ข้อสอบไทย.คอม

!! แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ รวมแนวข้อสอบ !! by Testerth 0877744915 => แนวข้อสอบทหาร แนวข้อสอบตำรวจ พยาบาล กองทัพไทย => ข้อความที่เริ่มโดย: testerth ที่ เมษายน 20, 2014, 03:05:11 PM

หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2561
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ เมษายน 20, 2014, 03:05:11 PM
จำหน่ายแนวข้อสอบ #กองบัญชาการกองทัพไทย บก.ทท. ตำแหน่ง #นายทหารสัญญาบัตร #นายทหารประทวน #พนักงานราชการ [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]

(http://1.bp.blogspot.com/-NTISpcqiKbs/VefLgXltALI/AAAAAAAAA3M/KpBucCbbtEs/s1600/f44.jpg) (http://korsobthai.com/index.php?topic=171.0)

(https://3.bp.blogspot.com/-xRGIP8MR2aw/Vxb9YAbIp7I/AAAAAAAABkk/hqS0GBd77YQK_mVDR4ZY7-3yVa44lElSQCLcB/s1600/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2.jpg) (http://testerthai.blogspot.com/2016/04/rtarf.html)

แนวข้อสอบ รอง ผบ.หมู่ กองบัญชาการกองทัพไทย (http://korsobthai.com/index.php?topic=1124.0)

เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย บก.ทท. นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน พนักงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ล่าสุด 2561

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 137 อัตรา (20 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นายทหารสัญญาบัตร    รวม 7 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา (1)    จำนวน 1 อัตรา
2. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา (2)    จำนวน 1 อัตรา
3. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา (3)    จำนวน 1 อัตรา
4. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์    จำนวน 2 อัตรา
5. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์    จำนวน 1 อัตรา
6. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ    จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการปฎิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร    รวม 25 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งการเงิน (1)    จำนวน 7 อัตรา
2. กลุ่มตำแหน่งการเงิน (2)    จำนวน 4 อัตรา
3. กลุ่มตำแหน่งการข่าว    จำนวน 5 อัตรา
4. กลุ่มตำแหน่งบรรณารักษ์    จำนวน 2 อัตรา
5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์    จำนวน 1 อัตรา
6. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโทรคมนาคม    จำนวน 1 อัตรา
7. กลุ่มตำแหน่งอนุศาสนาจารย์    จำนวน 1 อัตรา
8. กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์    จำนวน 1 อัตรา
9. กลุ่มตำแหน่งสาขาดเทคโนโลยีการพิมพ์    จำนวน 1 อัตรา
10. กลุ่มตำแหน่งกราฟิกมัลติมีเดีย    จำนวน 1 อัตรา
11. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล    จำนวน 1 อัตรา

นายทหารประทวน    รวม 14 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งพลขับรถ    จำนวน 14 อัตรา

พนักงานราชการปฎิบัติหน้าที่นายทหารประทวน    รวม 91 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ (1)    จำนวน 20 อัตรา
2. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ (2)    จำนวน 26 อัตรา
3. กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ (1)    จำนวน 8 อัตรา
4. กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ (2)    จำนวน 18 อัตรา
5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์    จำนวน 8 อัตรา
6. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทันตกรรม    จำนวน 1 อัตรา
7. กลุ่มตำแหน่งการสัตว์    จำนวน 7 อัตรา
8. กลุ่มตำแหน่งช่างโยธา    จำนวน 1 อัตรา
9. กลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องยนต์    จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร พนักงานราชการ
2. นายทหารสัญญาบัตร อายุ 18 - 35 ปี
3. นายทหารประทวน อายุ 18 - 30 ปี
4. มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การสอบภาควิชาการ
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การประกาศผลสอบภาควิชาการ
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561
อ่านประกาศ บก.ทท. คลิ๊กที่นี่ (http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561/th/)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่กองบัญชาการกองทัพไทยออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ประชาคมอาเซียน
ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง(เลือกตำแหน่งที่สอบ)
นายทหารสัญญาบัตร
- กลุ่มตำแหน่งการเงิน
- กลุ่มตำแหน่งงบประมาณ
- กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ
- กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมเครื่องกล
- กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์
- กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา
- กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโทรคมนาคม
- กลุ่มตำแหน่งสถาปัตยกรรม
- กลุ่มตำแหน่งอิเล็กทรอนิกส์
- กลุ่มตำแหน่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- กลุ่มตำแหน่งไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- กลุ่มตำแหน่งการข่าว
- กลุ่มตำแหน่งรักษาความปลอดภัย
- กลุ่มตำแหน่งการข่าวและรักษาความปลอดภัย
- กลุ่มตำแหน่งช่างภาพ
- กลุ่มตำแหน่งนายทหารจัดซื้อจัดจ้าง
- กลุ่มตำแหน่งบรรณารักษ์
- กลุ่มตำแหน่งธุรการ
- กลุ่มตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
- กลุ่มตำแหน่งคณิตศาสตร์
- กลุ่มตำแหน่งภาษาไทย
- กลุ่มตำแหน่งภาษาอังกฤษ
- กลุ่มตำแหน่งวิทยาศาสตร์
- กลุ่มตำแหน่งพลศึกษา
- กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ศิลปะ
- กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์
- กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์
- กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ
- กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์
- กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์
- กลุ่มตำแหน่งนิติศาสตร์
- กลุ่มตำแหน่งพยาบาลศาสตร์
- กลุ่มตำแหน่งประชาสัมพันธ์
- กลุ่มตำแหน่งแผนที่
- กลุ่มตำแหน่งพลาธิการ
- กลุ่มตำแหน่งพระธรรมนูญ
- กลุ่มตำแหน่งการสัตว์
- กลุ่มตำแหน่งกายภาพบำบัด
- กลุ่มตำแหน่งวิทยากร
- กลุ่มตำแหน่งการแพทย์
- กลุ่มตำแหน่งเทคนิคการแพทย์
- กลุ่มตำแหน่งปศุสัตว์และประมง
- กลุ่มตำแหน่งพืชกรรมและทุ่งหญ้า
- กลุ่มตำแหน่งรังสีเทคนิค
- กลุ่มตำแหน่งสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
- กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล
นายทหารประทวน
- กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ
- กลุ่มตำแหน่งการเงิน
- กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ
- กลุ่มตำแหน่งช่าง
- กลุ่มตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- กลุ่มตำแหน่งช่างสำรวจ
- กลุ่มตำแหน่งช่างเขียนแบบ
- กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์
- กลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องยนต์
- กลุ่มตำแหน่งช่างก่อสร้าง
- กลุ่มตำแหน่งช่างโยธา
- กลุ่มตำแหน่งปศุสัตว์และประมง
- กลุ่มตำแหน่งพลขับรถยนต์
- กลุ่มตำแหน่งช่างไฟฟ้า
- กลุ่มตำแหน่งบริการ
- กลุ่มตำแหน่งสถาปัตยกรรม
- กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์   
- กลุ่มตำแหน่งถ่ายภาพและวิดีทัศน์
- กลุ่มตำแหน่งการสัตว์   
- กลุ่มตำแหน่งพลขับรถ
- กลุ่มตำแหน่งคหกรรม
- กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล
- กลุ่มตำแหน่งการสัตว์
- กล่มงานนักดนตรี
- กลุ่มตำแหน่งการถ่ายภาพ
- กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทันตกรรม
- กลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
- กลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม
- กลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
- กลุ่มตำแหน่งรังสีเทคนิค
- กลุ่มตำแหน่งบริการ
- กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลี้ยง
- รอง ผบ.หมู่
พนักงานราชการ
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- พนักงานธุรการ
- พนักงานบริการ

1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS / Whats App ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน


(http://2.bp.blogspot.com/-SDaDnGmH-aI/Vee9BgwDZ7I/AAAAAAAAA28/Ic7NZV0bpis/s1600/f3.jpg) (http://www.facebook.com/testerth)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ เมษายน 20, 2014, 06:51:58 PM
 :) :) :) :) :)


จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานการข่าว กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาคงามปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. 2525
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักข่าวกรองแหน่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2554

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานงบประมาณ กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ วิชาหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาค
- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์การคลัง

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานพยาบาลศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบการพยาบาลผดุงครรภ์
- แนวข้อสอบการพยาบาลมารดาและทารก
- แนวข้อสอบการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
- แนวข้อสอบการพยาบาลผู้ใหญ่
- แนวข้อสอบการพยาบาลผู้สูงอายุ
- แนวข้อสอบการพยาบาลจิตเวช
- แนวข้อสอบการพยาบาลอนามัยชุมชน
- แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานพระธรรมนูญ กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เฉลยและวิเคราะห์การสอบกฎหมายระหว่างประเทศ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
- คำถามและแนวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- คำถามและคำตอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- คำถามและคำตอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญาทหาร (อัตนัย)
- พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พศ. 2476
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- สรุปสาระสำคัญประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. 2525
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานภาษาอังกฤฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
- วิธีจดจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
- การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- สรุปสาระสำคัญประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ + ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
- แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานการข่าวและรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
- ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานเจ้าหน้าที่พยาบาล กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
- แนวข้อสอบการพยาบาลมารดาและทารก
- แนวข้อสอบการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
- แนวข้อสอบการพยาบาลจิตเวช
- แนวข้อสอบการพยาบาลผู้สูงอายุ
- แนวข้อสอบการพยาบาลผู้ใหญ่
- แนวข้อสอบการผดุงครรภ์

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบนายทหารประทวน กลุ่มงานการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- การบัญชีเบื้องต้น
- การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
- กระบวนการจัดทำบัญชี
- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

จำหน่ายเอกสารเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานพลขับ กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข่้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ เมษายน 20, 2014, 06:52:15 PM
ตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย 2555

1.  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ชายจีน แทนการถูกเกณฑ์แรงงานสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่า
1.  ส่วยแทนแรง
2. เงินค่าราชการ
3. เงินรัชชูปการ
4. ค่าผูกปี้

2.  หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด
1. ทางรัฐสภา
2. ทางคณะรัฐมนตรี
3. ทางศาล
4. ทางสมาชิกวุฒิสภา

3.  แหล่งกำเนิดศาสดาของศาสนา และภาษาที่สำคัญของโลกคือทวีปใด
1. เอเชีย
2. อัฟริกา
3. ยุโรป
4. อเมริกาเหนือ

4.  ทวีปเอเชียมีขนาดใหญ่กว่าทวีปที่เล็กที่สุดประมาณกี่เท่า
1. 3 เท่า
 2. 4 เท่า
3. 5 เท่า
  4. 6 เท่า

5.  ประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 20 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับประเทศบรูไน
 1. เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน
 2. ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีภูมิอากาศประเภทป่าฝนเมืองร้อน
 3. ทรัพยากรน้ำมันมีมากทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค
4. มีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับประเทศไทย มาเลเซีย และกัมพูชา

6.  ข้อใดเป็นแม่น้ำนานาชาติของทวีปยุโรป
  1.  แม่น้ำเทมส์ แม่น้ำเชน
  2. แม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบ
  3. แม่น้ำโวลกา แม่น้ำอูราล
  4. แม่น้ำโรน แม่น้ำโอเดอร์

7.  คลองที่ช่วยย่นระยะทางการเดินทางจากทวีปยุโรป กับทวีปเอเชียคือข้อใด
  1. คลองปานามา
  2. คลองศีล
  3. คลองสุเอช
  4. คลองคอรินธ์

8.  ช่องแคบที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกาคือข้อใด
  1. บอสฟอรัส
  2. ยิบรอลตา
3. เบริง
4. คุก

9.  กลุ่มประเทศใดของทวีปที่ไม่เหมือนกับกลุ่มอื่น
  1. ลักแชมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์
  2. กัวเตมาลา ฮอนดูรัส
  3. โบลิเวีย ปารากวัย
  4. ไนเจอร์ ชาด

10.   แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับประเทศ
  1. เม็กซิโก – เงิน
  2. เอธิโอเปีย – น้ำมัน
  3. ชิลี – ทองแดง
  4. สวีเดน – เหล็ก

11. ถ้าท่านอยากจะชมสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทม์ท่านควรไปดูที่เมืองใด
 1. อิสตันบูล
 2. ปารีส
3. ลอนดอน
4. เอเธนส์

12. ผลประโยชน์ที่ชาวยุโรปได้รับจากการเดินทางไปยังทวีปแอฟริกามากที่สุดคือเรื่องใด
 1. การตั้งสถานีการค้า
 2. กอบโกยแร่ธาตุกลับไปเมืองแม่
 3. การลงทุนทางการเกษตร
 4. การค้าทาส

13. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5
 1. อุตสาหกรรมน้ำตาล – เหมืองแร่
 2. การค้าของป่า – การทำป่าไม้
 3. อุตสาหกรรมน้ำตาล – การทำนา
 4. การทำนา – การทำป่าไม้

14. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 4
 1. เลิกพระคลังสินค้า
 2. เก็บภาษีขาเข้าในอัตราร้อยละ 3
 3. ยกเลิกภาษีปากเรือ 1700 บาท และ 1500 บาท
 4. สถาปนากรมพระคลังข้างที่

15. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่ถูกต้อง
 1. สงครามโลกครั้งที่ 1 - ธงไตรรงค์
 2. พระราชบัญญัติประถมศึกษา - พ.ศ. 2464
 3. การใช้พุทธศักราชเป็นศักราชทางการ - รัชกาลที่ 6
 4. ข้าราชการสวมเสื้อราชประแตนท์ - รัชกาลที่ 4

16. เพราะเหตุใดจึงต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1. เพื่อความสงบเรียบร้อย
2. เพื่อความเป็นเอกภาพของสังคม
3. เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4. เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

17. สภาพธรรมชาติของทวีปเอเชียที่แตกต่างจากทวีปอื่นอย่างเด่นชัดคือข้อใด
 1. มีเปลือกโลกที่ยังไม่สงบ คือภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว
 2. มีเนื้อที่อยู่บริเวณซีกโลกเหนือเกือบทั้งหมด
 3.  มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่ง และมีหมู่เกาะมากกว่าทวีปอื่น
 4.  มีลักษณะอากาศหลายแบบ และมีภูมิอากาศแบบมรสุมพัดผ่านเสมอ

18. การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ความคิดของคนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดไปให้คนรุ่นหนึ่งและสืบทอดกันต่อมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนั้น ก่อให้เกิดสิ่งใดต่อไปนี้
 1.  กฎหมาย
 2.  จารีตประเพณี
 3.  ความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม
 4.  วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาตินั้น

19. กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ
 1.  9 ประเทศ
 2.  10 ประเทศ
 3.  11 ประเทศ
 4. 12  ประเทศ

20. ฤดูอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวมีฝนตก เป็นลักษณะอากาศแบบใด
 1.  ไทก้า
 2.  อบอุ่นชื้น
 3.  อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
 4.  เมดิเตอร์เรเนียน

21. ดินแดนใดที่ไทยต้องทำสัญญายกให้ฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนเมืองตราดและเกาะต่าง ๆใต้แหลมสิงห์จนถึงเกาะกูด
 1. ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู
 2. มะริด ทวาย ตะนาวศรี
 3. พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ
 4. อาณาจักรล้านนา

22. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ข้อใดเป็นการปฏิรูปในระยะเริ่มต้นที่พระองค์ทรงกระทำ
 1. จัดตั้งกระทรวง 12  กระทรวง
 2. ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์
 3. ปรับปรุงเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ตั้งมณฑลเป็นภาค
 4. ยกเลิกเมือง เอก โท ตรี จัตวา เป็น มณฑล เมือง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

23. ข้อใดเป็นพระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตรงเตรียม เปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นวิธีการเผยแพร่ประชาธิปไตย
 1. พระราชทานรัฐธรรมนูญให้ประชาชน
 2. ทรงตั้งดุสิตธานี เมืองจำลองประชาธิปไตย
 3. ปล่อยนักโทษกบฏ ร.ศ. 130 ให้เป็นอิสระ
 4. ริเริ่มการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงประชาชน

24. การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง 2 ครั้ง เพื่อทรงปฏิบัติภารกิจเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ มีผลดีต่อประเทศไทยอย่างไรสำคัญที่สุด
 1. ไทยสามารถทำการค้ากับขายกับต่างประเทศได้สะดวกขึ้น
 2. ถ่วงดุลอำนาจจนไทยสามารถรักษาเอกราชได้
 3. นำความเจริญกลับมาพัฒนาประเทศ
 4. เพื่อรักษาพระองค์

25. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมมีผลมาจากอะไรมากที่สุด
 1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
  2. การเปลี่ยนแปลงทางคมนาคม
 3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 4. การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา

26. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหา ต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF
1. รายได้ลดลง เพราะตลาดต่างประเทศรับซื่อผลผลิตทางการเกษตรของไทยน้อยลง
2. มีการลงทุนระยะยาวจำนวนมาก ได้ผลตอบแทนทีละน้อยอย่างช้าๆ
3. มีการกู้เงินจากต่างประเทศ และการซื้อสินค้าจากประเทศมากเกินไป ทำให้เงินไหลออกมาก
4. มีการกู้เงินลงทุนในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และไม่ได้ผลตอบแทนมากมาย

27. ปัจจัยใดที่ทำให้สังคมไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว
 1. การยึดมั่นในความเชื่อ ค่านิยมละวัฒนธรรมประเภณี
 2. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 3. การติดต่อกับสังคมภายนอก
 4. ไม่มีข้อใดถูก

28. หลักธรรมพื้นฐานในศาสนาพุทธ คือ...........
  1. การรักษาศีล สมาธิเป็นนิจ
  2. พระไตรปิฎก
  3. พระอริยสัจสี่
 4. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

29.  ระบบจตุสดมภ์ ซึ่งประกอบด้วยเวียง วัง คลัง นา เป็นระบบการปกครองที่ได้รับอิทธิพลมาจาก อาณาจักรใด
 1. อาณาจักรขอม
 2. อาณาจักรละโว้
 3. อาณาจักรจักรทวารวดี
  4. อาณาจักรศรีวิชัย

30. “เศรษฐกิจในสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม” ด้วยเหตุผลใด
 1. เป็นอาชีพและรายได้หลักของประเทศ
 2. มีระบบการชลประทานมากมายในเขตเพาะปลูก
 3. มีดินที่อุดมสมบูรณ์
 4. มีการแปรรูป
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ มีนาคม 31, 2015, 03:17:40 PM
กรมกําลังพลทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย ใน 2 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา (1 - 10 เม.ย. 2558)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2559
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ เมษายน 20, 2016, 11:01:13 AM
สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ รวม 2 อัตรา (12 - 26 เม.ย. 2559)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2559
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ พฤษภาคม 05, 2016, 01:30:20 PM
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2559 รวม 115 อัตรา (12 - 22 พ.ค. 2559)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2559
เริ่มหัวข้อโดย: abzdev ที่ พฤศจิกายน 30, 2016, 02:02:18 PM
ดี  :)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2560
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ มีนาคม 13, 2017, 05:01:19 PM
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2560 รวม 68 อัตรา (27 มี.ค. - 7 เม.ย. 2560)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2560
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ พฤศจิกายน 15, 2017, 12:49:16 PM
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 137 อัตรา (20 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2561
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ พฤศจิกายน 21, 2017, 04:21:52 PM
 ;D ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2561
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ ธันวาคม 14, 2017, 01:19:09 PM
 :o :o :o :o :o :o :o :o
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2561
เริ่มหัวข้อโดย: nooben988 ที่ มิถุนายน 14, 2018, 05:24:25 PM
 :-* :-* :-* :-* isc123 (http://isc988.com/)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2561
เริ่มหัวข้อโดย: xzvhdghgdh ที่ กันยายน 18, 2018, 07:48:49 PM
Nhà xuống cấp cần ra đi nhanh tại Thạnh Lộc quận 12
 Diện tích: 4,6 x 22, tổng diện tích là 72m
 Hẻm xe hơi, khu dân cư phát triển, thích hợp cho việc xây mới và xe hơi tại nhà
 Giá tốt 2 tỷ 750 triệu
 DT: 01248685584
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง ทุกกลุ่มงาน ใหม่ 2561
เริ่มหัวข้อโดย: xzvhdghgdh ที่ กันยายน 19, 2018, 06:12:40 AM
Chỉ với 560 triệu/ nền ( giá trị thật bao trọn gói tất cả các thủ tục )
 ( ngay trục đường chính cổng sân bay quốc tế Long Thành )


 TỔNG QUAN DỰ ÁN
 Quy mô dự án hơn 1500 nền với vị trí vô cùng đắc địa
 Ngay mặt tiền đường lớn 36M và 32M đi vào cổng chính
 Sân bay quốc tế Long Thành


 TIỆN ÍCH XUNG QUANH
 Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đường nhựa, vỉa hè ...
 Ngay chợ, trường học, trung tâm thương mại
 Dân cư hiện hữu
 ...
 PHÁP LÝ
 Thanh toán 50%, còn lại trả góp không cần lãi suất trong vòng 18 tháng
 Hỗ trợ vay vốn ngân hàng lãi suất thấp
 Sổ hồng riêng từng thửa, thổ cư 100%
 Diện tích đa dạng: 5 x 20, 10 x x20 ...
 ( có xe đưa đón khách hàng tại nhà tham quan miễn phí )
 Khách tham quan vui lòng liên hệ: 01248.685.584