ผู้เขียน หัวข้อ: (((ดาน์วโหลดไฟล์))) แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ใหม่ล่าสุด  (อ่าน 4237 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream

ติวสอบ แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ล่าสุด 
โทร. 089-4220125   Line ID. 0894220125 

  :2: :2: :2:
รายวิชา ตามสารบัญ ดังนี้

- โปรแกรมฝึกทำข้อสอบ TOEIC
- เทคนิคพิชิต TOEIC พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ TOEIC พร้อมเฉลย
- TOEIC 8 partTest พร้อม E-Book และ MP3สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125    Line :   0894220125  
E-Mail : exam.st@hotmail.com   

ไฟล์ PDF ราคา  399 บาท

กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 428-2-29359-0

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
Re: (((ดาน์วโหลดไฟล์))) แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ใหม่ล่าสุด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2015, 05:12:34 PM »
[color=]TOEIC Gram Quiz 1 Review

Check your answers. Pay particular attention to unusual vocabulary.

1. Our human resources department will help you acclimate to the San Francisco area __________ your arrival there.

(A) when
(B) while
(C) upon
(D) if

Correct: C
Category: Preposition

2. For being the top ________ real estate saleswoman of the quarter, Susan Miller received the accolades of her manager

(A) produce
(B) production
(C) produced
(D) producing

Correct: D
Category: Adjective

3. Your accommodations at the Pan-Pacific Hotel in Vancouver __________ been confirmed for two nights.

(A) having
(B) has
(C) have
(D) have to

Correct: C
Category: Subject Verb Agreement

4. President Smith's ________ assistant will accompany her on her trip to New York this week.

(A) executing
(B) executive
(C) execution
(D) executable

Correct: B
Category: Adjective

5. ________  John accomplished little as production supervisor, he was fired.

(A) Even though
(B) In spite of
(C) While
(D) Because

Correct: D
Category: Subordinator Adverb Clause

6. It was quite an accomplishment to turn the company around in such ________.

(A) time a short
(B) short, a time
(C) time a short
(D) a short time

Correct: D
Category: Order

7.Talks have broken off because the two companies have been unable ________ an accord.

(A) to reach
(B) reaching
(C) reach
(D) they reached

Correct: A
Category: Infinitive

8. According to our records, your checking account is $123.00 ________ as of this morning.

(A) overdrawn
(B) overdrawing
(C) was overdrawn
(D) to overdraw

Correct: A
Category: Adjective

9. You ________ an accountant calculate your taxes and complete your return.

(A) should let
(B) can
(C) could have been
(D) might need

Correct: A
Category: Verb

10. Should you decide to take our money market ________ account, interest will accrue at a rate of 4.5% per year.

(A) to check
(B) check
(C) checking
(D) checked

Correct: C
Category: Adjective

11. She has yet to achieve her goal ________ the company on sound financial footing.

(A) by putting
(B) with putting
(C) of putting
(D) on putting

Correct: C
Category: Preposition + Gerund

12. William's ________ of accomplishment within the company is only exceeded by his record of service to the community.

(A) record
(B) recorded
(C) recording
(D) records

Correct: A
Category: Noun

13. Pacific Gas and Electric refused to acknowledge receiving our letter ________ complaint.

(A) by
(B) of
(C) in
(D) to

Correct: B
Category: Preposition

14. Mr. Young is a business acquaintance whom I met at our annual convention ________ year.

(A) past
(B) passed
(C) prior
(D) last

Correct: D
Category: Usage

TOEIC TEST MASTER CDROM

15. Dutch Telecom is reportedly seeking to acquire VoiceStream Technologies for ________ fifty billion dollars.

(A) some
(B) any
(C) much
(D) many

Correct: A
Category: Adjective


16. AOL's acquisition of Time Warner was accomplished mainly as a result of selling shares in ________ company.

(A) their
(B) it's
(C) its
(D) they're a

Correct: C
Category: Pronoun

17. As of Mr. Jones' ________ from the company, Janet Jackson has been appointed acting head of the Trust Division.

(A) dismissive
(B) dismiss
(C) dismissal
(D) dismissed

Correct: C
Category: Noun

18. You may activate your credit card by calling 1-800-888-0002 at any ________ 24 hours a day.

(A) timing
(B) times
(C) time
(D) timer
 
Correct: C
Category: Noun

19. According to actuarial calculations, the average male born in the United States has a life ________ of 74 years.

(A) expectation
(B) expectancy
(C) expecting
(D) expect

Correct: B
Category: Noun


20. To become the CEO of a corporation, one must ________ extraordinary business acumen and aggressive leadership skills.

(A) possess
(B) possessed
(C) have possessing
(D) have been possessed

Correct: A
Category: Verb

21. We cannot count on ________ changing their negotiating position because their response to our latest offer was adamant.

(A) they are
(B) them
(C) their
(D) that they

Correct: C
Category: Pronoun

22. The addendum to the agreement has yet to be formulated but ________ crucial points which must be worded carefully.

(A) include
(B) includes
(C) including
(D) its including

Correct: B
Category: Verb

23. Please note that the address which is listed on our business card has been changed ________ 512 Valencia Avenue.

(A) in
(B) on
(C) by
(D) to

Correct: D
Category: Preposition

24. I would like to send this letter by ________ return receipt so that the addressee will have to sign for it.

(A) certify
(B) certification
(C) certifiable
(D) certified

Correct: D
Category: Adjective

25. ________ our program this afternoon, the meeting will be adjourned promptly at 5:00 p.m.

(A) In accordance by
(B) To accord with
(C) According to
(D) Accord in

Correct: C
Category: Usage
[/color]

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
Re: (((ดาน์วโหลดไฟล์))) แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ใหม่ล่าสุด
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2015, 05:12:48 PM »
TOEIC Grammar Quiz 2
TOEIC Grammar Quiz 2. Write down your answers. Check them at TOEIC Gram Quiz 2 Review.

26. The adjuster will be out to review your insurance claim and inspect the damage to your car at 10 a.m. ________ Monday.

(A) at
(B) on
(C) in
(D) by

27. If there is any problem with the administration of these tests, it should be reported immediately to the ________ authority.

(A) supervising
(B) supervise
(C) to supervise
(D) supervision

28. We need to find a new administrator for the Human Resources Department ________ has experience in all sectors of our corporation.

(A) who
(B) whom
(C) which
(D) in whom

29. With this credit card, you may ________ an advance of up to $5000 at any of our branch locations.

(A) obtain
(B) to obtain
(C) obtaining
(D) be obtained

30. ________ adverse business conditions, the corporation has decided to postpone its hiring of new employees.

(A) Because
(B) Even though
(C) Nonetheless
(D) Due to

TOEIC TEST MASTER CDROM

31. The advertisement is for a ________ writer who is fluent in both English and Chinese.

(A) technique
(B) technical
(C) technician
(D) technological

32. Because the advertising budget is so small this year, breakthroughs ________ new international markets will be minimal.

(A) on
(B) into
(C) at
(D) during

33. Following the advice of her broker, Mrs. Tang ________ to diversify her investments into stocks and bonds.

(A) deciding
(B) decides
(C) has decided
(D) has been decided


 

34. As an Amazon business affiliate, ________ company receives the benefit of the Amazon logo on its homepage.

(A) a
(B) these
(C) which
(D) that the

35. We are able to state categorically that our ________ to your proposal is affirmative.

(A) respond
(B) responsive
(C) responsively
(D) response

36. Please affix your signature on the line above the ________ "President of the Company."

(A) describe
(B) description
(C) descriptive
(D) descriptively

37. The company cannot afford to ignore the volatility of ________ Nasdaq stock market.

(A) a
(B) an
(C) the
(D) these

TOEIC TEST MASTER CDROM

38. The marketing agency has proposed a three year campaign ________ focuses on television, radio, and internet advertising.

(A) it
(B) what
(C) in which
(D) that

39. For her role in ________ the property, the real estate agent received a ten percent commission.

(A) sell
(B) sales
(C) selling
(D) sold

40. It is only through an aggressive ________ strategy that the new company can hope to make a dent in the market.

(A) marketers
(B) to market
(C) marketing
(D) marketed


 
41. The final agreement is set ________ signed on Friday at the law offices of Ernst, Rabin and Stravinsky.

(A) to be
(B) being
(C) have been
(D) been

42. ________ continued allegations of money laundering, the banks of the Grand Cayman Islands have opened their books to auditors.

(A) Even though
(B) Despite of
(C) However
(D) Because of

43. R.J. Reynolds, formerly a tobacco company, has formed alliances with ________ food producing companies in an effort to diversify.

(A) vary
(B) various
(C) variety
(D) variant

44. Allies in the fight ________ AT & T, Sprint and Vonage have attempted to broaden their market share.

(A) to
(B) on
(C) during
(D) against

45. Cutbacks in funding mean ________ allocation for the development end of our organization will fall short of expectations.

(A) what
(B) which
(C) that
(D) while

46. The allotment for personnel clothing is not limited to clothes ________ on site.

(A) worn
(B) wearing
(C) are worn
(D) which worn

47. The university travel allowance covers all lodging, food, and transportation expenses incurred by the university ________.

(A) represent
(B) to represent
(C) representation
(D) representative

48. Once the contract has been signed, it cannot be altered ________ by mutual agreement of the signing parties.

(A) except
(B) however
(C) without
(D) nonetheless

49. Minister Smith's inability ________ the economic summit means that an alternate representative must be selected.

(A) attend
(B) attending
(C) and attending
(D) to attend

50. In case our primary plan fails to succeed, we need to have an alternative plan ________.

(A) at place
(B) in place
(C) on place
(D) by place

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
Re: (((ดาน์วโหลดไฟล์))) แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ใหม่ล่าสุด
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2015, 05:13:02 PM »
TOEIC Gram Quiz 3 Review
51. Last year's ________ alumni fundraising drive raised over 100 million dollars for university research projects.

(A) annual
(B) annually
(C) annum
(D) annuity

Correct: A
Category: Adjective

52. As we look to put together this new company, we are seeking an amalgamation of ideas ________ incorporates different approaches.

(A) in which
(B) by which
(C) through which
(D) which

Correct: D
Category: Subordinator Adjective Clause
Toeic Test Master Cdrom
53. Because of the firm's amateurish approach to the project, the corporation decided to terminate its ________.

(A) relation
(B) relative
(C) relatively
(D) relationship

Correct: D
Category: Noun

54. Maintaining a ________ economic ambassador to handle crises is an important element of any government.

(A) rove
(B) rover
(C) roved
(D) roving

Correct: D
Category: Adjective

55. We regret ________ we are unable to sign the contract because of critical ambiguities in the fifth and sixth clauses.

(A) that
(B) what
(C) which
(D) who

Correct: A
Category: Subordinator Noun Clause


 
56. Creating desalinization projects to water the entire north African region is an ambitious project ________ millions of dollars.

(A) involve
(B) involved
(C) involving
(D) involvement

Correct: C
Category: Adjective

57. Because Mr. Yang remains ambivalent about the position he has been offered, we are recommending ________ the offer.

(A) withdraw
(B) withdrawal
(C) withdrawn
(D) withdrawing

Correct: D
Category: Noun

58. We went to the meeting anticipating the usual agenda, ________ expecting to be ambushed on our activities of last week.

(A) no
(B) none
(C) not
(D) nothing

Correct: C
Category: Negative

59. President Al-Khabar has expressed that he is ________ to the merger of the two companies.

(A) amenity
(B) amenable
(C) amenably
(D) amenability

Correct: B
Category: Adjective

60. One of the amendments to the contract calls for the two companies to exchange progress reports on a biannual ________.

(A) base
(B) basic
(C) based
(D) basis

Correct: D
Category: Noun

61. _________ the amiable relationship between the two companies, the management teams decided the time is not yet ripe for merger.

(A) Despite
(B) Even though
(C) However
(D) Although

Correct: A
Category: Subordinator Adverb Phrase

62. By amortizing our purchase of computers over the ________, we can write off most of our tax liability.

(A) next years five
(B) five years next
(C) years, next five
(D) next five years

Correct: D
Category: Word Order

63. Due to the ________ demand for our new Palm computers, we will need to have an ample supply on hand.

(A) expectant
(B) expected
(C) expecting
(D) expectorant

Correct: B
Category: Adjective

64. At the ________ meeting, you will be called on to amplify your statements concerning the future of the company.

(A) bored
(B) board
(C) boarded
(D) boarding

Correct: B
Category: Usage

65. In today's environment of e-commerce, companies ________ anachronistic policies will be left behind.

(A) that pursue
(B) that pursue its
(C) they that pursue
(D) they pursue

Correct: A
Category: Adjective Clause

66. Because of the similarities between the Coca-Cola and Pepsi-Cola companies, certain analogies about their management structure ________.

(A) drawn
(B) drawing
(C) can be drawing
(D) can be drawn

Correct: D
Category: Verb
Toeic Test Master Cdrom
67. Analyzing sales data is an important prerequisite to ordering ________ goods.

(A) manufacture
(B) manufacturer
(C) manufactured
(D) manufacturing

Correct: C
Category: Adjective

68. The supervisor's analysis of the problem in inter-departmental communication was ________.

(A) highly accurate
(B) high accuracy
(C) accurate of highness
(D) an accurate height

Correct: A
Category: Adverb


 
69. The duty of a financial analyst is to scrutinize money income and outflow ________ a company more efficient.

(A) orders making
(B) in order to make
(C) ordered making
(D) on order made

Correct: B
Category: Adverb Phrase

70. Ancillary responsibilities of your new job are listed in the employee handbook ________ been given.

(A) what you have
(B) why you have
(C) when you have
(D) you have

Correct: D
Category: Noun Clause

71. During the vice-chairwoman's ________, she gave many anecdotes about her years in the business.

(A) speak
(B) speech
(C) speaking
(D) spoken

Correct: B
Category: Word Form Noun


 

72. Corporations can not merely rely ________ anecdotal information but must also pursue meticulous research.

(A) in
(B) about
(C) on
(D) among

Correct: C
Category: Preposition

73. We should look at the problem from all possible angles ________of environmental impact.

(A) despite that
(B) that
(C) in that
(D) including that

Correct: D
Category: Reduced Adjective Clause

74. It is fair to say ________ such an increase in sales has never occurred in the annals of our company.

(A) when
(B) that
(C) which
(D) although

Correct: B
Category: Subordinator Noun Clause

75. Thus far, all attempts by the city to annex the land adjacent to ours have ________ futile.

(A) proof
(B) proving
(C) proved
(D) been proved

Correct: C
Category: Verb

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
Re: (((ดาน์วโหลดไฟล์))) แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ใหม่ล่าสุด
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2015, 05:13:19 PM »
TOEIC Grammar Quiz 4
TOEIC Grammar Quiz 4. Write down your answers. Check them at TOEIC Gram Quiz 4 Review.


76. On the fifth anniversary of your ________, your vacation time will be doubled from five to ten days a year.

(A) employ
(B) employable
(C) employee
(D) employment

77. We are happy to announce the ________ of this month's Employee of the Month Awards.

(A) champions
(B) winners
(C) victors
(D) receptors

78. IBM's announcement of impending layoffs _________ with surprise and dismay.

(A) was met
(B) was meeting
(C) meet
(D) has being met

79. The annual report clearly shows the areas of difficulty ________ we have experienced this year.

(A) in spite of
(B) in that
(C) where
(D) which


 
80. ________ being able to buy stock, employees receive an annual annuity based on yearly sales.

(A) Coupled
(B) As well
(C) Alike
(D) In addition to

81. ________ a shift in market prices, both sides decided to annul the agreement before it went into effect.

(A) Whereas
(B) Because of
(C) Because
(D) Even though

82. We appreciate your ________ of our offer and eagerly await your answer.

(A) consider
(B) considerable
(C) consideration
(D) considerability

83. There is no antecedent which _________ predict yesterday's stock market crash.

(A) could have helped
(B) could be helped
(C) could helped
(D) helped

84. I have been asked to request that you wait in the anteroom ________ the president can see you.

(A) without
(B) until
(C) nevertheless
(D) however

85. Anticipating the creation of a new IPO, the Nasdaq traders raced ________ around the floor of the stock exchange.

(A) exciting
(B) was excited
(C) excitement
(D) excitedly

86. Given the hype for Donna Faran's new line of summer wear, the actual _________ was an anticlimax.

(A) present
(B) presenting
(C) presentment
(D) presentation

87. The fall in interest rates is a much ________ antidote to the rapid decrease in stock prices.

(A) need
(B) needy
(C) needing
(D) needed
Toeic Test Master Cdrom
88. Suffering from an antiquated investment strategy which failed to take technological stocks into ________, the Berkshire group made only modest gains in its portfolio.

(A) accountant
(B) accountable
(C) account
(D) accounting

89. In bringing antitrust action against Microsoft, the U.S.government sought ________ the company up into two separate companies.

(A) break
(B) broke
(C) to break
(D) breakage

90. Because the season is scheduled to start in two days, the umpires are extremely anxious about the outcome ________ the talks with management.

(A) in
(B) on
(C) of
(D) about

91. Despite the increasing number of bank failures and personal bankruptcies during the 1920s, the vast majority of the public remained apathetic to signs of ________ difficulties.

(A) economy
(B) economical
(C) economic
(D) economics

92. ________ her new assignments with aplomb, Evelyn rapidly advanced through the company hierarchy.

(A) Handle
(B) Handled
(C) Handles
(D) Handling


 

93. The Board feels that due to the food poisoning incident, an apology ________ for and will be made.

(A) calls
(B) is calling
(C) called
(D) is called

94. The caterer's ________ of religiously forbidden food at the OPEC buffet displayed an appalling lack of cultural sensitivity.

(A) use
(B) useful
(C) usefulness
(D) uselessness

95. ________ customers continually trip over the first step of the escalator, the apparatus that warns them of this danger needs to be redesigned.

(A) Because
(B) Because of
(C) Even though
(D) Although

96. Her casual apparel at the business meeting was so inappropriate that she ________ to leave the room to change.

(A) forces
(B) forcing
(C) is forcing
(D) was forced

97. We apologize ________ the apparent misunderstanding concerning your room reservation.

(A) to
(B) for
(C) in
(D) from

98. ________ as no surprise when Microsoft decided to appeal the decision of the federal judge.

(A) There came
(B) It came
(C) While it came
(D) During it came
Toeic Test Master Cdrom
99. His appearance ________ the board of directors meeting was dramatic and insightful.

(A) into
(B) through
(C) at
(D) for

100. The chairwoman has requested that the following items ________ appended to the tentative agreement.

(A) be
(B) being
(C) been
(D) have been

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
Re: (((ดาน์วโหลดไฟล์))) แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ใหม่ล่าสุด
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2015, 05:13:32 PM »
TOEIC Gram Quiz 5 Review
101. You may find the appendix ________ the report on page 234, just after the conclusion.

(A) at
(B) on
(C) during
(D) to

Correct: D
Category: Preposition

102. Because of the ________ value of the company, the recent actions of the board were applauded at the annual stockholders' meeting.

(A) increase
(B) increased
(C) it increased the
(D) increasing by the

Correct: B
Category: Adjective

103. No electrical appliances ________ in the lavatories at any time during the flight.

(A) used
(B) may use
(C) may be using
(D) may be used

Correct: D
Category: Verb Form

104. Mr. Sung does not believe that the solution ________ proposed is applicable to our current dilemma.

(A) that has
(B) that have
(C) that
(D) that you have

Correct: D
Category: Adjective Clause

105. All applicants __________ the job must have a graduate degree, three years of professional work experience, and five recommendations.

(A)for
(B)in
(C)on
(D)at

Correct: A
Category: Preposition

106. We thank you for your application, but feel that your talents may best lie ________.

(A) somewhere
(B) elsewhere
(C) anywhere
(D) everywhere

Correct: B
Category: Usage

107. Teletext Corporation is an equal opportunity employer and all interested people are _________ to apply.

(A) encouraging
(B) encouraged
(C) being encouraging
(D) having been encouraged

Correct: B
Category: Verb
Toiec Test Master Cdrom
108. Ms. Sanders' appointment to the position was widely expected based on her ________ qualifications.

(A)imminent
(B)eminent
(C)preimminent
(D)imitative

Correct: B
Category: Usage

109. In spite of the fact that the project _________ millions of dollars with no visible result, the foundation has agreed to apportion additional funds for the project.

(A)has already consuming
(B)has already been consumed
(C)has already being consumed
(D)was already consumed

Correct: B
Category: Verb

110. Before the house can be sold, it must be appraised to determine its market _________.

(A)value
(B)valuable
(C)valuability
(D)invaluable

Correct: A
Category: Noun

111. We appreciate the response of our readers to this survey and will try to implement as many suggestions _________.

(A) if possible
(B) if possibility
(C) as possible as
(D) as possible

Correct: D
Category: Connector


 
112. Jack ________ an apprenticeship as an automobile mechanic at the Folsom Toyota dealership.

(A) is served
(B) is serving
(C) serving
(D) serve

Correct: B
Category: Verb Form

113. President Jackson has asked ________ immediately apprised of any changes in the current situation.

(A) be
(B) to have been
(C) to be
(D) to being

Correct: C
Category: Infinitive

114. The company's marketing approach needs to be revamped in order to keep in touch with today's buying ________.

(A) public
(B) publican
(C) publicity
(D) publisher

Correct: A
Category: Noun

115. The Office of Research and Development has received a budget appropriation of 50 million dollars for ________.

(A) the fiscal current year
(B) fiscal, the current year
(C) fiscal current, the year
(D) the current fiscal year

Correct: D
Category: Order

116. Final approval may not _________ in the foreseeable future due to the unsettled economic situation.

(A) forthcome
(B) being forthcoming
(C) be forthcoming
(D) have been forthcoming

Correct: C
Category: Verb

117. Approximately ten percent of the ________ is unemployed at any given time.

(A) force work French
(B) work French force
(C) French force work
(D) French work force

Correct: D
Category: Order

118. The banker's _________ were not very apropos in light of recent developments in the banking system.

(A) commendables
(B) commentary
(C) comments
(D) commensurate

Correct: C
Category: Noun


 

119. Ms. Gonsalves' aptitude for the job is obvious ________ of her coworkers and supervisors.

(A) for all
(B) in all
(C) to all
(D) at all

Correct: C
Category: Preposition
Toeic Test Master Cdrom
120. The union ________ an independent arbiter be chosen to settle the strike against management.

(A) that has asked
(B) has what asked
(C) has asked that
(D) which has asked that

Correct: C
Category: Verb + Subordinator Noun Clause

121. ________ in arbitrage, Jackson Lyman is widely sought after by most Wall Street firms.

(A) Specializing
(B) To specialize
(C) His specialty
(D) Special

Correct: A
Category: Adjective (participle)

122. Both management and labor ________ to submit to binding arbitration to bring their problems to an end.

(A) agrees
(B) have agreed
(C) have been agreed
(D) is agreed

Correct: B
Category: Verb

123. Taking over a company ________ lost over a million dollars in each of the last five years is an arduous task.

(A) who have
(B) that it has
(C) which has
(D) it has

Correct: C
Category: Adjective Clause


 
124. In the arena of internet bookstores, ________ has achieved the success of Amazon.

(A) none is the entity
(B) there is no entity
(C) no entity that
(D) no entity

Correct: D
Category: Subject

125. With no _________ in her personal job security, Melissa dramatically criticized her supervisor in the company meeting.

(A) interest
(B) interested
(C) interesting
(D) interestingly

Correct: A
Category: Noun

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
Re: (((ดาน์วโหลดไฟล์))) แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ใหม่ล่าสุด
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2015, 05:13:44 PM »
TOEIC Grammar Quiz 6
TOEIC Grammar Quiz 6. Write down your answers. Check your answers at TOEIC Gram Quiz 6 Review.

126.  Mrs. Jones’ argument _________ of the proposal was well-taken and changed many minds.

(A) in favor for
(B) in favor of
(C) at favor for
(D) by favor in

127. If any problems _________, please do not hesitate to contact me at 530-753-0557.

(A) arising
(B) should have arisen
(C) should arise
(D) arose

128.  This is _________ of one arm of the company having no idea what the other arm is doing.

(A) a case classic
(B) classic a case
(C) a classic case
(D) case, a classic

129. My secretary has arranged a meeting _______ the situation this afternoon at 4:00.

(A) discussion
(B) discussing
(C) to discuss
(D) will be discussed

130. We believe ________ our new office arrangement better facilitates communication between management and workers.

(A) what
(B) that
(C) that when
(D) in that


 
131. Intel's vast array of computer chips ________ its way into the majority of the world's computers.

(A) has found
(B) have found
(C) have been finding
(D) having been found

132. Because your account is more than six months ________, it has been referred to collection.

(A) on arrears
(B) in the rear
(C) in arrears
(D) in a rear
Toeic Test Master Cdrom
133. Because of weather conditions over Europe, there will be a two hour delay in the _________ arrival time of Swiss Air Flight 1590.

(A) schedule
(B) schedules
(C) scheduling
(D) scheduled

134. With so many weapons in our arsenal, we can drag this case though the courts for ________.

(A) years
(B) yearly
(C) the years
(D) the year

135. The article in the newspaper indicated that the cruise ________ in Seattle during the first week of April.

(A) will begin
(B) will have been begun
(C) beginning
(D) begun

136.  Unable to articulate its position clearly, ________ saw public opinion swing against it.

(A) a company which
(B) the company that
(C) it was the company that
(D) the company

137.  Free market economists deplore the ________ of artificial trade barriers between nations.

(A) exist
(B) existing
(C) existence
(D) existential


 

 

138. By paying his dues, Mr. Washington _________ the business ladder slowly but surely.

(A) is ascended
(B) was ascended
(C) will have ascended
(D) ascended

139.  I am calling on behalf of our Purchasing Department _________ the status of our order of July 15th.

(A) ascertained
(B) who can ascertain
(C) to ascertain
(D) ascertaining

140.  What the final cost will be cannot be known yet, but the ________ price is $225,000.

(A) asked
(B) ask
(C) asks
(D) asking

141.  His favorite aspect of the business is forging the interpersonal connections _________ to increase business exposure.

(A) necessitate
(B) necessitating
(C) necessary
(D) necessarily

142.  Before you begin to assemble this ________, carefully read the directions given in the owner's manual.

(A) productive
(B) production
(C) product
(D) produces

143. The assembly decided to recommend an increase in import duties by ________.

(A) percent of twelve
(B) twelve of a percent
(C) twelth percentage
(D) twelve percent

144. ________ the assent of the Board, we are obliged to postpone our plans to implement the
strategy.

(A) Without
(B) However
(C) Unless
(D) Nevertheless

145.  In her _________ conference, the Chairwoman asserted her belief that the economy was beginning to expand.

(A) press
(B) pressing
(C) pressure
(D) impression

146.  In the wake of the Concorde crash, Air France was forced to assess ________ requirements for the supersonic aircraft.

(A) to maintain
(B) maintain
(C) maintained
(D) maintainance

147.  The manager’s assessment of the economic downturn was disheartening to all _________ present.

(A) who
(B) whose
(C) that
(D) those

148.  The county tax assessor has reappraised our parcel, and _________ our property taxes for the year.

(A) therefore increasing
(B) thereby increased
(C) there he increased
(D) is increased that
Toeic Test Master Cdrom
149.  Her assets include ________, life insurance policies, and a large number of muncipal bonds.

(A) property estate real
(B) estate real property
(C) estate property real
(D) real estate property

150.  Jennifer Wong _________ the responsibility of reorganizing the files of every corporate client.

(A) assigning
(B) has being assigned
(C) has been assigned
(D) who assigned

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
Re: (((ดาน์วโหลดไฟล์))) แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ใหม่ล่าสุด
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2015, 05:14:05 PM »
TOEIC Gram Quiz 7 Review
151.  In advance of the impending visit by our _________, your assignment is to rent a large meeting hall in which we can hold meetings and buffets.

(A) distribution
(B) distribute
(C) that distribute
(D) distributors

Correct: D
Category: Noun Number

152.  With the merger, Oracle will assimilate three computer start-ups into its ________ structure.

(A) corporate
(B) incorporate
(C) corporation
(D) incorporation

Correct: A
Category: Adjective

153. In order to assist us in our ongoing efforts to improve service, this call may be _________ or tape-recorded for future use.

(A) a monitor
(B) moitoring
(C) monitored
(D) being monitored

Correct: C
Category: Verb Form

154.  If you need ________ assistance, a Delta representative will be waiting in the entry hall as you deplane.

(A) those
(B) each
(C) any
(D) every

Correct: C
Category: Usage

155.  The job announcement ________ an assistant curator for the University of California-Davis Art Museum.

(A) that is for
(B) it is for
(C) who is for
(D) is for

Correct: D
Category: Verb


 

156.  Mr. Assaf, a close business associate of mine, will be ________ during the week of
August 10th.

(A) into town
(B) in town
(C) on town
(D) onto town

Correct: B
Category: Prepositional Phrase

157. This original play has been brought to you by our __________.

(A) student graduate association
(B) association student graduate
(C) graduate association student
(D) graduate student association

Correct: D
Category: Order

158.  From these x-rays of your lungs, I assume ________ are a heavy smoker.

(A) that you
(B) whom you
(C) why you
(D) in that you

Correct: A
Category: Subordinator Noun Clause

159.  My assumption is _______ transportation will be provided from the JFK airport to
the downtown Hyatt Regency.

(A) when
(B) why
(C) whose
(D) that

Correct: D
Category: Subordinator Noun Clause
Toeic Test Master
160.  You have my personal assurance ________ be cancelled, you will receive an immediate and full refund.

(A) when this cruise should
(B) that should this cruise
(C) since this cruise should
(D) while this cruise should

Correct: B
Category: Subordinator Noun Clause

161. This traveler's health insurance policy assures you of treatment at ________.

(A) any emergency room hospital
(B) any hospital emergency room
(C) any room emergency hospital
(D) any hospital room emergency

Correct: B
Category: Order

162.  _________ the booming economy, astronomical stock market gains have been registered in every sector.

(A) When
(B) While
(C) Although
(D) As a result of

Correct: D
Category: Subordinator Adverb Phrase

163.  The Monsanto company attaches ________ significance to its customer-client relationships.

(A) hard
(B) hardly
(C) great
(D) greatly

Correct: C
Category: Adjective

164.  As an attachment to this email _________ the technical specifications for the hydraulic pumps under consideration.

(A) please find
(B) please to find
(C) please finding
(D) please found

Correct: A
Category: Verb


 
165.  Because of the constantly shrinking job market, college graduates are finding it ________ difficult to attain a job.

(A) increased and
(B) increase that
(C) increasingly
(D) to increase so

Correct: C
Category: Adverb

166.  All attempts ________ a reservation on any flight to Hawaii for the Christmas vacation have proved futile.

(A) it obtained
(B) which it obtained
(C) who obtained
(D) to obtain

Correct: D
Category: Infinitive

167.  As a stockholder of the Coca-Cola Company, you are invited to attend the annual stockholder's meeting to be held ________ April 15th.

(A) in Atlanta on
(B) at Atlanta in
(C) at Atlanta during
(D) by Atlanta at

Correct: A
Category: Preposition
 
168. Because of the great importance ________ the President places on this project, attendance at the meeting is mandatory.

(A) who is
(B) which
(C) that he is
(D) whose

Correct: B
Category: Subordinator Adjective Clause

169.  You ________ your car with the attendant in the parking garage who will return it to you upon your return.

(A) may have left
(B) may be leave
(C) may leaving
(D) may leave

Correct: D
Category: Verb

170.  In today's ________, each company must be attentive to even the slightest changes.

(A) environment changing quickly business
(B) quickly changing business environment
(C) changing quickly business environment
(D) business environment changing quickly

Correct: B
Category: Order

171.  Finally, in this letter of recommendation, I ________ to attest to the great work ethic which Ms. Abrahamson has brought to the company.

(A) had better
(B) would rather
(C) would like
(D) had rather

Correct: C
Category: Verb
Toeic Test Master
172.  Formal attire will be required for all company events _______ during the conference.

(A) attended
(B) that attend
(C) which are attending
(D) who are being attended

Correct: A
Category: Adjective


 

173.  Here at Allied Van Lines, we believe ________ the attitude you bring to your job helps determine whether we can receive repeat orders from our customers.

(A) that
(B) in that
(C) in whose
(D) in which

Correct: A
Category: Subordinator Noun Clause

174.  Without attorneys _________ possible legal situations, corporations may find themselves mired in endless court challenges.

(A) to handle
(B) who are handled
(C) whom they are handling
(D) handling to

Correct: A
Category: Infinitive

175.  The combination of wildly interesting graphics ________ of navigation attracts over a million visitors a day to the site.

(A) but ease
(B) also ease
(C) and ease
(D) though ease

Correct: C
Category: Connector

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
Re: (((ดาน์วโหลดไฟล์))) แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ใหม่ล่าสุด
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2015, 05:14:26 PM »
[color=]TOEIC Gram Quiz 8 Review
176.  One attraction of this potential job is its offer of unlimited _______ for all employees.

(A) children care
(B) cared for children
(C) caring for children
(D) childcare

Correct: D
Category: Usage

177.  I believe that business success is _________ to not only what you do but also how you do it.

(A) an attribute
(B) that attribute
(C) what an attribute
(D) attributable

Correct: D
Category: Adjective
Tired of making grammar mistakes?
178.  The newspaper article attributed K-Mart's _______ to the changing demographics of the suburban shopper.

(A) decline
(B) declension
(C) declining
(D) declined

Correct: A
Category: Noun

179.  Rather than implement immediate layoffs, the company has decided to reduce its _______ through attrition.

(A) working force
(B) force of work
(C) work force
(D) force work

Correct: C
Category: Noun Phrase


 

180.  As usual, the audience was captivated by the speaker's ideas for a _______ business organization.

(A) to revitalize
(B) revitalization
(C) revitalized
(D) revitalize

Correct: C
Category: Adjective

181.  The annual audit of our financial records will be conducted _______ accounting firm of
Ernst and Young.

(A) with an
(B) with the
(C) by an
(D) by the

Correct: D
Category: Prepositional Phrase
 
182.  In the coming months, Ford intends to augment its Taurus division with over ________.

(A) lines new ten assembly
(B) assembly new lines ten
(C) ten new assembly lines
(D) new ten lines assembly

Correct: C
Category: Order

183.  To reduce expenditures, ________ the department heads to embark upon a series of austere budget cuts.

(A) the Dean who has asked
(B) the Dean that has been asked
(C) the Dean has asked
(D) has the Dean that asked

Correct: C
Category: Subject Verb

184.  On this tour, we _______ to view authentic Native American mounds and talk to the descendants of the people who made them.

(A) are being able
(B) will be able
(C) being able
(D) be able

Correct: B
Category: Verb

185.  The author of the company's report on reorganization recommends _______ least profitable divisions be divested.

(A) that its
(B) their
(C) whose those
(D) what they’re

Correct: A
Category: Noun Clause


 
186.  The Blue Book distributed to all banks and savings and loan _______ the authoritative book on used car prices.

(A) associations is
(B) associations are
(C) associations that are
(D) association is

Correct: A
Category: Subject Verb Agreement
Study TOEIC grammar easily!
187. Lee Iacocca was one of the leading authorities _______ of a particular business management style.

(A) in the implementation
(B) at the implementation
(C) on the implementation
(D) inside the implementation

Correct: C
Category: Preposition

188.  Because the expenditures were not authorized, you will be asked to reimburse the company from your ________ funds.

(A) person
(B) personal
(C) personality
(D) personalized

Correct: B
Category: Adjective

189.  The new contract, which was recently signed by management, calls for all workers to receive an automatic 5% _______ increase each year.

(A) living costs
(B) living and cost
(C) cost of living
(D) costs for living

Correct: C
Category: Usage

190.  Not autonomous, _______ of the Disney company's amusement parks is operated according to the direction of Walt Disney Corporation headquarters.

(A) All
(B) Every
(C) Some
(D) Each

Correct: D
Category: Subject

191.  _______ an unforeseen electrical event, the plane has an auxiliary system that can provide the necessary power.

(A) With the case with
(B) At the case in
(C) On the case of
(D) In case of

Correct: D
Category: Usage

192. Ex as Gram/F:

The results of your blood test should be available within ________ 48 hours.

(A) approximate
(B) approximation
(C) approximately
(D) approximater

Correct: C
Category: Adverb

193. The Dow Jones average advanced over 150 points today on news of increased profits and low ________.

(A) inflationary
(B) inflation
(C) inflated
(D) inflate

Correct: B
Category: Noun

194. _______ the pitfalls of other franchise companies, the Merry Maids cleaning service requires a large franchise fee.

(A) To seek avoiding
(B) To seek avoidance
(C) Seeking avoidance
(D) Seeking to avoid

Correct: D
Category: Adjective (participle) + infinitive

195.  The impact of the merger of Daimler Benz and Chrysler was so awesome that the automobile industry was changed _______.

(A) as ever
(B) and ever
(C) ever
(D) forever

Correct: D
Category: Usage

196.  Perhaps the most common axiom in business _______ the customer is always right.

(A) is that
(B) that is
(C) what is
(D) is what

Correct: A
Category: Verb Noun Clause


 

197.  Jack Roberts _______ as the company's new CEO because the former CEO lacked the backbone to make important decisions.

(A) bring in
(B) is bringing in
(C) brought in
(D) was brought in

Correct: D
Category: Verb

198.  The decision to replace the original formula of Coca-Cola backfired causing the company to create _______ of Classic Coke.

(A) a brand new
(B) a new brand
(C) the brand new
(D) the new brand

Correct: D
Category: Article

199.  With an MBA from Harvard and ________ at Proctor and Gamble, Sarah McLendon brings the necessary background to fill the needs of her new job admirably.

(A) experience previous work
(B) previous experience work
(C) experience work previous
(D) previous work experience

Correct: D
Category: Order

200.  The supervisor's comment that Jack was performing his work well _______ his
obvious deficiencies was a backhanded compliment at best.

(A) despite the fact that
(B) even though
(C) in spite of
(D) because

Correct: C
Category: Subordinator Adverb Phrase
[/color]

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
Re: (((ดาน์วโหลดไฟล์))) แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ใหม่ล่าสุด
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2015, 05:14:40 PM »
TOEIC Gram Quiz 9 Review
201.  With heavy backing _______ governmental subsidies, the European aircraft company has begun to achieve parity with Boeing.

(A) in a form with
(B) on the form in
(C) in the form of
(D) on a form that of

Correct: C
Category: Preposition

202.  We regret that due to a large backlog of orders, we will be unable to process your shipment _______.

(A) without next month
(B) unless next month
(C) regardless of next month
(D) until next month

Correct: D
Category: Preposition

203.  No company that willingly takes a back seat to other companies in _______ can succeed.

(A) their fields
(B) their field
(C) its fields
(D) its field

Correct: D
Category: Pronoun

204. The results of your medical exams are so baffling that I have decided to call for _______.

(A) an opinion that is second
(B) a second opinion
(C) of which opinion twice
(D) the opinion twice

Correct: B
Category: Usage


 
205.  Please make sure that you keep your baggage with you at all times while in the airport as ________.

(A) a secure consideration
(B) a securely considerate
(C) a security consideration
(D) a securable consideration

Correct: C
Category: Adjective

206.  The _______ sheet reveals that our company had an overall profit of some 24 million dollars last year.

(A) balance
(B) balanced
(C) balancing
(D) imbalanced

Correct: A
Category: Adjective

207. We have done all _______ to resolve the situation; now the ball is in their court.

(A) that can do
(B) that we can be done
(C) we can do
(D) we can be done

Correct: C
Category: Adjective Clause

208.  _______ at the Dupont pharmaceutical company have ballooned on reports it has produced a new AIDS prevention drug.

(A) Earning
(B) Earnings
(C) Earnings that
(D) Which earning

Correct: B
Category: Subject

209.  Following the President's State of the Union address last night in which he advocated reduced interest rates, the New York Stock Exchange _______ ballyhoo this morning.

(A) opened to
(B) opened in
(C) opened at
(D) opened on

Correct: A
Category: Preposition

210.  The Republican Party platform _______ for a ban on tobacco imports from Cuba.

(A) continuing to call
(B) is continuing call
(C) continues to call
(D) was continued to call

Correct: C
Category: Verb


 

211. The Exxon company, _______ a notorious polluter, has now become a leader on the environmental bandwagon.

(A) first time
(B) once
(C) at the first
(D) one

Correct: B
Category: Usage

212.  _______ are required to pay no brokerage commission on the website, the website delivers more bang for investors’ bucks.

(A) Because investors that
(B) Because of investors
(C) Because investors
(D) Because of which investors

Correct: C
Category: Subordinator Adverb Clause

213.  With recent deregulation, banks are able to provide _______ investment services for the first time.

(A) a host of
(B) the host
(C) host of the
(D) hosting the

Correct: A
Category: Usage

214. Would you care to have your bank account connected to your credit card for _______?

(A) overprotecting the draft
(B) protecting over the draft
(C) overprotect the draft
(D) overdraft protection

Correct: D
Category: Usage

215.  I would like to order a bank draft of $5000 _______ by our representative this afternoon.

(A) to be picked up
(B) to pick up
(C) pick up
(D) picking up

Correct: A
Category: Infinitive


 
216.  The bank note ________ is due to be paid in 36 months.

(A) in the building
(B) at the building
(C) on the building
(D) around the building
 
Correct: C
Category: Preposition

217.  After using up all of their investor's venture capital, many high-tech startups _______ bankrupt.

(A) have found
(B) have seen
(C) have gone
(D) have recorded

Correct: C
Category: Usage

218.  We offer 60 x 24 banner _______ on our website at a rate of $100 per month per character.

(A) advertise
(B) advertisement
(C) advertising
(D) to advertise

Correct: C
Category: Noun

219.  I am happy to announce that the company awards banquet will again be held _______ the Sullivan building.

(A) at December 10th at
(B) on December 10th in
(C) in December 10th at
(D) in December 10th inside

Correct: B
Category: Preposition

220.  It is illegal for any restaurant to bar entrance _______ because of the race or gender of its potential customer.

(A) to those premises
(B) to their premises
(C) to its premises
(D) to that premises

Correct: C
Category: Pronoun

221.  The company barbecue _______ during the first week in July and will feature country music, a no-host bar, and plenty of ribs.

(A) that will take place
(B) it will take place
(C) took place
(D) will take place

Correct: D
Category: Verb

222.  Though it ________ like it at first, the purchase of Daimler Chrysler for 10 billion dollars was a bargain.

(A) may not seem
(B) may not be seeming
(C) may not have been seen
(D) may not have seen

Correct: D
Category: Verb

223.  Penny stocks are ________ they are sold at bargain basement prices and yield negligible returns.

(A) so named that
(B) named so which
(C) because named so
(D) so named because

Correct: D
Category: Connector

224.  ________ to continue marketing its tobacco products to minors exposed it to a barrage of criticism.

(A) The company’s cigarette decision
(B) The decisive company cigarette
(C) The cigarette company’s decision
(D) The decision of the company’s cigarette

Correct: C
Category: Order

225.  The price of a barrel of oil depends on such factors as ________ and seasonal vagaries.

(A) demand that is industrial
(B) demands which are industry’s
(C) industry’s demanding
(D) industrial demand

Correct: D
Category: Adjective

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
Re: (((ดาน์วโหลดไฟล์))) แนวข้อสอบ TOEIC Update!!!!! ใหม่ล่าสุด
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2015, 05:14:52 PM »
226.  Whether to erect protectionist trade barriers is a decision ________ every government seeking to protect native manufacturers.

(A) that faces
(B) that it faces
(C) it faces
(D) faces

Correct: A
Category: Adjective Clause

227. While some activities such as knitting clothes and making cheese lend themselves to a barter system, _______ such as purchasing airplane ticket do not.

(A) the others are activities
(B) another activities
(C) the other activities
(D) other activities

Correct: D
Category: Usage


 
228. ________ to have been a boon to domestic industries, free trade agreements have wreaked havoc in developed and developing countries.

(A) One time thinking
(B) It was at one time
(C) Thought at once
(D) Once thought

Correct: D
Category: Adverb + verb

229.  In the United States, most high tech companies have located their _______ of operations in Silicon Valley, California.

(A) base
(B) basis
(C) basic
(D) baseness

Correct: A
Category: Noun

230.  In the world of stock rumors, even a baseless allegation can have a _________ impact on stock prices.

(A) drama
(B) dramatic
(C) dramatize
(D) dramatized

Correct: B
Category: Adjective

231.  According to ________, prices in a free market system depend on supply and demand.

(A) basic economic theory
(B) economic basic theory
(C) theoretical basic economy
(D) theoretically economy basic

Correct: A
Category: Order

232.  The federal judge indicated that the _______ of her decision was her belief that Microsoft had deliberately tried to monopolize the market.

(A) base
(B) basic
(C) basis
(D) basically

Correct: C
Category: Noun

233. Pegging the value of a currency against a basket of currencies _______ the deuschmark, yen, and dollar is one way of establishing its value.

(A) includes
(B) include
(C) including
(D) include those

Correct: C
Category: Adjective

234.  One quality of a business leader is the ability to step up to bat and make the hard decisions _______ to ensure business viability.

(A) necessary
(B) necessarily
(C) necessitate
(D) necessitating

Correct: A
Category: Adjective

235.  The battle lines have long been drawn in the transatlantic air market as European carriers vie with American carriers _______.

(A) for market share
(B) in shared market
(C) to share market
(D) on shared markets

Correct: A
Category: Prepositional Phrase
The best TOEIC grammar cd
236.  The Wall Street Journal is often the bearer of significant business news which affects individuals _______.

(A) alike corporations
(B) and too corporations
(C) and corporations alike
(D) also corporations

Correct: C
Category: Connector

237. Because of the bearish economy, _______ brokerage jobs have been lost on Wall Street.

(A) a hundred of
(B) hundred of
(C) hundreds of
(D) the hundred

Correct: C
Category: Usage

238. _______ communistic economic theory can be found in Karl Marx's Das Kapital.

(A) A bedrock in
(B) The bedrock of
(C) The bedrock on
(D) A bedrock at

Correct: B
Category: Article Preposition

239. _______ wildly fluctuates whenever the Federal Reserve Bank makes pronouncements.

(A) Market behavior that
(B) Marketing behavior
(C) Market behavior
(D) Marketable behavior

Correct: C
Category: Usage

240. In the world of cruise lines, Carnival is an economic behemoth ________ existing passenger liners.


(A) by over a half in all
(B) with over half of all
(C) at over the half of all
(D) in over a half to all

Correct: B
Category: Prepositional Phrase

241.  It is believed that Bank of America is behind Nestle's ________ over General Foods.

(A) attempted taking over
(B) to attempt to take over
(C) attempting take over
(D) attempt to take over

Correct: D
Category: Infinitive

242. _______ the world's population will eventually outstrip the world's supply of food is a central tenet of Malthusian economics.

(A) The belief is that
(B) Believing when
(C) It is to believe why
(D) The belief that

Correct: D
Category: Subject


 

243.  The price of General Electric stock dropped four dollars a share _______ that quarterly earnings were below expectations.

(A) in reports
(B) at reports
(C) on reports
(D) through reports

Correct: C
Category: Preposition

244.  To start his ________, the President called for various belt tightening measures.

(A) economic austerity program
(B) austerity economic program
(C) program economic austerity
(D) program austerity economic

Correct: A
Category: Order

245. In an attempt to bend the rules, many passengers try _______ more than one carry-on onto their airplane.

(A) and take
(B) and took
(C) to take
(D) taking them

Correct: C
Category: Infinitive

246.  On Wednesday morning, OPEC set ________ of oil at $27 per barrel.

(A) the benchmark new price
(B) the new benchmark price
(C) the price, new benchmark
(D) the benchmark price, new

Correct: B
Category: Order

247.  One beneficiary of the NAFTA trade agreement was the Mexican shoe industry _______ has doubled its exports to the United States.

(A) that it
(B) it
(C) which
(D) whose

Correct: C
Category: Subordinator Adjective Clause

248.  When looking for a job, the prospective employee must look at the package of benefits offered by the ________.

(A) employing
(B) employed
(C) employment
(D) employer

Correct: D
Category: Noun

249. _______, John Smith bequeathed $50 million dollars to the Harvard Medical School.

(A) After his dead
(B) On his dying
(C) Upon his death
(D) In his demise

Correct: C
Category: Usage
Do you really want a higher TOEIC score?
250.  Mrs. Ann Richard's generous bequest of 10 acres of prime real estate land will enable the university to build a new complex of _______.

(A) housing students
(B) students housing
(C) student housing
(D) housing student

Correct: C
Category: Adjective Phrase

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม