ข้อสอบไทย.คอม

*** ข่าวเปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร ตำรวจ ทหาร พยาบาล อบต. อบจ. เทศบาล ที่กำลังเปิดสอบ*** => ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบ นายสิบ นายร้อย ตำรวจ ทหาร พยาบาล => ข้อความที่เริ่มโดย: Exam.st ที่ ตุลาคม 27, 2014, 04:27:00 PM

หัวข้อ: ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ นายทหารประทวน 240 อัตรา (11-22ก.พ.60)
เริ่มหัวข้อโดย: Exam.st ที่ ตุลาคม 27, 2014, 04:27:00 PM
ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตำแหน่ง นายทหารประทวน กองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย)
 
(https://www.mx7.com/i/db8/UmYgwE.JPG)

<<<ประกาศ>>> ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
เปิดรับสมัครสอบทหารกองหนุน  ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2560   
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

     1. ตำแหน่ง นายทหารประทวน กองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่   จำนวน  4 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่   5 มี.ค. 2560
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<< (http://artycenter.rta.mi.th/link/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%207%20240%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2060.pdf)

จำหน่ายเอกสาร  ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
(1)  ไฟล์  PDF   ส่งทาง E-Mail  ราคา  399 บาท
(2)  หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท

*****แนวข้อสอบ นายทหารประทวน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ใหม่ล่าสุด *****
(https://www.mx7.com/i/181/kINOkG.JPG)

สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125  
WhatsApp / Line ID : 0894220125  
@Line ID : @t0894220125 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)   
IG :   _korsobthai 
E-Mail : exam.st@hotmail.com 
Web Page : http://goo.gl/yb1hhr

กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่  428-2-29359-0

 ******* โอนเงินแล้วแจ้งรายละเอียดทาง [E-Mail / SMS / LINE / Whats App] *******
>> สิ่งที่ต้องแจ้ง <<    ** เวลาที่โอนเงินตามสลิป (เท่านั้น) , หน่วยงาน+ตำแหน่งที่สอบ , E-Mail หรือ ชื่อที่อยู่ (กรณีหนังสือ) **

หัวข้อ: Re: [[ข่าวเปิดสอบ]] แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ นายทหารประทวน 120 อัตรา 20-29ม.ค.58
เริ่มหัวข้อโดย: Exam.st ที่ ตุลาคม 27, 2014, 04:27:38 PM
แนวข้อสอบวิชา  ภาษาอังกฤษ
 
1.         A  :       Do you have any plan for tonight?
            B  :       ___________________________
            A  :       That’s a good idea.
            a.  How about having dinner with me at my house?
            b.  I’m afraid not, I’ve to work overtime.
            c.  If you want me to.
            d.  Sorry, I haven’t time.
2.         A  :       The weather is fine today. How about a game of tennis?
            B  :       ____________________________
            a.  I’m afraid so.                                               b.  I wish to do it.
            c.  All right.                                                       d.  You’re welcome.
3.         At home
            A  :       I’m bored.
            B  :       ____________________
            a.  How about it?                                              b.  Let’s go out then.
            c.  Let’s stay home.                                          d.  What did you do?
4.         A  :       I don’t know what to do over the weekend.
            B  :       _________________________
            a.  Is it really?                                                   b.  How about going to the zoo?
            c.  You’ll have a good time.                              d.  What have you decided to do?
5.         A  :       You look tired : Why don’t you go out and stretch your legs for a while?
            B  :       ______________________________
            a.  Yes, that’ll do me good.                               b.  Because I want to sit there.
            c.  Because of the hot weather.             d.  My legs are all right.
6.         A  :       I don’t know what to do after the entrance exam is over.
            B  :       ______________________________
            a.  You’ll have a good time.                              b.  Let’s do something together.
            c.  How did you make your decision?                d.  Is it really?
7.         Husband :         “Shall we go round to that Italian restaurant?
            Wife         :       “___________________”
            a.  Let’s have some Italian food.                        b.  It doesn’t matter.
            c.  That’s a good idea.                                      d.  Well, perhaps I will.
8.         Nipa :               “Would you like to come to dinner at my house tonight?”
            Malee  :            “______________________”
            a.  No, thanks, I’m afraid I have to do my homework.
            b.  No, thanks, I’m full.
            c.  No, thanks, I’m afraid I have to go by bus to your house.   
            d.  No, thanks, I’d like it.
9.         Teacher :          “You came so late today.”
            Student  :          “________________________”
            a.  Pardon, I’m late.                                          b.  It’s terrible.
            c.  Oh, dear.                                                     d.  I’m sorry.
10.       Niwat   :           “ Would you mind lending me your camera?
            Sak      :           “_______________________”
            a.  Yes, I would be pleased to.              b.  Yes, for tomorrow.
            c.  No, not at all.                                               d.  No, I have to use it.
11.       A  :       Thank you for what you’ve done for me.
            B  :       ________________________
            a.  What a pity!                                     b.  Not at all.
            c.  Don’t mention.                                             d.  That sound good.
12.       On the street. Decha is talking to a foreign tourist on a street in Bangkok.
            Decha  :  How do you find traveling on our buses?
            Tourist :  ______________________________
            a.  It’s terrible and the bus drivers aren’t careful.
            b.  I think the taxis and cars travel much too fast.
            c.  Sometimes I can’t read the numbers or signs on them.
            d.  They’re not difficult to find since there are so many.
13.       At the airport.
            A  :       Welcome back from England_______________
            B  :       Very cold.
            C  :       Too bad! It’s been very warm here.
 
            a.  How was the weather there?
            b.  How was the temperature?
            c.  How did the weather look?
            d.  How did you feel there?
14.       At a meeting
            A  :       There’s a new picture at the Siam, isn’t there?
            B  :       Oh yes. I saw that one last week.
            A  :       ___________________________
            B  :       It wasn’t bad
            a.  How about it?                                              b.  What show did you go to?
            c.  What was it about?                                      d.  What did you think of it?
15.       At a meeting.
            A  :       ___________________________
            B  :       Pretty bad. It’s too hot and humid.
            a.  Are you enjoying our holiday?                      b.  Do you like the weather today?
            c.  How did it get so sick?                                 d.  How’s the weather this year?
 
16.       ____________your homework yet?
            a.  Have you finished                                         b.  Were you finished
            c.  Are you finished                                           d.  Do you finish
17.       When water ____________ it becomes ice.
            a.  froze                                                            b.  froze
            c.  had froze                                                     d.  freezes
18.       We _________________ in Chiangmai from 1980 to 1984.
            a.  lived                                                            b.  are living
            c.  have lived                                                    d.  had living
19.       While Jane _________ letters I ____________ television.
            a.  write, watched                                             b.  is writing, was watching
            c.  was writing, was watching                            d.  writes, was watching
 
20.       While I was reading books he ____________ in.
            a.  will come                                                     b.  have come
            c.  is coming                                                     d.  came
21.       Paul ______________ me this car next Sunday.
            a.  is going to lend                                             b.  lent
            c.  has lent                                                        d.  lents
22.       John ____________ football since last November.
            a.  isn’t playing                                      b.  didn’t play
            c.  hasn’t played                                               d.  doesn’t play
23.       My plane ____________ at 10.45 next Monday morning.
            a.  will leave                                                      b.  was leaving
            c. left                                                                d.  has left
24.       People  _________________ English in the England.
            a.  speak                                                          b.  speaks
            c.  spoke                                                          d.  speaking
25.       The girls __________________ dinner when their father arrived.
            a.  are having                                                    b.  were having
            c.  have                                                            d.  will have
26.       Paul has just drunk whisky.
            a.  Whisky has just been drunk by Paul.
            b.  Whisky have drunk just by Paul.
            c.  Whisky has been drunk by Paul.
            d.  Whisky have just been drunk by Paul.
27.       The servant polished their shoes.
            a.  The shoes was polished by the servant.
            b.  The shoes has polished by the servant.
            c.  Their shoes were polished by the servant.
            d.  Their shoes were polishing by the servant.
28.       The janitors were cleaning the floor.
            a.  The floor was being cleaned by the janitors.
            b.  The floor were being cleaned by the janitors.
            c.  The floor was been cleaned by the janitors.
            d.  The floor has been cleaned by the janitors.
 
29.       Mother had cooked the food.
            a.  The food had been cook by my mother.
            b.  The food has been cooked by my mother.
            c.  The food had been cooked by my mother.
            d.  The food have been cook by my mother.
30.       I ran _________ than she.
            a.  more quickies                                              b.  quickest
            c.  more quickly                                                d.  more quick
31.       Her English is ________ most of student here.
            a.  the fastest                                                    b.  the most fast
            c.  faster                                                           d.  more fast
32.       This problem is the ____________ of all.
            a.  hard                                                             b.  harder
            c.  hardest                                                        d.  harder than
33.       Alice has been _____________ than anyone else.
            a.  happy                                                          b.  happily
            c.  happiest                                                       d.  more happy
34.       Helen works _______________ than her friend.
            a.  quick                                                           b.  quickly
            c.  more quickly                                                d.  most
35.       Maria is _____________ daughter in the family.
            a.  charming                                                      b.  more charming
            c.  most charming                                              d. the most charming
36.       Physics __________________ John’s major file of study.
            a.  is                                         b.  are
37.       The people ______________ early for the lectures.
            a.  arrive                                   b.  arrives
38.       The report of your grades _____________ in the abroad.
            a.  is                                         b.  are
39.       Jim and Bill ______________ a white suit.
            a.  wears                                  b.  wear
หัวข้อ: Re: [[ข่าวเปิดสอบ]] แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ นายทหารประทวน 120 อัตรา 20-29ม.ค.58
เริ่มหัวข้อโดย: Exam.st ที่ ตุลาคม 27, 2014, 04:27:56 PM
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
1.   ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น
1. แขกเต้าเคล้าเคียงคู่                                                              2.   หางไก่ว่ายแหวกว่าย
3.    สัตวาน่าเอ็นดู                                                                       4.   โนรีสีปานชาด
เฉลยข้อ2             หางไก่ว่ายแหวกว่าย
เหตุผล                  ข้อ 1., 3. และ 4 กล่าวถึง นกแขกเต้า สัตวา และโนรี
                                ข้อ 2. กล่าวถึงปลาหางไก่ ต่างพวกกับข้ออื่น ๆ
2.   ข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริงล้วนๆ
1. การออกกำลังกายทำให้เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอด
2. การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง
3. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใส
4. จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น
เฉลยข้อ4             จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น
เหตุผล                  ข้อ 4.     เป็นการแสดงทรรศนะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่าจิตใจที่แข็งแกร่ง ต้องอยู่ใน
                                                ร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น
3.    ข้อใดไม่ปรากฏในประกาศต่อไปนี้
                มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้ง 
       ที่ 24 ระหว่างวันที่ 6 – 28กันยายน 2550 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า โดยต้องเป็น
       เยาวชนอายุไม่ต่ำกว่า 16 – 25 ปี ส่งผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยความคิดของตนเองได้ที่ตำหนักพรรณราย
       ชั้น 2 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ กทม. ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 0 – 2221 – 3841
       หรือ www. art – centre.su.ac.th
1. กำหนดวันแสดงศิลปกรรม
2. สถานที่แสดงศิลปกรรม
3. ข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้แสดงศิลปกรรม
4. เนื้อหาของงานศิลปกรรม
เฉลยข้อ4             เนื้อหาของงานศิลปกรรม
เหตุผล                  ข้อ1.      มีกำหนดวันแสดงศิลปกรรม คือ “ระหว่างวันที่ 6 – 28 กันยายน 2550”
                                ข้อ2.      มีสถานที่แสดงศิลปกรรมคือ “ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า”
                                ข้อ3.      มีข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้แสดงศิลปกรรมคือ “ต้องเป็นเยาวชนอายุไม่ต่ำกว่า 16 – 25
                                                ปี”
                                ข้อ4.      ไม่มีเนื้อหาของงานศิลปกรรมปรากฏในประกาศที่ให้มา
4.    คำประพันธ์ต่อไปนี้สื่อความรู้สึกใดของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์
                                                อึกทึกอยู่กึกก้อง                   เสียงแซ่ซ้องสุการ
                                ทั่วหล้าแต่บาดาล                 ถึงวิมานเมืองพรหมินทร์
1. หนวกหู                                                                 2.   คึกคะนอง
3.    ยินดี                                                                        4.   สับสน
เฉลยข้อ3             ยินดี
เหตุผล                  แซ่ซ้อง คือเปล่งเสียงแสดงความยินดีหรือสรรเสริญกันทั่วไป
                                สาธุการคือ การเปล่งวาจาว่าชอบ แสดงเมื่อเวลาเห็นควร หรือยกย่องสรรเสริญ
                                การใช้ “แซ่ซ้องสาธุการ”ในคำประพันธ์ที่ให้มา จึงสื่อความรู้สึกยินดีของบุคคลที่
                                อยู่ในเหตุการณ์
5.    ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของกวี
                                               เนื้ออ่อนอ่อนน่วมน่วม                      แม่รูปท้วมท่วมนาวา
                                นิ่มนุ่มชุ่มนัยนา                                                  เนื้ออ่อนแน่แม่งามพี
1. เจ้าสำราญ                                                             2.   เจ้าโวหาร
3.    มีอารมณ์ขัน                                                         4.   มีความคิดสร้างสรรค์
เฉลยข้อ4             มีความคิดสร้างสรรค์
เหตุผล                  คำประพันธ์ที่ให้มากวีพรรณนาให้เห็นภาพคำที่ใช้ในการพรรณนาแสดงบุคลิกภาพ
                                ของกวีว่าเป็นคนเจ้าสำราญเช่น “นิ่มนิ่มชุ่มนัยนา”  เป็นคนเจ้าโวหาร คือ ใช้คารม
                                พลิกแพลง เช่น “แม่รูปท้วมท่วมนาวา”และเป็นคนมีอารมณ์ขัน เช่น “เนื้ออ่อนแน่
                แม่งามพี” แต่คำประพันธ์ที่ไห้มาไม่ได้เสนอแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์เช่น แง่คิด
                ข้อคิดใด ๆจึงไม่อาจอนุมานได้ว่ามีความคิดสร้างสรรค์
6.   ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
                ความสะดวกสบายในการอยู่หอพักของนักศึกษาเป็นไปตามกำลังเงินอยู่หอพักที่สถานศึกษาจัด
       ให้อาจสะดวกสบายน้อยกว่า เสียเงินน้อยกว่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่หอพักเอกชนไม่มีให้ คือการรูจักอยู่
       ร่วมกันรู้จักอดทนต่อความไม่พอใจคนอื่นเป็นการฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ได้อย่างดี
1. หอพักสถานศึกษามีความปลอดภัยมากกว่าหอพักเอกชน
2. นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้
3. หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีงบประมาณจำกัดในการสร้างหอพักจึงไม่อาจแข่งขันกับเอกชนได้
เฉลยข้อ3             หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา
เหตุผล                  ข้อความที่ให้มาไม่มีข้อมูลให้อนุมานเป็นข้อ1., 2. และ 4 แต่มีข้อมูลที่ทำให้อนุมาน
                                เป็นข้อ 3. ได้จากตอนที่กล่าวว่า“ความสะดวกสบายในการอยู่หอพักของนักศึกษา
เป็นไปตามกำลังเงินอยู่หอพักที่สถานศึกษาจัดให้อาจสะดวกสบายน้อยกว่า” ทำให้
อนุมานได้ว่า “หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา”
7.    ตามรายงานต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้วน
ผลสำรวจล่าสุดในจีนพบว่าหนึ่งในสี่ของเด็กวัยรุ่นชายในเมืองใหญ่ได้กลายสภาพเป็นเด็กอ้วน
       ไปแล้วอันเป็นผลมาจากความนิยมตะวันตกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
       เด็กต้องคร่ำเคร่งกับการเรียนจนไม่มีเวลาได้ออกกำลังกาย
                นโยบายจำกัดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงคนเดียวของทางการจีนก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่ง
       ผลต่อโรคอ้วนในเด็กชายเพราะลูกชายโทนจะได้รับการปรนเปรอเยี่ยง “จักรพรรดิน้อย”
1. เด็กคร่ำเคร่งเรียนหนังสือมากเกินไป
2. เด็กไม่ได้ออกกำลังเพียงพอ
3. เด็กอยู่ดีกินดีมากเกินไป
4. เด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์
เฉลยข้อ4             เด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์
เหตุผล                  ตามรายงานที่ให้มากล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กจีนเป็นโรคอ้วนว่า “เป็นผลมาจากความ
นิยมตะวันตกและการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น เด็กต้อง
คร่ำเคร่งกับการเรียนจนไม่มีเวลาได้ออกกำลังกาย” ซึ่งตรงกับข้อ1., 2 และ 3.แต่
ไมได้กล่าวเลยว่ามีสาเหตุมาจาก “เด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์” ข้อ 4. จึง
ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้วน                   
8.    ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
                อาหารญี่ปุ่นที่เด่นๆ คือปลาซึ่งมีโปรตีนที่ดีกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเพราะมีโอเมก้า 3 ซึ่งช่วยลด
       อัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดและยังมีวิตามอน เกลือแร่มาก อีกทั้งอาหารญี่ปุ่นมักใช้
       สาหร่ายเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมีทั้งโปรตีนไอโอดีน และใยอาหารสูงจึงช่วยเรื่องกการย่อยและ
       ระบบขับถ่าย
1. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
2. อาหารญี่ปุ่นให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่น
3. อาหารญี่ปุ่นช่วยรักษาโรคต่างๆ ได้
4. อาหารญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ำหนักได้
เฉลยข้อ1             อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
เหตุผล                  ข้อความที่ให้มากล่าวถึงอาหารญี่ปุ่นที่เด่นๆ คือ ปลา ซึ่งมีโปรตีนที่ดี มีโอเมก้า 3
                                ซึ่งช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจแลโรคหลอดเลือดมีวิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร
                                สูงช่วยย่อยและระบบขับถ่าย สรุปเป็นใจความสำคัญได้ตรงกับข้อ 1. คืออาหารญี่ปุ่น
                                มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
9.    คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญด้านใดมากที่สุด
                                แม้มีตัวใหญ่เพี้ยง                ภูผา
                สูงเจ็ดลำตาลสา                                   มารถแท้
                พงศ์พันธุ์เผ่าจันทรา                           สุริเยศ ก็ดี
                ครั้นว่าไร้ทรัพย์แล้                              ทั่วหล้าฤาเห็น
1. ความสามารถ                                                       2.   ชาติตระกูล
3.    รูปลักษณ์                                                               4.   ฐานะ
เฉลยข้อ4             ฐานะ
เหตุผล                  คำประพันธ์ที่ให้มากล่าวว่าแม้จะมีรูปลักษณ์เป็นคนสูงใหญ่ มีความสามารถ มีชาติ-
                                ตระกูลดีแต่ถ้าไร้ทรัพย์แล้ว ก็ไม่มีใครเห็น แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญทางด้าน
                                ฐานทางเศรษฐกิจคือ ความร่ำรวยมากที่สุด
10.  ข้อใดไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล
1. อันชิงนางอย่างนี้ไม่ผิดธรรม์                           ธรรมเนียมนั้นมีแต่บุราณมา
2. แม้นไม่รู้แห่งเมืองจรกา                                    จะช่วยชี้มรรคาบอกให้
3. จรกาไม่มาก็ยิ่งดี                                                  ไม่มีผู้หวงแหนกีดกัน
4. ครั้นขอนางมิได้ดังใจจง                                     จึงเกิดการรณรงค์ในดาหา
เฉลยข้อ1             อันชิงนางอย่างนี้ไม่ผิดธรรม์                           ธรรมเนียมนั้นมีแต่บุราณมา
เหตุผล                  การอ้างว่าการชิงนางไม่ผิดธรรมะเพราะเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติมาแต่โบราณ
                                นั้นไม่สมเหตุสมผลข้อ 1. จึงไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน
หัวข้อ: Re: ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ นายทหารประทวน 240 อัตรา (11-22ก.พ.60)
เริ่มหัวข้อโดย: Exam.st ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2017, 02:07:43 PM
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2560