แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - testerth

หน้า: [1] 2 3 ... 40
1
จำหน่ายแนวข้อสอบ #กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น #สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตำแหน่ง #สายงานผู้บริหาร #ผู้บริหารท้องถิ่น [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสายงานผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบสายงานผู้บริหาร ท้องถิ่น
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
- กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง+แนวข้อสอบ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
- การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ
- การบริหารจัดการองค์กร
- แนวความคิดการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่
- สถานการณ์อาเซัยนในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
- แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ ปัจจุบันอัพเดทล่าสุด


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน2
จำหน่ายแนวข้อสอบ #กรมยุทธศึกษาทหารบก #ยศ.ทบ. ตำแหน่ง #นายทหารสัญญาบัตร #นายทหารประทวน #นายสิบ #สอบเลื่อนฐานะ [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ.ทบ. สัญญาบัตร ประทวน นายสิบ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวนทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 2 อัตรา (19 - 31 ต.ค. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เสมียน (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)    จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 30 ปี
3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

รับสมัครสอบด้วยตนเอง (กทม.)
วันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สอบคัดเลือก
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายผลสอบรอบสุดท้าย
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ ยศ.ทบ. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ.ทบ.
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- ความรู้ทั่วไป
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
ทหารประทวน
- นายสิบสัสดี
- นายสิบทหารบก
- นายสิบเหล่าราบ
- เสมียน
ทหารเลื่อนฐานะ
- สายงานสัสดี
- สายการเงิน
- สายงานสารวัตรทหาร
- สายงานทั่วไป
ทหารสัญญาบัตร
- วิศวกรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ ประเภท ก
- วิทยาศาสตร์  ประเภท ข
- ศิลปศาสตร์
- นิติศาสตร์
- การเงินการบัญชี
- ศาสนศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตร์


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน3
จำหน่ายแนวข้อสอบ #สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา #สว. #senate ตำแหน่ง #เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สว. ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2560

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 55 อัตรา (1 - 22 ก.ย. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นิติกรปฏิบัติการ    จำนวน 4 อัตรา
2. วิทยากรปฏิบัติการ    จำนวน 2 อัตรา
3. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    จำนวน 6 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    จำนวน 3 อัตรา
5. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
7. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ    จำนวน 4 อัตรา
8. เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน    จำนวน 7 อัตรา
9. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จำนวน 2 อัตรา
10. เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน    จำนวน 19 อัตรา
11. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน    จำนวน 2 อัตรา
13. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน    จำนวน 2 อัตรา
14. นายช่างปฏิบัติงาน    จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,400 - 17,500 บาท

* ผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 1 - 22 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ สว. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทุกตำแหน่ง
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- ความรู้ทั่วไป
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- นักวิชาการสนับสนุนงาน
- นักวิชาการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- นักวิชาการสนับสนุนงาน (ด้านกฎหมาย)
- นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ (ด้านกฎหมาย)
- นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ (ด้านวิชาการ)
- นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์
- นักวิชาการจัดการระบบข้อมูล
- นักวิชาการด้านการเงินและสวัสดิการ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิเทศสัมพันธ์
- นักสื่อสารมวลชน
- นักเอกสารสนเทศ
- นักจดหมายเหตุ
- นักประชาสัมพันธ์
- นิติกร
- วิทยากร
- ผู้สื่อข่าว
- เจ้าพนักงานชวเลข
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและสวัสดิการ
- นายช่างพิมพ์
- นายช่าง
- ช่างภาพ
- พนักงานบริการ
- พนักงานพัสดุ
- พนักงานเรียงพิมพ์
- พนักงานสนับสนุนการประชุม
- พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า)
- พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
- พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างโยธา)


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน4
จำหน่ายแนวข้อสอบ #ธนาคารกรุงศรีอยุธยา #กรุงศรี #krungsri ตำแหน่ง  [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงศรี krungsri ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รวบรวมแนวข้อสอบเก่าที่ออกสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบความถนัดภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- เทคนิคสอบสัมภาษณ์


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน5
จำหน่ายแนวข้อสอบ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #สตช. #royalthaipolice ตำแหน่ง #ตำรวจชั้นประทวน #ตำรวจชั้นสัญญาบัตร #บุคคลภายนอก #บุคคลภายใน #นายร้อนตำรวจ #นายสิบตำรวจ #นักเรียนตำรวจ #สอบเลื่อนฐานะ [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ม.6 ปวช. ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร บุคคลภายนอก ทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ภายใน อายุไม่เกิน25ปี ชาย
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ภายใน อายุไม่เกิน25ปี หญิง
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร บุคคลภายนอก หญิง ม.6
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบเลื่อนฐานะ
แนวข้อสอบนักเรียนเตรียมทหารนายร้อยตำรวจ

เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สตช. ตำรวจชั้นประทวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร บุคคลภายนอก บุคคลภายใน นายร้อนตำรวจ นายสิบตำรวจ นักเรียนตำรวจ สอบเลื่อนฐานะ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 รวม 790 อัตรา (1 - 22 ก.ย. 2560)

ตำแหน่งรองสารวัตรที่เปิดรับสมัคร
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
1. กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน)    จำนวน 100 อัตรา (ชาย)
วุฒิปริญญาตรีนิติศาตร์ เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร
2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน    จำนวน 200 อัตรา (ชาย/หญิง)
วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน
3. กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่พลขับและการขนส่ง    จำนวน 40 อัตรา (ชาย)
วุฒิ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
1. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน    จำนวน 300 อัตรา (ชาย/หญิง)
วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
1.กลุ่มงานเทคนิค ด้านวิทยาศาตร์    จำนวน 50 อัตรา (ชาย/หญิง)
วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
1. กลุ่มงานเทคนิค    จำนวน 100 อัตรา
วุฒิ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560

คุณสมบัติ
1. บุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
2. อายุ 18 - 35 ปี
3. เพศชาย ร่างกายสูง 160 เซนติเมตร รอบอก 77 เซนติเมตร
4. เพศหญิง ร่างกายสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
5. พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชใดๆ ไม่รับสมัครสอบ
6. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
7. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 1 - 22 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สอบข้อเขียน
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
อ่านประกาศ สตช. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- ความรู้ทั่วไป
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- ทำหน้าที่นิติกร
- ทำหน้าที่บัญชี
- ทำหน้าที่ประมวลผล
- ทำหน้าที่บริการการศึกษา
- ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน
- ทำหน้าที่อาจารย์
- ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
- ทำหน้าที่พลขับและการขนส่ง
- ทำหน้าที่พลขับ
- ทำหน้าที่ดับเพลิง
- กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
- กลุ่มงานเทคนิค
- สายงานสอบสวน
- สายงานสืบสวนสอบสวน
- สายงานนิติกร
- สายงานการเงิน
- สายงานสื่อสาร
- นักวิทยาศาสตร์
- นักเรียนนายสิบตำรวจ
- นักเรียนนายร้อยตำรวจ
- นักเรียนเตรียมทหารนายตำรวจ
- นายร้อยตำรวจชาย
- นายร้อยตำรวจหญิง


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 2,500 บาท


DVD ชุดเตรียมสอบ + หนังสือ ราคา 2,500 บาท
ประกอบด้วย

DVD ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา - อุปมัยเบื้องต้น
DVD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
DVD ภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน6
จำหน่ายแนวข้อสอบ #มณฑลทหารบกที่15 #มทบ.15 #mtb15 #ค่ายรามราชนิเวศน์ ตำแหน่ง #พลสารวัตร #นายทหารประทวน #อัตราสิบเอก #พนักงานราชการ #บุคคลพลเรือนหญิง [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบมณฑลทหารบกที่ 15 มทบ.15 นายทหารประทวน อัตราสิบเอก พนักงานราชการ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2560

มณฑลทหารบกที่ 15 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 15 อัตรา (24 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เสมียนการเงิน (ชาย/หญิง)  ฝ่ายการเงิน  จำนวน 15 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    สายพณิชยกรรม ทุกสาขา

รับสมัครสอบด้วยตนเอง (เพชรบุรี)
วันที่ 24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กำหนดสอบ
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ มทบ.15 คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบมณฑลทหารบกที่ 15 ทุกตำแหน่ง
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- ความรู้ทั่วไป
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- เสมียน
- เสมียนการเงิน
- เสมียนรหัส
- เสมียนธุรการ
- เสมียนกำลังพล
- นายสิบการประปา
- พนักงานบริการ
- พนักงานธุรการ
- พนักงานการเงินและบัญชี
- พลสารวัตร
- พลสูทกรรม
- พลขับรถ
- ผู้ช่วยหัวหน้าคลัง
- ผู้บังคับหมู่
- รองผู้บังคับหมู่
- ผู้ช่วยครู
- ช่างไฟ้า
- ช่างประปา
- ช่างกล
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างยานยนต์ล้อ


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS / Whats App ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน7
จำหน่ายแนวข้อสอบ #กรมพลศึกษา #dpe ตำแหน่ง  [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมพลศึกษา ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2560

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวม 2 อัตรา (11 - 21 ก.ย. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการพัสดุ    จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 11 - 21 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ กรมพลศึกษา คลิ๊กที่นี่

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 12 อัตรา (18 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านกีฬา)    จำนวน 5 อัตรา
2. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)    จำนวน 4 อัตรา
3. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)    จำนวน 1 อัตรา
4. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาบุคลากรการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา)    จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 บาท

* ผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 18 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ กรมพลศึกษา คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบกรมพลศึกษา
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- ความรู้ทั่วไป
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเทศสัมพันธ์
- นักพัฒนาการกีฬา
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักประชาสัมพันธ์
- นิติกร
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
- เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
- นายช่างโยธา
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างเขียนแบบ


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน8
จำหน่ายแนวข้อสอบ #สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา #คุรุสภา #ksp ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2560

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ รวม 20 อัตรา (27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการ    จำนวน 14 อัตรา
2. นิติกรปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ    จำนวน 2 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,730 บาท

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ คุรุสภา คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบคุรุสภา
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- ความรู้ทั่วไป
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- นักวิชาการ
- นิติกร
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่งานบุคคล
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่สารนิเทศ
- เจ้าหน้าที่กฎหมาย
- ใบประกอบวิชาชีพครู


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน9
จำหน่ายแนวข้อสอบ #สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ #สวบ.ทอ. #iam.rtaf ตำแหน่ง #พนักงานธุรการ [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ สวบ.ทอ. ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2560

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่างๆ รวม 14 อัตรา (28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานธุรการ  (ผยข.บก.สวบ.ทอ.)  เพศหญิง  จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานธุรการ  (ห้องยา)  เพศหญิง  จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานธุรการ  (ห้องเก็บเงิน)  เพศหญิง  จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานธุรการ  (สนง.ผอ.สวบ.ทอ.)  เพศหญิง  จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานธุรการ  (ห้อง VIP)  เพศหญิง  จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานธุรการ  (ห้องพัสดุ)  เพศชาย/หญิง  จำนวน 2 อัตรา
7. พนักงานธุรการ  (แผนกกำลังพล กองบังคับการ)  เพศชาย/หญิง  จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานช่วยพยาบาล  (OPD)  เพศหญิง  จำนวน 1 อัตรา
9. พนักงานช่วยพยาบาล  (ห้องตรวจคลื่นหัวใจ)  เพศหญิง  จำนวน 1 อัตรา
10. พนักงานขับรถ  เพศชาย  จำนวน 1 อัตรา
11. พนักงานช่างปูน  เพศชาย  จำนวน 1 อัตรา
12. พนักงานช่างไฟฟ้า  เพศชาย  จำนวน 1 อัตรา
13. พนักงานช่างประปา  เพศชาย  จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท

รับสมัครสอบด้วยตนเอง (กทม.)
วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สอบภาควิชาการ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมิน
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ สวบ.ทอ. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ทุกตำแหน่ง
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- ความรู้ทั่วไป
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- พนักงานธุรการ
- พนักงานคอมพิวเตอร์
- พนักงานช่วยพยาบาล
- พนักงานช่างไฟฟ้า
- พนักงานช่างปูน
- พนักงานช่างประปา
- พนักงานขับรถ


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน10
จำหน่ายแนวข้อสอบ #กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา #กยศ. #studentloan ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป #ลูกจ้างชั่วคราว [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกค้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ รวม 3 อัตรา (23 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นิติกร  ปรอญญาตรี  จำนวน 2 อัตรา
2. พนักงานธุรการ  ปวส.  จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,750 - 18,750 บาท

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 23 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ กยศ. คลิ๊กที่นี่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 20 อัตรา (7 - 20 มิ.ย. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    จำนวน 20 อัตรา
วุฒฺปริญญาตรี    ทางด้านกฎหมาย นิติสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ เศรษศาสตร์

อัตราเงินเดือน 18,750 บาท

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 7 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ กยศ. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกตำแหน่ง
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- ความรู้ทั่วไป
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- นิติกร
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคนิค
- เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
- พนักงานธุรการ


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน11
จำหน่ายแนวข้อสอบ #หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน #นย. #marines ตำแหน่ง #นายทหารประทวนชาย #นายทหารประทวนหญิง [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นย. นายทหารประทวน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัคร พนักงานลูกจ้าง ลูกจ้างประจำ และอาสาสมัครทหารพราน เพื่อเข้ารับการบรรจุ (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2560 รวม 5 อัตรา (5 - 16 มิ.ย. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นายทหารประทวนหญิง (อัตรา จ.อ.)    จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
2. อายุ 18 -30 ปี
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
4. เป็นผู้มีความประพฤติและวินัยดีมาก
5. เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี
6. ต้องไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

รับสมัครสอบด้วยตนเอง
วันที่ 8 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ นย. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน marines
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ
- ความรู้เกี่ยวกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาสังคม
- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- ความรู้ระเบียบข้อบังคับเบื้องต้น
- ความรู้พื้นฐานนาวิกโยธิน
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- นายทหารประทวนชาย
- นายทหารประทวนหญิง


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน12
จำหน่ายแนวข้อสอบ #การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #กนอ. #ieat ตำแหน่ง #พนักงาน [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กนอ. ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ รวม 6 อัตรา (5 - 16 มิ.ย. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกร 5    จำนวน 1 อัตรา
2. วิศวกร 5-6    จำนวน 1 อัตรา
3. นักบัญชี 5-6    จำนวน 2 อัตรา
4. นักประชาสัมพันธ์ 6    จำนวน 1 อัตรา
5. นักวิทยาศาสตร์ 5-7    จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 25,540 บาท

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 5 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ กนอ. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ieat
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- ความรู้ทั่วไป
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- วิศวกร
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิทยาศาสตร์
- นักวิเคราะห์
- นักบัญชี
- นักพัสดุ
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักบริหารงานทั่วไป
- นักบริหารการเงิน
- นักบริหารการพัสดุ
- นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม
- นักประชาสัมพันธ์
- เศรษฐกร


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน13
จำหน่ายแนวข้อสอบ #สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา #สกศ. #onec ตำแหน่ง #นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สกศ. แนวข้อสอบ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2560

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 12 อัตรา (29 พ.ค. - 22 มิ.ย. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    จำนวน 6 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี    ทุกสาขาวิชา
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    จำนวน 6 อัตรา
วุฒิปริญญาโท    ทุกสาขาวิชา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 บาท

* ผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ สกศ. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รวมความรู้ทั่วไปกับตำแหน่งที่เลือก
- ความรู้ทั่วไป
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเผยแพร่
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักประชาสัมพันธ์
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานสถิติ


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน14
จำหน่ายแนวข้อสอบ #กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น #อปท. #องค์การบริหารส่วนจังหวัด #อบจ. #องค์การบริหารส่วนตำบล #อบต. #เทศบาล #เทศบาลนคร #ทน. #เทศบาลเมือง #ทม. #ตำบล #เทศบาลตำบล #ทต. ตำแหน่ง #ข้าราชการ #พนักงานส่วนท้องถิ่น #พนักงานจ้าง [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเทศบาลเมืองควนลัง ทม.ควนลัง จังหวัดสงขลา จ.สงขลา ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

เทศบาลเมืองควนลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 32 อัตรา (7 - 15 มิ.ย. 2560)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์    จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก    จำนวน 2 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน 3 อัตรา
5. ผู้ช่วยสัตวแพทย์    จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    จำนวน 2 อัตรา
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูยน์เยาวชน    จำนวน 2 อัตรา
8. ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน    จำนวน 10 อัตรา
2. ยาม    จำนวน 2 อัตรา
3. พนักงานประจำดับเพลิง    จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,000 - 11,500 บาท

รับสมัครสอด้วยตนเอง (สงขลา)
วันที่ 7 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ ทม.ควนลัง คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถด้านตัวเลข
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม


แนวข้อสอบ ภาค ข.
( เลือกตามตำแหน่งที่สอบ )
- วิศวกร
- นักวิชาการ
- นัก
- เจ้าหน้าที่
- เจ้าพนักงาน
- นายช่าง
- ช่าง
- พนักงาน
- ผู้ช่วย
- ครูผู้ช่วย
- ผู้ช่วยครู


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก. + ภาค ข. ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + VCD ราคา 999 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ข.  + VCD ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ภาค ข. + VCD ราคา 1,998 บาท
5. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ภาค ข. + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 3,500 บาท


DVD ชุดเตรียมสอบ + หนัวงสือ ราคา 3,500 บาท
ประกอบด้วย
VCD การเตรียมตัวสอบ
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา - อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น
MP3 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล
MP3 พระราชบัญญัติเทศบาล
MP3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด


จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูผู้สอน อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ก
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
- แนวข้อสอบระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถด้านตัวเลข
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- ความสามารถด้านเหตุผล
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มาตรฐานการปฏิบัติตน
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูผู้สอน อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ข
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกเฉพาะกลุ่มวิชาที่สอบ)

1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาคละ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก.+ข. ราคา 798 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาคละ + VCD ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + VCD ราคา 1,998 บาท
5. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 3,500 บาท


DVD ชุดเตรียมสอบ + หนังสือ ราคา 3,500 บาท
ประกอบด้วย
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
MP3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
MP3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
MP3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
MP3 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
MP3 คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู
MP3 แนวข้อสอบวิชาการศึกษา
MP3 แนวข้อสอบวิชาชีพครู
E-Book นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
E-Book สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลกรายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน15
จำหน่ายแนวข้อสอบ #กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น #อปท. #องค์การบริหารส่วนจังหวัด #อบจ. #องค์การบริหารส่วนตำบล #อบต. #เทศบาล #เทศบาลนคร #ทน. #ตำบล #เทศบาลตำบล #ทต. ตำแหน่ง #ข้าราชการ #พนักงานส่วนท้องถิ่น #พนักงานจ้าง [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเทศบาลตำบลป่าคลอก ทต.ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

เทศบาลตำบลป่าคลอก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ รวม 16 อัตรา (24 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2560)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์    จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน 2 อัตรา
4. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ    จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง    จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานขับรถยนต์    จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป    จำนวน 10 อัตรา
2. ผู้ดูแลเด็ก    จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครสอด้วยตนเอง
วันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ ทต.ป่าคลอก คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถด้านตัวเลข
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม


แนวข้อสอบ ภาค ข.
( เลือกตามตำแหน่งที่สอบ )
- วิศวกร
- นักวิชาการ
- นัก
- เจ้าหน้าที่
- เจ้าพนักงาน
- นายช่าง
- ช่าง
- พนักงาน
- ผู้ช่วย
- ครูผู้ช่วย
- ผู้ช่วยครู


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก. + ภาค ข. ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + VCD ราคา 999 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ข.  + VCD ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ภาค ข. + VCD ราคา 1,998 บาท
5. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ภาค ข. + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 3,500 บาท


DVD ชุดเตรียมสอบ + หนัวงสือ ราคา 3,500 บาท
ประกอบด้วย
VCD การเตรียมตัวสอบ
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา - อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น
MP3 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล
MP3 พระราชบัญญัติเทศบาล
MP3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด


จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูผู้สอน อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ก
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
- แนวข้อสอบระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถด้านตัวเลข
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- ความสามารถด้านเหตุผล
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มาตรฐานการปฏิบัติตน
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูผู้สอน อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ข
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกเฉพาะกลุ่มวิชาที่สอบ)

1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาคละ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก.+ข. ราคา 798 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาคละ + VCD ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + VCD ราคา 1,998 บาท
5. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 3,500 บาท


DVD ชุดเตรียมสอบ + หนังสือ ราคา 3,500 บาท
ประกอบด้วย
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
MP3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
MP3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
MP3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
MP3 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
MP3 คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู
MP3 แนวข้อสอบวิชาการศึกษา
MP3 แนวข้อสอบวิชาชีพครู
E-Book นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
E-Book สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วันหน้า: [1] 2 3 ... 40

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม