แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข. กพ. ราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

หัวข้อ

(1/19) > >>

[1] คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2561

[2] คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ) สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

[3] แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำนักงาน กพ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาษาอังกฤษ ภาค ก.

[4] แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ รท. เรือนจำ ทัณฑสถาน ใหม่ล่าสุด

[5] แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

[6] แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ รท. เรือนจำ ทัณฑสถาน ใหม่

[7] แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ศาลปกครอง ศป. สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ล่าสุด

[8] แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง ศป. สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ล่าสุด

[9] แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กสก. ใหม่ล่าสุด

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version