ข้อสอบไทย.คอม

ตรวจสอบหมายเลข EMS => @@@แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ@@@ => ข้อความที่เริ่มโดย: Exam.st ที่ มิถุนายน 12, 2014, 05:59:09 PM

หัวข้อ: แจกฟรี!!! ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน
เริ่มหัวข้อโดย: Exam.st ที่ มิถุนายน 12, 2014, 05:59:09 PM
(http://image.ohozaa.com/i/38d/1DpkYc.jpg) (https://www.facebook.com/korsobthai1)


1. กรมชลประทานครบรอบมีอายุครบรอบกี่ปี ในปี 2556
ตอบ   111 ปี
2. การสถาปนาเป็นกรมชลประทานเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด
ตอบ   รัชกาลที่  6
3. PMQA คืออะไร 
ตอบ   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4. ตราของกรมชลประทาน มีลักษณะอย่างไร
ตอบ   เป็นเครื่องหมายรูปกลมลาย  ตรงกลางกลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว  ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ  เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับ
5. ด้านข้างทั้งสองของตรากรมชลประทานเป็นรูปสัตว์ชนิดใด
ตอบ    พระยานาค
6. อักษรที่เขียนใต้วงกรมของตรากรมชลประทาน  คืออะไร
ตอบ    กรมชลประทาน
7. WATER  for all  หมายถึง
ตอบ   น้ำเพื่อสรรพสิ่ง     
8. สายด่วนกรมชลประทานคือหมายเลขใด   
ตอบ    1460
9. สโลแกน สายด่วนของกรมชลประทาน
ตอบ   1460  ชลประทาน บริการประชาชน
10. ชื่อภาษาอังกฤษของกรมชลประทานคือ 
ตอบ   Royal Irrigation Department
11. ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ
ตอบ   25 ลุ่มน้ำ
12. ทุ่งมะขามหย่อมอยู่ในจังหวัดใด
ตอบ    พระนครศรีอยุธยา
 
13. เขื่อนใดเป็นต้นแบบแห่งการจัดการน้ำ
ตอบ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
14. แม่น้ำเจ้าพระยา มีเขื่อนกั้นน้ำชื่ออะไร
ตอบ   เขื่อนชัยนาท
15. เขื่อนใดที่เป็นเขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำขนาดใหญ่
ตอบ    เขื่อนเจ้าพระยา
หัวข้อ: Re: แจกฟรี!!! ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน
เริ่มหัวข้อโดย: Exam.st ที่ มิถุนายน 12, 2014, 05:59:24 PM
ข้อสอบ ช่างชลประทาน สอบเมื่อวันที่ 28 เม.ย 2555
งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 6 ค. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 3 ง. รัชกาลที่ 5
กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย ค. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ง. กระทรวงพลังงาน
ข้อใดคือค่านิยมของกรมชลประทาน
ก. “WATER for all” ค. Attitude
ข. Teamwork ง. ถูกทุกข้อ
เครื่องมือใดไม่ใช่ เครื่องมือทางด้านการชลประทาน
1. Tensiometer
2. Current Meter
3. Infiltrometer
4. Staff Gate
5. Tromomiter
คำใดไม่มีในวิสัยทัศน์กรมชลประทาน มี 5 ข้อให้เหลือ
“น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง” มาตราฐาน
ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำ 9 แห่ง ประกอบด้วย ลุ่มน้ำสำคัญ 25 ลุ่มน้ำ และแบ่งออกเป็นลุ่มน้ำย่อย 254 ลุ่มน้ำย่อย
เขื่อนพระรามหกใช้กั้นแม่น้ำอะไร กั้นแม่น้ำ ป่าสัก
แม่น้ำใดที่ไม่มีเขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำ………………………………………………………………………
ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ (2555)
ท่อน้ำชนิดใด นำมาใช้ทำท่อน้ำหยด น้ำฉีด……………………………………………………………………
ชลประทานไม่จ่ายน้ำในระบบใด……………………………………………………………………………..
ภาคใดของประเทศไทยมีฝนตกชุกเฉลี่ยทั้งปีมากที่สุด ภาคใต้และริมชายฝั่งของภาคตะวันออก
ภาคกลางปลูกพืชชนิดใดมากที่สุด……………………………………………………………………………..
พืช (ข้าว) ต้องการใช้น้ำมากที่สุดเวลาใด ระยะพืชออกดอกและมีผล
เครื่องมือชนิดใดใช้วัดการระเหยของน้ำ………………………………………………………………………
3ข-2ซ หมายถึงอะไร 3R-2L (หรือ 3ข-2ซ) คือคลองแยกซอยสายที่ 3 ซึ่งแยกออกทางฝั่งขวาของคลองซอย 2L
ประเทศไทยประสบปัญหาของน้ำเรื่องอะไรมากที่สุด
ถ้าจะตรวจสอบว่าจะมีฝนตกไหมจะต้องเข้าเว็บอะไร………………………………………………………….
การระบายน้ำในทางชลประทานคือ……………………………………………………………………………..
ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่เท่าไหร่ ฉบับที่ ๑๑
เขื่อนใดที่ไม่ใช่เขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำขนาดใหญ่……………………………………………………………
แม่น้ำใดที่ไม่มีเขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำ……………………………………………………………………….
1 ตารางวา เท่ากับ กี่ตารางเมตร 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร
1 เกวียน เท่ากับ กี่ถัง 100 ถัง
คพร. ย่อมาจากอะไร…………………………………………………………………………………………….
ตราประจำ กรมชลประทานมีลักษณะ อย่างไร พระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว
หัวข้อ: Re: แจกฟรี!!! ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน
เริ่มหัวข้อโดย: Exam.st ที่ มิถุนายน 12, 2014, 05:59:44 PM
1.ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ 
2.เขื่อนพระรามหกใช้กั้นแม่น้ำอะไร   
3.แม่น้ำใดที่ไม่มีเขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำ
4.เขื่อนใดที่ไม่ใช่เขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำขนาดใหญ่
5.น้ำ1ลิตรหนักเท่าใด   
6.น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตรมีกี่ลิตร     
7.ส่วนผสมคอนกรีตมาตราส่วน 1:2:4 ใช้ปูนชีเมต์กี่กิโลกรัม   
8.จากข้อ 7.ต้องใช้ทรายปริมารเท่าใด   
9.เหล็ก 1 ตันใช้ลวดผูกเหล็กเท่าใด   
10.เสาตอม่อหมายถึงส่วนใด 
11.กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตมีกี่วิธี   
12.การบ่มคอนกรีตเสา คาน พื้น ควรบ่มอย่างน้อยกี่วัน   
13.กรรมวิธีการผลิตปูนชีเมนต์มีกี่วิธี   
14.ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภทใดใช้มากที่สุด     
15.เหล็กเส้นผสม 5มม  ยาวกี่เมตร   
16.ในการก่อสร้างอาคารสูง 10เมตรต้องมีรั่วชั่วคราวสูงเท่าใด   
17.ท่อน้ำชนิดใดนำมาใช้ทำท่อน้ำหยด น้ำฉีด     
18.พื้นที่ 4000 ตารางเมตรเป็นกี่ไร่     
19.ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่เท่าไหร่   
20.การระบายน้ำในทางชลประทานคือ
21.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของอาคารควบคุมบังคับน้ำ
22.การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของใคร
23.ถ้าจะตรวจสอบว่าจะมีฝนตกไหมจะต้องเข้าเว็บอะไร
24.ประเทศไทยประสบปัญหาของน้ำเรื่องอะไรมากที่สุด   
25. 3ข-2ซ  หมายถึงอะไร
26.เครื่องมือชนิดใดใช้วัดการระเหยของน้ำ
27.พืชต้องการใช้น้ำมากที่สุดเวลาใด
28.โทรมาตรคืออะไร 
29.Planineter คือเครื่องมือใช้ทำอะไร    คำนวณหาขนาดของพื้นที่
30.ในช่วงเดือนพฤศจิกายนประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมใด
31.ภาคกลางปลูกพืชชนิดใดมากที่สุด
32.ภาคใดของประเทศไทยมีฝนตกชุกเฉลี่ยทั้งปีมากที่สุด
33.ป่าโซน C คือป่าประเภทใด
34.สัญลักษณ์  SS ในงานชลประทานหมายถึง
35.การมีส่วนร่วมของประชาชนมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง
36.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนายช่างชลประทาน
37.ชลประทานไม่จ่ายน้ำในระบบใด