนแรกของกระบวนการวัดผล คือข้อใด ?
ก. เลือกใช้วิธีวัดผล            ข. สร้างเครื่องมือวัดผล
ค. กำหนดจุดประสงค์ของการวัดผล    ง. จัดทำตารางวิเคราะห์จุดประสงค์ เนื้อหา
ตอบข้อ ค. กำหนดจุดประสงค์ของการวัดผล   
10.    การสร้างข้อทดสอบนักเรียนระดับ ป.1 ควรเน้นในเรื่องใด ?
ก. ตัวเลือก 4 ตัว                ข. ความรู้ความจำ
ค. ให้อักษรตัวโต            ง. ใช้รูปภาพแทนข้อความให้มาก
ตอบข้อ ข. ความรู้ความจำ
11.    ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มุ่งวัดอะไร ?
ก. พฤติกรรม                ข. ตัดสินการเลื่อนชั้น
ค. ความก้าวหน้าของการเรียนรู้        ง. การแข่งขันว่าใครเรียนเก่ง
ตอบข้อ ค. ความก้าวหน้าของการเรียนรู้

12.    การวัดผล การประเมินผล ให้ประโยชน์แก่ใครมากที่สุด ?
ก. ครู                    ข. ผู้ปกครอง
ค. นักเรียน                ง. หัวหน้าการ
ตอบข้อ ก. ครู   
13.    ก่อนออกข้อสอบควรนึกถึงอะไรก่อน ?
ก. ชนิดข้อสอบ                ข. ลักษณะคำถามที่ดี
ค. ตรวจวิเคราะห์หลักสูตร        ง. เนื้อหาวิชาที่ทำการสอน
ตอบข้อ ค. ตรวจวิเคราะห์หลักสูตร
14.    ข้อสอบทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือข้อใดมากที่สุด ?
ก. ตาชั่ง                    ข. แว่นขยาย
ค. ปรอทคนไข้                ง. บารอมิเตอร์วัดอากาศ
ตอบข้อ ก. ตาชั่ง
15.    เรานำผลการสอบมาใช้ประโยชน์ในด้านใด ?
ก. แนะแนว                ข. ซ่อมเสริม
ค. ตัดสินการเรียน            ง. ปรับปรุงการเรียนการสอน
ตอบข้อ ง. ปรับปรุงการเรียนการสอน
16.    ข้อสอบมาตรฐาน “ มาตรฐาน ” ในเรื่องใด ?
ก. การใช้                ข. การออก
ค. การดำเนินการสอบ            ง. การเก็บบำรุงรักษา
ตอบข้อ ข. การออก
17.    การวัดผลของคุณลักษณะต่างๆที่เป็นนามธรรมครูควรใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ?
ก. การทดสอบ                ข. การจัดอันดับ
ค. การสังเกต                ง. การเก็บบำรุงรักษา
ตอบข้อ ง. การเก็บบำรุงรักษา
18.    เด็กชายสมชายทำข้อสอบได้คะแนน 60 คะแนน ให้เต็ม 100 คะแนนแต่สอบไม่ผ่านจุดประสงค์ ข้อใดเป็นการประเมินผล ?
ก.  60                    ข. 100
ค. 60/100                ง. ไม่ผ่าน
ตอบข้อ ง. ไม่ผ่าน
19.    จุดประสงค์ของการประเมินผลข้อใดสำคัญที่สุด ?
ก. เพื่อปรับปรุงการบริหาร        ข. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ค. เพื่อปรับปรุงการสอนและการสอบ    ง. เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด
ตอบข้อ ข. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
20.    การประเมินผลการเรียนควรใช้วิธีใด ?
ก. ประเมินผลก่อนเรียน           
ข. ประเมินผลระหว่างเรียน
ค. ประเมินผลหลังเรียน           
ง. ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
ตอบข้อ ง. ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
21.    ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ?
ก. การวัดผลก่อนเรียน            ข. การวัดผลปลายภาค
ค. การวัดผลปลายปี            ง. การวัดผลระหว่างเรียน
ตอบข้อ ค. การวัดผลปลายปี   
22.    ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ?
ก. ให้มีความคิดสร้างสรรค์       
ข. ให้รู้โทษของยาเสพติด
ค. ให้บอกวิธีป้องกันโรคติดต่อได้ 3 ข้อ
ง. ให้มีความซาบซึ้งในวรรณคดีไทย
ตอบข้อ ค. ให้บอกวิธีป้องกันโรคติดต่อได้ 3 ข้อ
23.    เมื่อต้องการทราบความสามารถของแต่ละบุคคลโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นจะใช้การประเมินผลแบบใด ?
ก. อิงกลุ่ม                ข. อิงเกณฑ์
ค. อิงตน                ง. อิงผู้สอน
ตอบข้อ ข. อิงเกณฑ์


24.    ข้อใดมีความสัมพันธ์กับข้ออื่นๆน้อยที่สุด ?
ก. การวัดผล                ข. การเรียนการสอน
ค. การสอนซ่อมเสริม            ง. การทำทะเบียนประวิติ
ตอบข้อ ง. การทำทะเบียนประวิติ
25.    สิ่งจำเป็นที่สุดในการสร้างข้อสอบเพื่อวัดว่าผู้เรียนจะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่คืออะไร ?
ก. อำนาจจำแนก                ข. ความยากง่าย
ค. ความเชื่อมั่น                ง. ตรงจุดประสงค์
ตอบข้อ ง. ตรงจุดประสงค์
26.    การดำเนินการสอบข้อใดไม่ถูกต้อง ?
ก. มีการเตือนก่อนที่จะหมดเวลาสอบ       
ข. เดินไป – มาในห้องสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
ค. แจกข้อสอบก่อนเวลาและเก็บข้อสอบตรงเวลา           
ง. ไม่อธิบายสิ่งใดๆ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้
ตอบข้อ ข. เดินไป – มาในห้องสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
27.    ข้อคำถามที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ?
ก. ผู้เข้าสอบส่วนมากตอบผิด           
ข. ผู้เข้าสอบส่วนมากตอบถูก
ค. คนเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบผิด           
ง. คนเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบถูกครึ่งหนึ่ง
ตอบข้อ ค. คนเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบผิด   
28.    การวัดผลวิชาใดที่ใช้การสังเกตมากที่สุด ?
ก. ดนตรี                ข. พลศึกษา
ค. นาฏศิลป์                ง. จริยธรรม
ตอบข้อ ข. พลศึกษา
29.    กรณีใดควรใช้ข้อสอบแบบปรนัย ?
ก. เมื่อต้องการถามให้ครอบคลุมเนื้อหา    ข. เมื่อต้องการถามให้ครอบคลุมเนื้อหา
ค. เมื่อผู้สอบเขียนหนังสือไม่เป็น        ง. เมื่อครูมีเวลาออกข้อสอบน้อย
ตอบข้อ ข. เมื่อต้องการถามให้ครอบคลุมเนื้อหา
30.    ถึงแม้สมทรงจะทำข้อสอบนี้สักกี่ครั้งก็จะได้คะแนนเท่าเดิม แสดงว่าข้อสอบฉบับนี้เป็นอย่างไร ?
ก. มีความเชื่อมั่น                ข. มีความเที่ยงตรง
ค. มีอำนาจจำแนก            ง. มีความเป็นปรนัย
ตอบข้อ ก. มีความเชื่อมั่น   
31.    การวัดบุคลิกภาพด้วยวิธีใดดีที่สุด ?
ก. การสังเกต                ข. การสัมภาษณ์
ค. การใช้แบบทดสอบ            ง.  การใช้แบบสอบถาม
ตอบข้อ ก. การสังเกต   
32.    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มุ่งวัดอะไร ?
ก. ใครสอบได้ – ตก            ข. ใครรู้มาแล้วเท่าไร
ค. ใครรู้มากหรือน้อย            ง. ใครจะเรียนสำเร็จหรือไม่
ตอบข้อ ค. ใครรู้มากหรือน้อย
33.    แบบทดสอบวัดความถนัดมุ่งวัดอะไร ?
ก. ใครสอบได้ – ตก            ข. ใครรู้มาแล้วเท่าไร
ค. ใครรู้มากหรือน้อย            ง. ใครจะเรียนสำเร็จหรือไม่
ตอบข้อ ง. ใครจะเรียนสำเร็จหรือไม่
34.    บุคคลที่เขียนข้อสอบได้ดรในวิชาหนึ่งๆควรจะเป็นใคร ?
ก. นักวัดผล                ข. นักจิตวิทยา
ค. ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน        ง. ครูที่สอนวิชานั้น
ตอบข้อ ง. ครูที่สอนวิชานั้น
35.    เราใช้สอบแบบอัตนัยเมื่อเราต้องการทราบอะไร ?
ก. ใครฉลาดกว่ากัน            ข. ใครคล่องกว่ากัน
ค. ใครมีความคิดริเริ่มดี            ง.  ใครมีความรู้ความจำดี
ตอบข้อ ค. ใครมีความคิดริเริ่มดี   
36.    องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของจุดประสงค์การเรียนรู้คืออะไร ?
ก. เกณฑ์                ข. สถานการณ์
ค. พฤติกรรมที่คาดหวัง            ง. ความคิดรวบยอดและหลักการ
ตอบข้อ ค. พฤติกรรมที่คาดหวัง   
37.    คำใดที่ใช้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ?
ก. รู้                    ข. อ่าน
ค. สนใจ                ง. เข้าใจ
ตอบข้อ ข. อ่าน
38.    ข้อใดจะเป็นปรนัยหรือไม่ดูที่สิ่งใดเป็นสำคัญ ?
ก. การให้คะแนน            ข. ตัวคำถาม
ค. เนื้อหาวิชาที่ถาม            ง. สมรรถภาพที่จะวัด
ตอบข้อ ก. การให้คะแนน
39.    การออกข้อสอบวัดสมรรถภาพใดที่ออกได้ง่ายที่สุด ?
ก. ความเข้าใจ                ข. การนำไปใช้
ค. การสังเคราะห์            ง. ความรู้ ความจำ
ตอบข้อ ง. ความรู้ ความจำ
40.    ออกข้อสอบให้นักเรียนแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนเป็นการวัดสมรรถภาพใด?
ก. ความเข้าใจ                ข. การนำไปใช้
ค. การวิเคราะห์                ง. การสังเคราะห์
ตอบข้อ ข. การนำไปใช้

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม