แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - testerth

หน้า: [1] 2 3 ... 161
3
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน

4
เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน จ.ส.ท. พนักงานสถานธนานุบาล ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2561

6
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 16 อัตรา (23 เม.ย. - 11 พ.ค. 2561)

7
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 67 อัตรา (9 เม.ย. - 9 พ.ค. 2561)

8
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ รวม 695 อัตรา (23 เม.ย. - 7 พ.ค. 2561)

9
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวม 44 อัตรา (2 - 8 พ.ค. 2561)

10
สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 4 อัตรา (1 - 22 พ.ค. 2561)

11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2561 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 32 อัตรา (5 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561)

12
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวม 3 อัตรา (23 พ.ค. - 4 พ.ค. 2561)

13
กรมการทหารช่าง เปิดรับสัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 9 อัตรา (30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2561)

14
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2561 รวม 210 คน (23 เม.ย. - 11 พ.ค. 2561)

15
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เปิดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 25 อัตรา (24 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561)

หน้า: [1] 2 3 ... 161

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม