ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง ทุกตำแหน่ง ใหม่  (อ่าน 1164 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

testerth

  • www.korsobthai.com
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2466
    • ดูรายละเอียด
    • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงานแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ทุกตำแหน่ง

เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ใน 30 ตำแหน่ง รวม 103 อัตรา (16 - 26 ธ.ค. 2557)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน    จำนวน 3 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ    จำนวน 3 อัตรา
4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยบรรณารักษ์    จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยครู    จำนวน 7 อัตรา
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จำนวน 3 อัตรา
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ    จำนวน 1 อัตรา
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จำนวน 1 อัตรา
11. ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จำนวน 3 อัตรา
12. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จำนวน 2 อัตรา
13. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ    จำนวน 1 อัตรา
14. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า    จำนวน 2 อัตรา
15. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จำนวน 2 อัตรา
16. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    จำนวน 6 อัตรา
17. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก    จำนวน 3 อัตรา
18. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง    จำนวน 1 อัตรา
19. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จำนวน 1 อัตรา
20. พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ    จำนวน 2 อัตรา
21. พนักงานขับรถยนต์มินิบัส    จำนวน 2 อัตรา
22. พนักงานขับรถยนต์    จำนวน 10 อัตรา
23. ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน    จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน    จำนวน 1 อัตรา
2. คนงานเกษตร    จำนวน 2 อัตรา
3. คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ    จำนวน 1 อัตรา
4. คนงานประจำสนามกีฬา จ.ระยอง    จำนวน 4 อัตรา
5. คนงานซ่อมแซมถนน    จำนวน 12 อัตรา
6. นักการ    จำนวน 12 อัตรา
7. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก    จำนวน 11 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบด้วยตนเอง
วันที่ 16 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครต้องไปตรวจดูด้วยตนเองที่ อบจ.ระยอง หรือทางเว็บไซต์
อ่านประกาศ อบจ.ระยอง คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อปท. อบจ. อบต. เทศบาล ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ[/glow]
ภาค ข.
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยบรรณารักษ์
- ผู้ช่วยครู
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- พนักงานขับรถยนต์


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก. + ภาค ข. ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + VCD คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ราคา 999 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ข.  + MP3 พรบ.ท้องถิ่น ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ภาค ข. + VCD คณิตศาสตร์ และภาษาไทย +  MP3 พรบ.ท้องถิ่น ราคา 1,998 บาท
5. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ภาค ข. + DVD ชุดเตรียมสอบ อปท. ราคา 2,500 บาท


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. เทศบาล อบต.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตผล
-  ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
-  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
-  สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-  สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
ภาค ข.
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
-  ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก. ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ข. ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป ราคา 999 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ข.  + MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ภาค ข. + VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป +  MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา ราคา 1,998 บาทรายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 0877744915 [ LINE ID : เบอร์โทร ]
E-Mail : testerth@hotmail.com
Facebook FanPage : http://www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / SMS / LINE / Whats App ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อ (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม