ผู้เขียน หัวข้อ: [[ข่าวเปิดสอบ]] แนวข้อสอบโรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ นักเรียนจ่าอากาศ ปี 2558  (อ่าน 1950 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ 
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่วันที่  1 ธ.ค. – 15 ก.พ. 2558 

     1. ตำแหน่ง  นักเรียนจ่าอากาศ  อายุ 18-20 ปี วุฒิ ม.6 ประจำปี 2558

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็น
1. เป็นชายโสด อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) ส่าหรับในปี 2558 นี้
ต้องเป็นผู้ที เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2540 เท่านั้น
2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
2.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.1.1 สาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2.1.2 สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผล
การเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2.1.3 กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 6 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญา
บัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4. มีอวัยวะรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของ
ร่างกายตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการ
ตรวจร่างกายทางแพทย์ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
5. เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิด
ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด
หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบัน
การศึกษาใด ๆ
10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
11. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณะเพศ
12. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
13. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใด ๆ บนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่  13 มีนาคม 2558 
  สอบคัดเลือก ในวันที่  22 มีนาคม 2558 
  ประกาศผลสอบ ในวันที่  27 มีนาคม 2558 
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<


จำหน่ายเอกสาร  ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
(1)  ไฟล์  PDF   ส่งทาง E-Mail  ราคา  399 บาท
(2)  หนังสือ + VCD ติวภาษาอังกฤษ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท

- ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจ่าอากาศและกองทัพอากาศ
- แนวข้อสอบเก่านักเรียนจ่าอากาศ
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิชาสังคม (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
- ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศสนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125   [WhatsApp / Line]
E-Mail : exam.st@hotmail.com 
Web Page : http://goo.gl/yb1hhr

กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่  428-2-29359-0

******* โอนเงินแล้วแจ้งรายละเอียดทาง [E-Mail / SMS / LINE / Whats App] *******
>> สิ่งที่ต้องแจ้ง <<    ** เวลาที่โอนเงินตามสลิป (เท่านั้น) , หน่วยงาน+ตำแหน่งที่สอบ , E-Mail หรือ ชื่อที่อยู่ (กรณีหนังสือ) **


ข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" คะ
- โอนก่อน 12.00 น. ได้รับไฟล์ไม่เกิน 17.00 น.
- โอนก่อน 16.00 น. ได้รับไฟล์ไม่เกิน 19.00 น.
- โอนหลัง 17.00 น. ได้รับไฟล์ไม่เกิน 00.00 น.
*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  089-4220125 หรือทางอีเมล์ ได้เลยคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 08, 2014, 04:08:10 PM โดย Exam.st »

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
1.       ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม
ก. ศาสนาสอนสั่ง ประพฤติดี                           
ข. หนึ่งยุติธรรมไป่มี เลือกผู้ประโยชน์ สวัสดิ์ทั่ว แฮกัน
ค. ประพฤติเพื่อ                   
ง. สาบสิ่งควรรอบรู้ เคารพเรื้องเจริญคุณ

2.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดมากที่สุด
  1. จงรู้จักรักษาคุณค่าหญิง                               2.  อย่าทอกทิ้งทางงามทุกความหมาย
   3. แม้นราศีมีหมองต้องเสียดาย                      4. จะอับอายออกนามคนหยามเรา
ก. ข้อ 1                                                                   ข.  ข้อ 2
ค. ข้อ 3                                                                   ง.  ข้อ 4

3.       ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ครบเสียง
ก. เวลานี้เธออู่ไหนหนอ                                    ข. ยังจำได้สายลมแห่งความรัก
ค. น้ำค้างหยดแตะบนแก้มหญ้า                       ง.  ข้าเก็บดอกหญ้ามาทัดหู

4.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดน้อยที่สุด (นับทุกเสียง)
ก. ฉันชอบนั่งดูดาวพราวรังสี                           ข.  อันเป็นที่น่าชื่นชมอารมณ์ฉัน
ค. รัศมีแข่งแสงตะวัน                                         ง.  ในสวรรค์สงสัยว่าไม่มี

5.       ข้อใดไม่มีสระประสม
ก . พิเคราะห์น้ำสมคำบุราณกล่าว                    ข. หอมควันธูปเทียนตรลบอยู่อบอาย
ค.  ตาข่ายแก้ปักกรองเป็นกรวยห้อย                ง. บ้างกรอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7

ทั้งนอกเมือง ในเมืองเนืองมา พร้อมกันยังหน้าศาลากลาง
6.       คำประพันธ์ข้างต้นมีสระเดี่ยวกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)
ก.  3 เสียง                                                              ข.  4  เสียง
ค. 5 เสียง                                                               ง.  6 เสียง

7.  คำประพันธ์ข้างต้นมีเสียงพยัญชนะกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)
ก. 4 เสียง                                                               ข.  5 เสียง
ค. 6 เสียง                                                               ง.  7 เสียง

8. ข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่น
ก. ขึ้น                                                                     ข. คับ
ค. ซึ้ง                                                                      ง. นก

9. ข้อใดเป็นคำยืนทุกคำ
ก. จงกรม จงอาง  จรณะ                                     ข.  ดรุณ ตรุษ ตฤณ
ค. ทำเล ทำนาย ทำเนา                                        ง. ไต่คู้  ไต่ฝุ่น ไต่เพท

10. คำว่า (ทิ้ง ) ในข้อใดเป็นความหมายนัยตรงทุกคำ   
ก.ทิ้งจดหมาย ทิ้งท้าย ทิ้งไฟ                              ข. ทิ้งทาน ทิ้งกระจาย เททิ้ง
ค. ผ้าเนื้อทิ้ง ทิ้งทวน ทิ้งธุระ                             ง . ทิ้งเพื่อน ทิ้งขว้าง ทิ้งตา

11. ข้อใดไม่เป็นคำสมาสทุกคำ
ก. วีรบุรุษ ทุนทรัพย์ นาฎศิลป์                          ข. เอกชน ปาฐกถา วาตภัย
ค. ภาพยนตร์ บุตรทาน วิศวกรรม                     ง. โทรภัย ปิยมาหาราช มยุรฉัตร

12. ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ
ก. ปลัด พฤทธิ์ นิทรา                                           ข. ปรอด  กลศ แทรก
ค. ปลาต ขรม พุทรา                                             ง. ปรอด ตรุษ อินทรีย์

13. เสียงคำควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏ ในระบบเสียงภาษาไทย
ก. บรั่นดี                                                                ข. นิวเคลียส
ค. อิเควเตอร์                                                         ง. เพนกวิน

14. ข้อใดใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้องเหมาะสม
ก. ถึงแม้เราจะพิถีพิถันในการล้างจานจนสะอาดเพียงใด ก็อาจมีแบคทีเรียหลงเหลืออยู่
ข. คนที่มีความเครียดมักจะปวดหัวบ่อยๆบางคนปวดหัวข้างเดียวหรือเรียกว่า ไมเกรน
ค. ถ้าใช้น้ำบาดาลมากเกินไปอาจเกิดปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมดินทรุดและน้ำเค็มหมุน                                         
ง. การประกอบอาชีพสุจริต การรับผิดชอบต่อครอบครัว ตลอดจนการทำประโยชน์ต่อสังคม ว้วนเป็นคุณสมบัติที่น่ายกย่อง

15. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ก.รถแล่นมาดีๆก็พลิกคว่ำ                 
ข. งูตัวจ้อยเกาะกิ่งไม้ที่ริมรั่ว
ค. แม่น้ำสายยาวไหลเซาะตลิ่ง                                         
ง. คุณตานัดหมายรำมวยจีนกับเพื่อนๆทุกวันเสาร์

16. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
ก. คนแก่ที่มีเงินไม่เคยขาดคนดูแล                   
ข. หลานสาววิ่งปร๋อไปหาคุณยายทันที่
ค. สุดาไปซื้อของที่ตลาดกับคุณยายทันที
ง. แมวขโมยกระโจนขึ้นหลังคาอย่างรวดเร็ว

17. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
ก. เจ้าหมาน้อยไม่สบายร้องครางทั้งวัน                         
ข. หลานสาวตัวน้อยเดินไปโรงเรียนใกล้บ้าน
ค. คนไทยแทบทุกคนรู้จักนักชกเหรียญทองคนนั้น
ง. สมบัติดูหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายมาหลายเดือน

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18-19

1. ประชากร คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ  2. เราต้องเสียประชากรจำนวนหนึ่งให้แก่ยาเสพติด 3. คนเหล่านี้ไม่มีเรี่ยวแรงทำงาน ทั้งยังก่ออาชญกรรมและแพร่โรคเอดส์ 4. คิดดูเถิดว่าประเทศจะประสบความวิบัติมากเท่าไร

18. ข้อความใดมีการละประธานของประโยค
ก. ตอนที่ 1                                                            ข. ตอนที่ 2
ค. ตอนที่ 3                                                            ง. ตอนที่ 4

19. ข้อความตอนใดเป็นประโยคความซ้อน
ก.ตอนที่ 1 และตอนที่ 2                                    ข. ตอนที่ 2 และตอนที่ 3   
ค. ตอนที่ 3 และตอนที่ 4                                    ง. ตอนที่ 4 และตอนที่ 1

20. คำในข้อใดมีโครสร้างพยางค์เหมือนคำว่า พรรณนา
ก. ชนนี                                                                  ข. ปรัชญา
ค. ทรรศนา                                                            ง. ดุษฎี

21. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม
ก. อฝนจะตก เราก็รีบกลับบ้านทันที                                           
ข. คนไทยรักสงบแต่ เวลารบเราไม่ขลาด
ค. ทางการประกาศว่าแถวสีลมอากาศเป็นพิษ                                               
ง. ประชานไม่ใช้สะพานลอย ตำรวจจึงต้องตักเตือน

22. ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง
“ หลานชายชอบอ่านหนังสือญี่ปุ่น ”
ก. ดำไปเที่ยวตามส่วนสาธารณะต่างๆ                                           
ข. คุณนายบ้านนี้ชอบซื้อผลไม้เป็นประจำ
ค. น้องกำลังตรวจบัญชีรับจ่ายของบริษัท                                       
ง. เทศบาลตำบลหัวหินเร่งปลูกต้นไม้ต้นใหญ่

23. ประโยคในข้อใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่น
ก. คุณตาจะแจกตุ๊กตาและขนมเด็ก                                 
ข. สมปองขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เพื่อนบ้าน
ค. สมชายซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทของสมทรง               
ง. คุณพ่อมอบเครื่องอิเล็กโทรแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด

24. ข้อใดเป็นได้ทั้งกลุ่มคำและประโยค
ก. บริษัทจัดหางาน ถังใส่น้ำมัน                       
ข. บ่อบำบัดน้ำเสีย กรมส่งเสริมการเกษตร
ค. คนทำสวน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน                                         
ง. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานตรวจสอบบัญชี

25. สำนวนไทยคู่ใดมีความหมายเหมือนกัน
ก. ไม่รู้ทิศรู้ทาง ไม่รู้ร้อนรู้หนาว                                       
ข. ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ไม่รู้อิโหน่อิเหน่
ค. ไม่เออออห่อหมก  ไม่อินังขังขอบ                                               
ง. ไม่ชอบมาพากล  ไม่เป็นโล้เป็นพาย

26. สำนวนในข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น
ก. ไม้หลักปักเลน                                 ข. กิ้งก่าได้ทอง
ค. วัวหายล้อมคอก                                               ง. น้ำซึมบ่อทราย

27. ข้อใดไม่แสดงความเชื่อถือเรื่องการเวียนไหว้ตายเกิด
ก. กรวดน้ำคว่ำขัน                                               ข.  เด็ดดอกไม่รวมต้น
ค. ต้นร้ายปลายดี                                                  ง. บุญมาวาสนาส่ง

28. ข้อใดแปลความหมายผิด
ก. ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า                                         
ข. ฉลองพระเนตร  หมายถึง แว่นตา
ค. ฉลองพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ                                   
ง. ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

29. ข้อใดเขียนถูกทุกคำ
ก. ทุพภิกขภัย นิมิต สังวร                                   ข. อภิชาต ฉันญาติ เจียระไน
ค. จำนง ชมดชม้อย  นิวรณ์                                ง. พัศดี ประณีต กะทัดรัด

30. คำว่า กัน ในข้อใดเป็นคำสรรพนาม
ก. พี่ไม่ชอบให้เธอกันคิ้ว                                   
ข. กันดีหว่าแก
ค. คนบ้านนี้ชอบตีกัน                                       
ง. เด็กของเราถูกกันไม่ให้เข้าไป1. ค                         2. ค                         3. ก                         4. ง                         5. ก
6. ข                         7. ข                         8. ค                         9. ง                         10. ก
11. ข                       12. ค                       13. ค                       14. ค                       15. ข
16. ง                       17. ค                       18.  ข                      19. ก                       20. ก
21. ง                       22. ข                       23. ง                       24. ค                       25. ข
26. ก                       27. ก                       28. ก                       29. ก                       30. ค

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
วิชาวิทยาศาสตร์
1.  สิ่งที่มีผลต่อความเร็วของเสียงในอากาศมากที่สุดคืออะไร
 1.ระดับความเข้มของเสียง                                2.ความดังของเสียง
 3.ความดันบรรยากาศ                         4.อุณหภูมิของอากาศ
2.  ภาคใดของประเทศกที่ไม่ปรากฏว่ามีรอยเลื่อนที่เกิดแผ่นดินไหว
 1.ภาคใต้                                             2.ภาคเหนือ                           
     3.ภาคตะวันตก                                   4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.  ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
 1.มีขนาดและมวลมากกว่า
 2.โคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับสอง
 3.หมุนรอบตัวเองใช้เวลานานกว่าหมุนรอบตัวอาทิตย์
 4.หมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา
4.  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงเกี่ยวกับโรนคความดันโลหิตสูง
 1.เป็นโรคที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 130/90 มม.ปรอท
 2.มีโอกาสเป็นพวกที่ชอบทานอาหารประเภทไขมัน
 3.ชายที่เป็นโรคนี้มีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายกว่าผู้หญิง
 4.มันเกิดกับผู้ที่มีไขมันสะสมในร่างกายมาก
5.  หมอกควันที่เกิดเป็นปัญหาในภาคเหนือของประเทศไทยจัดเป็นสารชนิดใด
     1.สารบริสุทธิ์                                     2.คอลลอยด์
 3.สารแขวนลอย                                 4.สารละลาย
6.  ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์ไม่สัมพันธ์กับอุปกรณ์
 1.อะมิโนมิเตอร์ –วัดความดันเร็วลม
 2.บารอมิเตอร์ – วัดความดัน
 3.อัลมิเตอร์ – วัดความชื้น
 4.โอห์มมิเตอรื –วัดความต้านทาน
7.  แมลงสี่ชนิดที่มักษณะปากต่าง เลี้ยงในห้องปฏิบัติการซึ่งให้น้ำตาลก้อนเป็นอาหารแมลงชนิดใดจะสามารถอยู่รอดได้ดีที่สุดในห้องปฏิบัติการนี้
 1.ยุง                                    2.ผีเสื้อ                                    3.ตั๊กแตน                                 4.แมลงวัน
8.  ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ที่เกิดจากดาวเทียมอุตอนิยมวิทยา
 1.ตรวจการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
     2.คำนวณปริมาณน้ำฝน
 3.สังเกตการณ์ก่อตัวของพายุที่เกิดบนโลก
     4.ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำตาล
9.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่จัดเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น
 1.แฟลงก์ตอน                                    2.มอสส์และเฟิน
 3.เห็ด รา                                             4.แบคทีเรียสังเคราะห์ด้วยแสง
10.  จะเติมน้ำในกรดซัลฟุริก   ปริมาณ 10CM3 จำนวนเท่าใดเพื่อให้ได้สารละลายกรดซัลฟุริกเข้มข้น 40% โดยปริมาณ
 1.10 CM3                                           2. 15 CM3
     3. 20 CM3                                          4.25 CM3
11. ยอดเขาแห่งหนึ่งวัดความดันบรรยากาศได้ 625 มิลลิเมตรปรอท ถ้าต้มน้ำที่ยอดเขานี้น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิเท่าใด ในหน่วยเดลวิน
 1.95 เดลวิน                                        2.205 เดลวิน
 3.368 เดลวิน                                      4.407 เดลวิน
12.  ถ้าคลื่นวิทยุในอากาศมีอัตราเร็ว 8 x 108 เมตร / วินาที และความถี่ 400 กิโลเฮิร์ต คลื่นวิทยุนี้มีความยาวคลื่นเท่าใดในหน่วยของเมตร
 1. 3 x 102                                            2.5 x 102
     3. 2 x 103                                            4. 8 x 103
13.  สารใดที่ไม่พบในปัสสาวะคน
 1.ยูริก                                 2.ยูเรีย                     3.เกลือโซเดียม                       4.โปรตีน
14.  กระจกเงาราบ 2 บาท วงาทำมุมกัน 18 องศาเมื่อวางวัตถุระหว่างกระจก จะนับภาพที่ได้กี่ภาพ
 1.16 ภาพ                                            2.17 ภาพ
 3.18 ภาพ                                            4.19 ภาพ
15.  ยอดชายตักน้ำ 18 ถัง ในเวลา 15 วินาที ขึ้นจากบ่อลึก 20 เมตร ยอดชายมีกำลังกี่วัตต์ (ถังวน้ำ 1 ถังหนัก 50 นิวตัน)
      1.15                                                   2.20
     3.25                                                    4.30

ultrafoo

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
ดูจากคราวๆๆแร้ว ยากพอตัว

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม