ข้อสอบไทย.คอม

!! แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ รวมแนวข้อสอบ !! by Testerth 0877744915 => แนวข้อสอบ อปท. อบจ. อบต. เทศบาล ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ปลัดอำเภอ นายอำเภอ => ข้อความที่เริ่มโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2014, 11:34:18 PM

หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2560
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2014, 11:34:18 PM
จำหน่ายแนวข้อสอบ #สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร #สำนักงาน #ก.ก. #กทม #กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง #ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ [คุณสราวุฒิ โทร. 087-7744915 / LINE ID. @t0877744915 / Email. testerth@hotmail.com]

(http://1.bp.blogspot.com/-NTISpcqiKbs/VefLgXltALI/AAAAAAAAA3M/KpBucCbbtEs/s1600/f44.jpg) (http://korsobthai.com/index.php?topic=171.0)

(http://3.bp.blogspot.com/-OIY7DUNe5GI/VdWOs0k8EwI/AAAAAAAAA1w/idcbE5ykDhs/s200/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%2B0.jpg) (http://testerthai.blogspot.com/2015/08/bangkok.html)

เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. กรุงเทพมหานคร ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 2560 ใหม่ล่าสุด

สำนักงาน ก.ก.
ก.ก.กทม
กรุงเทพมหานคร กทม.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559 รวม 304 อัตรา (15 ธ.ค. 2559 - 6 ม.ค. 2560)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    จำนวน 32 อัตรา
2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    จำนวน 50 อัตรา
3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน    จำนวน 200 อัตรา

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    จำนวน 12 อัตรา
2. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ    จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,400 - 17,500 บาท

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 6 มกราคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ ก.ก.กทม. คลิ๊กที่นี่ (http://office.bangkok.go.th/exam/)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบการใช้ภาษา
- แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- สรุปเหตุการณ์ เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรเครื่องกล
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์
- นักวิชาการเกษตร
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการแผนที่
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการคลัง
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการสุขาภิบาล
- นักวิเทศสัมพันธ์
- นักวิทยาศาสตร์
- นักวิเคราะห์ผังเมือง
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักจิตวิทยา
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาสังคม
- นักพัฒนาการกีฬา
- นักสังคมสงเคราะห์
- นักจัดการงานทั่วไป
- นิติกร
- บรรณารักษ์
- โภชนากร
- สัตวแพทย์
- สถาปนิก
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานเทศกิจ
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานสื่อสาร
- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- เจ้าพนักงานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- เจ้าพนักงานการเกษตร
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- พนักงานปกครอง
- พนักงานเทศกิจ
- พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นายช่างเชียนแบบ
- นายช่างสํารวจ
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างโยธา
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างสำรวจ
- นายช่างภาพ
- ช่างสำเรวจ

1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. ราคา 999 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ข. ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 2,500 บาท


DVD ชุดเตรียมสอบ + หนังสือ ราคา 2,500 บาท
ประกอบด้วย
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
MP3 พรบ.ระเบียบข้าราชการกทม.และบุคลากร กทม
MP3 พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
VCD คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS / Whats App ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน


(http://2.bp.blogspot.com/-SDaDnGmH-aI/Vee9BgwDZ7I/AAAAAAAAA28/Ic7NZV0bpis/s1600/f3.jpg) (http://www.facebook.com/testerth)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 03:14:17 PM

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- ถาม- ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง
- การควบคุมการก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒
- แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
- แนวข้อสอบช่างโยธา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
- ข้อสอบนายช่างสำรวจ
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
- ความรู้ด้านแผนที่  การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

จำหน่ายเอกสารเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
- แนวข้อสอบ พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
- พรบ.วัตถุอันตราย 2535
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
- พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่
- งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน
- พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร
- แนวข้อสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน
- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- การบริหารทรัพยากรบุคคล การออกจากงานและการเกษียณอายุงาน
- รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
- การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- การวางแผนกำลังคน
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- หลักการจัดการศึกษา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)
- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน Web Application
- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัตานัย
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อัตนัย
- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- การวิจัยและพัฒนาการเกษตร
- การอนุรักษ์ดิน การปรับปรุ่งดินแบบต่างๆ การทำเกษตรแบบยังยืน
- แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคลัง กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538
- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
- แนวข้อสอบระเบียบ กทม.ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ 2533
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สำงานรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535
- ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
- แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
- คู่มือปฏิบัติการงานนักวิชาการวัฒนธรรม
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งคหกรรมศาสตร์
- แนวข้อสอบ วิชาคหกรรมทั่วไป
- แนวข้อสอบ ศิลปะประดิษฐ หัตถกรรม งานดอกไม้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ความหมายของห้องสมุด
- แนวข้อสอบวิชา บรรณารักษ์
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับห้องสมุด อัตนัย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานเทศกิจปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
- แนวข้อสอบกฎหมาย  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
- แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม
- ข้อสอบกฎหมาย  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- การสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานจัดเก็บภาษี  กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
- แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (พนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน )
- ข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548
- ข้อสอบ กทม.ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม. และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
- แนวข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ
- เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฎิบัติการ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- ข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
- แนวข้อสอบระเบียบ กทม.ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ 2533

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
- แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป

หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 03:17:07 PM
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ตราเป็นกฎหมายเมื่อใด
ก. 20 มกราคม 2528 ค. 20 มิถุนายน 2528
ข. 20 มีนาคม 2528 ง. 20 สิงหาคม 2528

ตอบ ง. 20 สิงหาคม 2528

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครมีกี่ฉบับ
ก. 1 ฉบับ ค. 3 ฉบับ
ข. 2 ฉบับ ง. 4 ฉบับ

ตอบ ข. 2 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
ฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542

3. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2528
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. นายกรัฐมนตรี ง. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

4. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 คือข้อใด
ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ข. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกัน
ค. เนื่องจากได้มีการปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครขึ้นใหม่
ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ ถูกทั้ง ก และ ข

5. ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ค. 4 ประเภท
ข. 3 ประเภท ง. 5 ประเภท

ตอบ   ก. 2 ประเภท  คือ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2. ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

6. ก.ก. ย่อมาจาก
ก. คณะอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร
ง. คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร

ตอบ  ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

7. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครใน ก.ก. มีกี่คน
ก. 2 คน ค. 4 คน
ข. 3 คน ง. 5 คน

ตอบ ง. 5 คน

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก. มีกี่คน
ก. 2 คน ค. 4 คน
ข. 3 คน ง. 5 คน

ตอบ ง. 5 คน

9. ข้อใดคือคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.
ก. มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
ค. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

1. กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกว่าอะไร
ก. เมืองบางมะกอก ค. เมืองบางโคก
ข. เมืองบางกอก ง. เมืองบางเกาะ

ตอบ ข. เมืองบางกอก

2. ข้อใด คือที่มาของคำว่า บางกอก
ก. บางเกาะ ค. บางมะกอก
ข. บางโคก ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

3. พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองอะไร
ก. เมืองธนบุรีศรีสมุทร ค. เมืองธนบุรี
ข. เมืองธนบุรีศรีสุนทร ง. เมืองศรีธนบุรี

ตอบ ก.  เมืองธนบุรีศรีสมุทร

4. บริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทย เรียกว่าอะไร
ก. นิวอัมสเตอร์ ค. นิวอัมสตรอง
ข. นิวอัมสเตอร์ดัม ง. นิวอัมสตรองดัม

ตอบ   ข. นิวอัมสเตอร์ดัม

5. บริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทยมีชุมชนใหญ่และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สำหรับพักสินค้า ปัจจุบันคือพื้นที่อำเภอใด
ก. อำเภอพระนคร ค. อำเภอพระประแดง
ข. อำเภอบางกอกน้อย  ง. อำเภอทุ่งครุ

ตอบ   ค. อำเภอพระประแดง

6. การเปลี่ยนชื่อพระนครจาก บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นในรัชสมัยใด
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

7.  ใน พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองค่าครองชีพสูงสุดอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศใด
ก. เวียดนาม ค. จีน
ข. สิงคโปร์ ง. มาเลเซีย

ตอบ ข. สิงคโปร์

ตัวอย่างข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น

1.  “หลักธรรมาภิบาล” มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
ก.  “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค. บรรษัทภิบาล
ข.  หลักธรรมรัฐ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2. องค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลมีกี่ข้อ
ก. 4 ข้อ ค. 6 ข้อ
ข. 5 ข้อ ง. 7 ข้อ

ตอบ ค. 6 ประการ

3.  การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก. หลักคุณธรรม ค. หลักความโปร่งใส
ข.  หลักนิติธรรม ง. หลักความรับผิดชอบ

ตอบ  ข. หลักนิติธรรม

4.  การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก.  หลักความโปร่งใส ค. หลักคุณธรรม
ข. หลักความคุ้มค่า ง. หลักความมีส่วนร่วม

ตอบ ค. หลักคุณธรรม

5.  การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก. หลักความโปร่งใส ค. หลักความคุ้มค่า
ข. หลักความคุ้มค่า ง. หลักความมีส่วนร่วม

ตอบ ก. หลักความโปร่งใส

6.  การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสาคัญ ๆ ของสังคม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก. หลักความโปร่งใส ค. หลักความคุ้มค่า
ข. หลักความคุ้มค่า ง. หลักความมีส่วนร่วม

ตอบ ง. หลักความมีส่วนร่วม

7. ข้อใดกล่าวผิด
ก. เศรษฐกิจพอพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางและความไม่ประมาท
ข. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ
ค. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด

ตอบ ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด

8. ข้อใด ไม่เป็น ความหมายของคำว่า ความพอเพียง
ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ค. ความมีเหตุผล
ข. ความพออยู่ พอกิน ง. ความพอประมาณ

ตอบ ข. ความพออยู่ พอกิน
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 03:22:48 PM
(เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร)
1 กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกันว่า
-        "เมืองบางกอก"

2 กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครอง
-    ปกครองพิเศษ

3.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น
- ทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

4.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มาจาก
- การเลือกตั้ง

5.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระคราวละ
-  4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

6.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานและมีการแต่งตั้ง
-  ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมบริหารงาน

7.การดำเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงทำงานร่วมด้วยผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน คือ

8. ปลัดกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือ
-

9.ตราของกรุงเทพมหานคร เป็น
- รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า 

10.ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ
-  ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)

11.คำขวัญของกรุงเทพมหานคร
- ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก่ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์

1  “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร
นำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

2“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความว่า
ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

3“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ
(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และให้หมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด

4“ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า
ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:17:26 PM
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก. ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
ข. ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
ค. ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
ง. ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

ตอบ       ค.  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

2. ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน
ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์
ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน

ตอบ       ข.  หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน
                มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศยกเลิก
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕

ตอบ       ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
                มาตรา ๓  ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

4. “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า
ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่ ก.ก. กำหนด
ข. บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร
ค. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร  แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ง. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ง.  บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร
                มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
                “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

5. บุคคลใดเป็นผู้รักษาพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ง. ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ตอบ       ก.  นายกรัฐมนตรี
                มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติ

6. ก.ก.  เป็นคำย่อของอะไร
ก. คณะกรรมการกำหนดระเบียบข้าราชการ
ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ง. คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ข.  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
                มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร”  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ก.”  ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง  จำนวนห้าคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการ ก.พ.  เลขาธิการ ก.พ.ร.  เลขาธิการ ก.ค.ศ.  และเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
(๓) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร  จำนวนสี่คน  ได้แก่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๔) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง  จำนวนห้าคน  ได้แก่
(ก) ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวนสองคน
(ข) ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  จำนวนสองคน
(ค) ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งกรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓) และ (๔)  ประชุมร่วมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านระบบราชการ  ด้านการบริหารและการจัดการด้านกฎหมาย  ด้านการศึกษา  หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  จำนวนห้าคน

7. ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ง. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ค.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีจำนวนเท่าใด
ก. จำนวน  ๙  คน
ข. จำนวน  ๗  คน
ค. จำนวน  ๕  คน
ง. จำนวน  ๓  คน

ตอบ       ค.  จำนวน  ๕  คน
                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:27:40 PM
ตัวอย่างการสอบสัมภาษณ์  กทม


เค้าจาให้เราจับสลากเลือกโต๊ะสอบครับ แล้วให้รอเข้าไปนั่งตามที่เราจับได้เลขนั้นๆครับ
จากนั้นเค้าจาให้เราเลือกซองคำถาม แล้วเค้าก็จะถามตามที่เราเลือกได้เหมือนประกวดนางงามเลยครับ
แต่ก่อนจะให้เลือกซองคำถามเราต้องแนะนำตัวก่อนเลยครับให้ครบทุกรายละเอียดของเราเลยนะครับ ตั้งแต่ชื่อ เลขที่สอบ คนที่เท่าไหร่ ประสบการณ์ทำงาน ตรงส่วนนี้จะมีคะแนนให้ด้วยนะครับ จากนั้นเค้าก็จะให้คะแนนจากคำถามในซองครับ เวลาที่สัมภาษณ์แล้วแต่จะถูกโฉลกกันครับ
ขอให้สอบผ่านนะครับ (ส่วนตัวผมขึ้นบัญชีไว้จนจาหมดอายุแล้วครับ)


ถามเรื่องทั่วๆไป เกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมา เพื่อดูแนวความคิดครับ
ถามเรื่องความถนัดของตัวเอง เพื่อ ให้รู้ว่า จะตรงกับงานที่สมัครแค่ไหน ทัศนะคติ ฯลฯ
อาจจะมีกรรมการบางคน ถามแบบประลองเชาวน์ปัญญาก็มีครับ เช่น ปัญหาอะไรเอ่ย
แล้วก็มีถามว่า ที่ผ่านมา เคยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรไหม เมื่อเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิต คุณมีวิธีจัดการมันอย่างไร
อันนี้สำคัญเชียว เพราะเขาจะดูว่า คุณมีความอดทนที่จะแก้ปัญหาแค่ไหน แล้วคุณเป็นสู้ปัญหา หรือว่าเลี่ยงปัญหา


ที่ โต๊ะ 8 ตำแหน่งนักจัดการฯ 
กรรมการ 3 คน ชาย 1 หญิง 2 กรรมการใจดี......เดินเข้าไปหาที่โต๊ะ 8 ยื่นใบสมัครให้ กรรมการเชิญนั่ง กล่าวคำขอบคุณ (ทำตามข้อแนะนำในเวปชุมชนเรื่องเทดนิดการสอบสัมภาษณ์)
คำถามมีดังนี้ ..........
1.เล่าประวัติคุณให้กรรมการฟังหน่อย ? ตอบ ........................
2.ที่ทำงานมีปัญหาไหม เรื่องอะไร แก้ไขอย่างไร   ตอบ ที่ทำงานผมไม่มีปัญหาอะไร (กรรมการมองหน้านิดแล้วยิ้ม)
3.งานที่รับผิดชอบใช้ระเบียบอะไรในการทำงาน  ตอบ................

.......ถามเรื่องทั่วไป พร้อมกับบอกว่าขอให้โชคดี......
ลุกขึ้นพร้อมกับกล่าวคำขอบคุณ........เดินออกจากไป

ตั้งใจฟังคำถามด้วยครับ เพราะเค้าจะค่อยๆ ถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว การทำงาน อีกอย่างอย่าลืมยกมือไหว้ที่ปกติเราเจอผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้ก่อนแล้วกรรมการจะเชิญนั่งแล้วขอบคุณ กรรมการ 3คน ไหว้ตรงกลางไม่ต้องไหว้เรียงบุคคลจะเยอะไป
อย่าลืมซื้อน้ำไปด้วยระหว่างรอ อิอิ ^ ^ (ระหว่างรอจิบน้ำชุ่มคอจะได้มีเสียงเวลาตอบ) ปล.กินเยอะปวดฉี่นะ


ผมได้กรรมการโต๊ะ 27  กรรมการก็ถามเรื่องทั่วไป  ประวัติส่วนตัว   เรื่องสถานที่ทำงานปัจจุบัน  เราถนัดงานอะไร  ทำไมถึงคิดว่าทำได้ดี    แต่ส่วนตัวผมคิดว่าตอบไม่ค่อยดี เพราะนั่งนถไปจากปราจีนตั้งแต่ตี 4 เลย มึนๆ งงๆ   ยังไงวันที่ 21 นี้ก็ทราบผล   ให้ทุกๆคนโชคดี  (แต่งตัวให้สุภาพหน่อยก็ดีนะคับ)


ไปสัมภาษณ์มาแล้วเหมือนกันค่ะ ไปวันที่ 3 ได้โต๊ะ 13 ผู้ชายนั่งกลาง 1 คน ผู้หญิง 2 คน แต่หน้าตาใจดีมากๆเลยค่ะ ถามเกี่ยวกับงานปัจจุบันของเรา เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรประมาณนี้แหละค่ะ บุคลิกภาพก็น่าจะสำคัญมากๆ วันนั้นเลยแต่งสวยเป็นพิเศษ ตอบได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่รู้อย่างเดียวว่าตอบไปยิ้มไปอย่างเดียว กรรมการก็ดูเราตอบไปก็ยิ้มตามเราไปด้วย รู้สึกผ่อยคลายดี ไม่ตึงเครียดสักเท่าไหร่ รอลุ้นผลกัน วันที่ 21 นะคะเพื่อนๆ(ว่าทีราชการทุกๆคน) :)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:28:39 PM
กทม.เป็นส่วนราชการท้องถิ่นที่มีการบริหารงานบุคคลเป็นของตนเอง   ในแต่ละปี กทม.จะมีการเปิดสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับราชการ ประมาณ 1 - 3 ครั้ง  ขึ้นอยู่กับงบประมาณและอัตราว่าง

          ในการสอบแข่งขันข้าราชการกรุงเทพแต่ละครั้งดูจะได้รับความสนใจมากพอสมควร   แต่ก็ไม่ถึงกับเฮกันมามืดฟ้ามัวดินเหมือนกับการสอบ ก.พ.  ทั้งนี้ก็เนื่องจากคนในกรุงเทพเองไม่ค่อยนิยมรับราชการ   ส่วนคนในต่างจังหวัดชอบที่จะรับราชการ   แต่ก็ติดปัญหาที่ถ้ารับราชการในกรุงเทพค่าครองชีพสูง  งานเยอะ  คนจึงมักจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่จำเป็น  ยกเว้นเจอนักสอบมืออาชีพที่ขอสอบไว้ก่อนติดที่ไหนก็เอา   อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ  กลุ่มคนเก่งๆ มักจะใช้สนามสอบ กทม.ลองสนามพอสอบติดก็รับราชการไปพลางๆ เพื่อรอสอบส่วนราชการอื่น เป็นต้น  ปัจจุบันคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร  จึงเน้นการให้สวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจข้าราชการ กทม.  เช่น เงินค่าครองชีพ 2,000 บาท/เดือน  เงินค่าเสี่ยงภัย  5,000 บาท/เดือน   สำหรับข้าราชการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   เงินค่าล่วงเวลา  เงินค่าพาหนะ  เงินเบี้ยเลี้ยง  และเงินพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย   รวมไปถึงเงินโบนัสปลายปีอีกประมาณ 1.5 - 2 เท่าของเงินเดือน   ทำให้ขวัญกำลังใจข้าราชการ กทม.มีมากขึ้น  การสอบแข่งขันก็จึงเริ่มรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน  ผนวกกับข้อสอบ กทม. ที่ถือว่าเป็นข้อสอบที่มหาหินหน่วยงานหนึ่งที่ใครก็มักจะขยาด  โดยเฉพาะการสอบภาค ก. ที่เซียนนักสอบถึงกับยกให้ว่าเป็น ภาค ก. ที่มหาโหดที่สุด  <ยกเว้นการสอบครั้งที่ 1/2553>  แถมด้วยการสอบ กทม. ที่ได้ชื่อว่า  "การสอบข้ามปี"  เพราะกระบวนการสอบเริ่มจาก  รับสมัครก็ใช้เวลาเกือบเดือนกว่าจะประกาศผังสอบก็อีกเดือน  จนถึงวันสอบก็ผ่านไปอีกเดือน ยิ่งรอวันประกาศผลนานไปอีก 2 เดือน  กว่าจะได้สัมภาษณ์  สอบสุขภาพจิต  สอบพละ (สำหรับป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)   เปิดเสร็จข้ามปีพอดี  แต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ชาวนักสอบมั่นอกมั่นใจกับการสอบของ กทม. ก็คือความยุติธรรม  สนามสอบบางสนาม   สอบไปพะวงไปเพราะข่าวเรื่องเส้นสายมีจนมั่วไปหมด  แต่สำหรับ กทม. แล้วคนสอบสบายใจ  ใครเก่งก็ได้ไป

          ทีนี้มาดูเรื่องการสอบกัน  อันดับแรกดูที่ ภาค ก. จอมโหดด่านสกัดดาวรุ่ง  ภาค ก. ประกอบด้วยข้อสอบ 100 ข้อ โดยแยกสอบคือ

1.  วิชาความคิดวิเคราะห์เหตุผล คำนวณ 50 ข้อ  เริ่มสอบเวลา  09.00 น. - 10.30 น.

2. วิชาภาษาไทย  50 ข้อ  เริ่มสอบเวลา 10.30 น. - 12.00 น.ตกไม่ตกก็ดูกันที่ 2 วิชานี้แหละ

          วิชาแรกประกอบด้วย

1.  การบริหารงานราชการกรุงเทพมหานคร   สรุปก็คือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528  ข้อสอบไม่ยาก ออก 5 ข้อ ถามพื้นๆ อ่านสรุปจะดีที่สุด

2. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 5 ข้อ  ไม่ว่าสอบกี่ครั้ง  คอมพิวเตอร์จะออกประเภทถ้าจะออกเรื่องไวรัสก็ออกไวรัสมันทั้ง 5 ข้อเลย  อย่างคราวสอบ 1/2552 ออกเรื่องอินเตอร์เน็ต   เขาก็ออกอินเตอร์เน็ตทั้ง 5 ข้อ  จะเปลี่ยนเรื่องออกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต้องเก็งข้อสอบให้ถูก

3. สดมภ์ A กับสดมภ์ B  เป็นการเปรียบเทียบสดมภ์ทั้งสองว่าอันไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน  หรือมีค่ามากกว่า  หรือข้อมูลไม่เพียงพอที่จะเปรียบเทียบ  ในสดมภ์จะมีทั้งการให้ข้อมูลมาเพื่อเปรียบเทียบหารให้คำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบข้อสอบแบบสดมภ์  สมัยก่อนจะออก 10 ข้อ  ช่วงหลังๆ มามีแค่ 5 ข้อ

4. คณิตศาสตร์พื้นฐาน  5 ข้อ เช่นการหาความเร็วเฉลี่ย   การหาความยาวจากสามเหลี่ยมพิธากอรัส  การหาค่าในสมการ   ร้อยละ เป็นต้น

5. การนำข้อมูลมาเขียนในรูปของเซตวงกลม  เช่น โจทย์ให้มาว่า  (ก๊าซธรรมชาติ) (แอลพีจี) (เอ็นจีวี) (ก๊าซหุงต้ม)  แล้วให้เรานำไปเขียนในรูปเซตวงกลม  มีทั้งหมด 5 ข้อ

6. กราฟ  ตาราง  แผนภูมิ 5 ข้อ โดยโจทย์จะให้ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ  ของกรุงเทฑมหานคร  เสร็จแล้วให้ตอบคำถามคล้ายๆ ข้อสอบ ก.พ. โจทย์แบบนี้ไม่ค่อยยาก  เพียงแต่ต้องรู้จักปัดตัวเลขให้เป็นตัวเลขลงตัว   จะได้นำมาคำนวณโดยประมาณเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการคิดหาคำตอบ

7. เงื่อนไขทางภาษา  เหมือนกับข้อสอบของ ก.พ. เราต้องรู้จักเขียนตารางเพื่อนำเงื่อนไขเหล่านั้นไปลงตาราง  ข้อสอบแบบนี้ถ้าลงตารางถูกก็ถูกหมดทุกข้อ  แต่ถ้าลงผิดก็เรียบร้อยทั้งหมด  ข้อสอบมี 10 ข้อ แต่บางครั้งก็จะมีเงื่อนไขสั้นๆ  ซึ่งเราต้องนำไปเขียนเป็นกราฟเป็นเซต   หรือเขียนเป็นรูปภาพเพื่อหาคำตอบ  โจทย์จะให้เงื่อนไขทางภาษามาเป็นชุดๆ  ชุดละ 3-5 ข้อ  แต่รวมแล้วก็ 10 ข้อ

8. การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ  โดยให้ข้อมูล A กับข้อมูล B มา  จะคล้ายสดมภ์  มีวิธีคิดลักษณะเดียวกัน  มี 5 ข้อ

9. การสรุปความเชิงตรรกวิทยา  5 ข้อ

10. อุปมา - อุปไมย 5 ข้อ เช่น   โจทย์   ขยะ : ปุ๋ย   คำตอบคือ  ? : ?

         สรุปข้อสอบความคิดวิเคราะห์เหตุผล  มี 50 ข้อ  1 ชั่วโมง 30 นาที

ข้อสอบวิชาภาษาไทย  50 ข้อ  1 ชั่วโมงครึ่ง

1.  การเรียงลำดับข้อความ 5 ข้อ   เป็นการให้ข้อความมาในตัวเลือก 1-5 แล้วถามว่าข้อความใดอยู่ลำดับที่เท่าไร  เช่นถามว่า   ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3  เป็นต้น   วิธีคิด  ก็ต้องหาประโยคแรกให้เจอก่อน  (ส่วนมากแล้วจะขึ้นต้นด้วยคำนาม) หลังจากนั้นก็เริ่มเรียงตามลำดับของประโยคที่มีทั้งภาคประธานและภาคแสดง

2.  คำและกลุ่มคำ 5 ข้อ โดยโจทย์จะให้ข้อความมาแล้วเว้นช่องว่างไว้ 2 ช่อง ให้เรานำคำหรือกลุ่มคำไปเติมเพื่อให้ประโยคถูกต้องสมบูรณ์  เราต้องศึกษาความหมายของคำให้เยอะๆ เช่นคำว่า "ผุด" กับ "พลุด" ต่างกันอย่างไร  หรือคำว่า  "ชาติ" , "ชาด"  ใช้ต่างกันอย่างไรเป็นต้น

3.  การหาว่าตัวเลือกใดใช้ประโยครัดกุม  ถูกต้องตามหลักภาษา  10 ข้อ ในแต่ละตัวเลือกจะให้ประโยคมาแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าตัวเลือกไหนถูกต้องรัดกุม   ซึ่งเราต้องเข้าใจเรื่องประโยคภาษาต่างประเทศ การใช้คำกำกวม  การใช้ระดับของภาษาอย่างถูกต้อง   สุดท้ายก็ต้องเข้าใจหลักไวยากรณ์ของภาษาไทย  และบางครั้งโจทย์ก็จะถามในทางตรงกันข้ามว่า  ข้อใดไม่ถูกต้องรัดกุมตามหลักภาษา

4.  การตีความสรุปความโดยให้อ่านบทความยาว  แล้วสรุปความและตอบคำถาม   บทความยาวหนึ่งบทความใช้ตอบคำถาม 2-3 ข้อ  ฉะนั้นจึงต้องอ่านแล้วจับใจความให้ดีด้วยความเร็ว  ไม่งั้นทำไม่ทันแน่นอน  ข้อสอบตีความ  สรุปความมีทั้งหมด  10 ข้อ

5.  การหาคำตรงข้าม  5 ข้อ เขาจะให้ข้อความสั้นๆ แล้วขีดเส้นใต้คำแล้วให้หาคำตรงข้าม  นอกจากเราจะต้องรู้ความหมายของคำแล้ว  เรายังต้องเข้าใจข้อความนั้นๆ ด้วย  เพราะที่อยู่ของคำต่างกัน  จะทำให้ความหมายของคำต่างกันด้วย

6.  การหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน  5 ข้อ  จะคล้ายๆ กับเรื่องที่ 5 ก็คือรู้ความหมายของคำและตำแหน่งของคำในข้อความนั้นๆ

7.  การตีความสรุปความจากประโยคหรือข้อความสั้นๆ  10 ข้อ  ก็คือ  โจทย์ให้ข้อความสั้นๆ มา เราต้องสรุปความหมายให้ได้ว่าตรงกับตัวเลือกใด

วิชาเฉพาะตำแหน่ง   กรุงเทพมหานคร

 1.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2   (ข้อสอบ  100 ข้อ  3 ชั่วโมง  เริ่มสอบ 13.00 - 16.00 น.)

     1.1 หลักการบัญชีและงบประมาณ

            เป็นวิชาที่ออกเยอะที่สุด อย่างน้อย 60 ข้อ ข้อสอบมีทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี  การจัดทำบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  การจัดทำรายงานการเงิน  ทะเบียนคุมเงิน  ทะเบียนคุมฎีกา  การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การตั้งฎีกาเบิกเงินและตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินบางหมวดรายจ่าย

     1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

            - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ

            - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ

            - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  และการตรวจเงิน

            - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ - รายจ่าย  และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ

            - ระเบียบงานสารบรรณ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526   และ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณ  พ.ศ.2546)

2.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2   (ข้อสอบ 100 ข้อ  3 ชั่วโมง  เริ่มสอบเวลา 13.00 - 16.00 น.)

     2.1  ข้อบัญญัติว่าด้วยการพัสดุกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2538 และ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุของการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2538  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  การตรวจรับ  การจัดทำทะเบียนพัสดุ  การเบิกจ่าย  การนำส่ง  การเก็บรักษา  การควบคุมทะเบียนพัสดุ (ตามระบบเกณฑ์คงค้าง)  การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ  การเก็บรักษาใบสำคัญ  หลักฐาน และ เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  การจำหน่าย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  (ออกรวมแล้วประมาณ 80 ข้อ)

     2.2  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณ  พ.ศ. 2546  (ออกประมาณ 20 ข้อ)

3.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2   (ข้อสอบ  100 ข้อ  3 ชั่วโมง   เริ่มสอบเวลา 13.00 - 16.00 น.)

     3.1  พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550   การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย   การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  และภัยอื่นๆ

     3.2  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28  และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4  ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับ 103   และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย  และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     3.3  การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

     3.4  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ  พ.ศ.2546

การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

     1.  ทดสอบสุขภาพจิต หรือ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์โดยการสอบข้อเขียน  30 คะแนน

           เป็นการทดสอบสภาพของจิตว่าเหมาะสมที่จะรับราชการซึ่งถือว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชน  ฉะนั้น การทดสอบสุขภาพจิตจึงเป็นการทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะเข้าสู่ระบบราชการไม่ใช่เป็นการทดสอบว่าบ้าหรือไม่บ้า  มีการสอบหลายรูปแบบ คือ

     1.1  การมองจุดให้เป็นรูปภาพ   10 ภาพ

             เมื่อเราเข้าไปในห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  เขาก็จะเริ่มอธิบายการสอบสุขภาพจิต  หลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มฉายภาพขึ้นบนจอขนาดใหญ่  ในจอภาพเราจะเห็นเป็นจุดๆ เต็มไปหมด  เขาก็จะถามว่าเรามองเห็นเป็นภาพอะไร  และภาพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มีทั้งหมด 10 ภาพ

     1.2  ให้วาดภาพตามคำสั่ง

             เช่น  มีกระดาษ 2 แผ่น  เขาจะสั่งให้เอาแผ่นที่ 1 ขึ้นมา  แล้วสั่งว่าจงวาดรูปคน   ผ่านไปสักครู่เขาจะสั่งให้เอากระดาษแผ่นที่ 2 ขึ้นมา แล้วสั่งว่าจงวาดรูปคนที่เป็นเพศตรงข้ามที่วาดครั้งแรก   สรุปก็คือ  จุดประสงค์เขาจะดูว่าภาพแรกเราวาดเพศใด  ที่ถูกคือ ภาพที่ 1 ควรวาดคนเพศเดียวกับเรา  แล้วเขาต้องการดูว่าภาพสมดุลกับกระดาษหรือไม่  คนยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่า ใส่เสื้อผ้าให้รูปภาพหรือเปล่า  มีองค์ประกอบร่างกายครบไหม   เพื่อประกอบการพิจารณาทางจิต    หรือเขาอาจสั่งวาดรูปต้นไม้  ใครวาดต้นตาล ต้นมะพร้าวก็เสร็จเลยเพราะข้าราชการต้องเป็นที่พึ่งพิงของคนอื่นได้  จะอยู่โดดเดี่ยวเหมือนต้นตาล ต้นมะพร้าวไม่ได้  ต้องวาดภาพต้นไม้ใหญ่มีกิ่งก้านสาขา  มีต้นไม้แวดล้อม มีนกมาเกาะ วาดภาพให้สมดุลกับกระดาษ

     1.3  ทำข้อสอบ 187 ข้อให้เวลา 1 ชั่วโมง  ข้อสอบมี 3 ตัวเลือก คือ 1. ใช่   2. ไม่แน่ใจ   3. ไม่ใช่    ข้อสอบจะถามความเป็นตัวของเราไม่มีวิชาการ   ถามคำภามคล้ายๆกัน เพื่อให้เรางง  เหมือนคนถูกสอบสวนนั่นล่ะ  เช่น ข้อสอบถามว่าคุณเป็นคนใจเย็นใช่หรือไม่  แล้วเราตอบว่าใช่  สักครู่เขาจะถามว่า เวลามีคนขับรถปาดหน้าคุณจะตอบโต้ทันที  แล้วตอบใช่อีกรับรองมีโอกาสตกสูง    สรุปแล้วข้อสอบสุขภาพจิต  เราต้องตอบให้เราเป็นคนดี  เป็นคนใจเย็น  ยิ้มแย้มแจ่มใส  รักการบริการ  อดทน  ขยัน  มองโลกในแง่ดี  รักครอบครัว  พูดจาดี  สรุปอะไรดีๆ นั่นล่ะถึงจะผ่าน  แต่ดีจนกรรมการอ้วกก็เกินไป  แต่ที่จะตกก็ตรงให้การขัดแย้งบ่อยๆ นั่นล่ะ แล้วก็ต้องทำให้ทันถ้าไม่ทันอย่าเดาเพราะข้อท้ายๆ เขาจะถามว่า  เท่าที่คุณให้การมาทั้งหมดคุณให้การเท็จใช่หรือไม่  เผอิญเดา "ใช่"  หมดเลยก็จบกันพอดี

     2.  การสอบสัมภาษณ์  70 คะแนน

           ไม่มีอะไรมากคำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัว  จะมีคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบบ้าง เช่น การเงิน  การบัญชี  เขาก็จะถามว่า ได้ขึ้นไปดูกองคลังหรือยัง  ถ้าดูแล้วเห็นบอร์ดข้างหน้าไหม  เขาเขียนว่าอะไร แล้วใครเป็นหัวหน้ากองคลัง  รู้ไหมว่าถ้าได้ทำงานจะทำงานยังไง  จะย้ายกลับบ้านหรือเปล่า (ใครตอบว่าย้ายก็เตรียมตัวซวย) ถ้าเจอการทุจริตในหน่วยงานจะทำอย่างไร  หรือถ้าเป็นคำถามส่วนตัวเขาก็มักจะถามานเดิม (อย่าดูถูกงานเดิมเด็ดขาด)  แต่ก็พอสรุปการให้คะแนนได้ดังนี้

     1.  การแต่งกาย

     2.  บุคลิกท่าทาง

     3.  กริยามารยาท

     4.  ท่วงทีวาจา

     5.  การตอบคำถาม

     อย่าตื่นเต้น  ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้  มั่นใจในตนเอง  ใช้น้ำเสียงหนักแน่น แต่ก็สุภาพเรียบร้อย

     3.  การสอบพละ

           สำหรับตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2  ต้องสอบพละเป็นของแถม  มีการสอบหลายรายการแต่ไม่ต้องกลัว  เพราะรายการโหดๆ มีแค่ 2 รายการ คือ  วิ่ง 1,000 เมตร ภายใน 5 นาที กับ ว่ายน้ำ 50 เมตร  ภายใน 1 นาที 20 วินาที   นอกนั้นไม่ต้องกังวลผ่านอยู่แล้ว  แต่ไอ้ 2 รายการที่ว่านี่ซิ ถ้าไม่ซ้อมมามีหวังตายกับตาย  สรุปก็คือ ซ้อมมาเยอะๆ อย่าได้ไปซ้อมยกแก้วให้มากเท่านั้นก็ผ่านสบาย  ขอให้โชคดีกับการสอบครับ
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:42:14 PM
ตัวอย่างแนวข้อสอบพนักงานจัดเก็บภาษี  กรุงเทพมหานคร
   
1.  โดยทั่วไปฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล มาจากฐานภาษีใด
                ก.  ฐานกำไรสุทธิ
                ข.  ฐานรายรับรวมที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย
                ค.  ฐานต้นทุนบริษัทต่อปี
                ง.  ไม่มีข้อถูก

2.  รอบระยะเวลาบัญชีปกติมีระยะเวลาเท่าใด
                ก.  ไตรมาส 3 เดือน
                ข.  6  เดือน
                ค.  9  เดือน
                ง.  12  เดือน

3.  ข้อใดคือความหมายของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินนิติบุคคล คือ
                ก. บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ( บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห่างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน)
                ข.  บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (บริษัทฯ ที่มีกิจการในไทย ขนส่งประเทศไทย ได้รับเงินได้จากประเทศไทย กระทำการได้รับกำไรจากประเทศไทย)
                ค.  กิจการร่วมค้า ( บริษัท+บริษัท หรือ บริษัท+ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคล+ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/ บริษัท + บุคคลธรรมดา/ คณะบุคคล)
                ง.  ถูกทุกข้อ

4.  กรมสรรพากร เป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีหรือไม่ และใช้ฐานใดในการคำนวณภาษี
                ก.  ต้องเสียภาษี  และใช้ฐานกำไรสุทธิ เสมือนนิติบุคคลทั่วไป
                ข.  ต้องเสียภาษี และใช้ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย
                ค.  ไม่ต้องเสียภาษี  เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
                ง.  ไม่ต้องเสียภาษี เพราะไม่มีกฎหมายรับรอง

5.  ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ คำนวณจากฐานกำไรสุทธิ นอกจากกำไรสุทธิแล้ว นอกจากกำไรสุทธิแล้วสามารถคำนวณจากฐานอะไรได้อีก
                ก.  กำไรสุทธิ
                ข.  รายได้ก่อนหักรายจ่าย
                ค.  เงินได้ที่จ่ายหรือในประเทศไทย
                ง.  ถูกทุกข้อ

6.  กรณีใดบ้างที่รอบระยะเวลาบัญชีอาจน้อยกว่า 12 เดือน
                ก.  กิจการตั้งใหม่/เลิกกิจการ
                ข.  ยื่นคำร้องเปลี่ยนวันสุดท้ายรอบระยะเวลาบัญชี
                ค.  ควบเข้ากัน
                ง.  ถูกทุกข้อ

7.  การคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ เรียกหลักเกณฑ์นี้ว่าอย่างไร
                ก.  เกณฑ์สิทธิ
                ข.  เกณฑ์ภาษีสิทธิ
                ค.  เกณฑ์ภาษีนิติบุคคล
                ง.  เกณฑ์กำไรสุทธิ

8.  การหักสึกหรอ และค่าเสียมราคาของสินทรัพย์  โดยวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยหากใช้วิธีใดต้องใช้วิธีนั้นตลอดไป  หากต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดต้องขออนุมัติของใคร
                ก.  รองอธิบดีกรมสรรพากร
                ข.  อธิบดีกรมกรมสรรพากร
                ค.  รมต. กระกรวงการคลัง
                ง.  นายกรัฐมนตรี

9.  ผลขาดทุนสุทธิที่สามารถนำมาหักในการคำนวณภาษีย้อนหลังไปได้ไม่เกินกี่ปี
                ก.  ย้อนหลังไปได้ 3 ปีจากปีปัจจุบัน
                ข.  ย้อนหลังไปได้ 10 ปีจากปีปัจจุบัน
                ค.  ย้อนหลังไปได้ 15 ปีจากปีปัจจุบัน
                ง.  ย้อนหลังไปได้ 20 ปีจากปีปัจจุบัน

10.  การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีคำนวณจากอะไร
                ก.  ประมาณการกำไรสุทธิ
                ข.  ประมาณการของทั้งปีแล้วหารด้วย 2
                ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
                ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

11.   โดยปกติทั่วไปอัตราภาษีเงินได้ของฐานกำไรสุทธิเป็นอัตราใด
                ก.  ร้อยละ 50
                ข. ร้อยละ 40
                ค.  ร้อยละ 30
                ง.  ร้อยละ 37

12.  การประมาณการกำไรสุทธิหากกรณีใดต้องเสียภาษีเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
                ก.  ประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปี ขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 25
                ข.  ประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปี ขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 30
                ค.  ประมาณการกำไรสุทธิประจำปี ขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 25
                ง.  ประมาณการกำไรสุทธิประจำปี  ขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 30

13.  การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีใช้แบบแสดงรายการภาษีใด และมีกำหนดยื่นแบบฯเมื่อใด
ก.  ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 94 ภายใน 2 เดือน  นับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ข.  ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือน  นับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ค.  ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 30 ภายใน 2 เดือน  นับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ง.ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 54 ภายใน 2 เดือน  นับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

   14.   การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีใช้แบบแสดงรายการภาษีใด  และมีกำหนดยื่นแบบฯเมื่อใด
                ก.  ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
                ข.  ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 120 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
                ค.  ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 90 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
                ง.  ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 60 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

15.  แบบฯภ.ง.ด. 55 คืออะไร
                ก.  ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
                ข.  ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีของธุรกิจนิติบุคคลที่มีเงินได้
                ค.  ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีเงิน
                ง.  ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีทุกชนิดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

16.  ภาษีใดที่นำใช้แทนภาษีการค้า
                ก.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
                ข.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
                ค.  ถูกทั้งสองข้อ
                ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

17.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไร
                ก.  1 มกราคม  2535
                ข.  1 มกราคม  2536
                ค.  1 มกราคม  2537
                ง. 1 มกราคม  2538

18.  ใครเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
                ก.  ผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า
                ข.  ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้บริการ
                ค.  ผู้ผลิต
                ง.  รัฐบาล

19.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ต้องยื่นแบบชำระคำนวณฐานภาษีจากอะไร
                ก.  ภาษีซื้อ ลบด้วยภาษีขาย
                ข. ภาษีขาย ลบด้วย ภาษีซื้อ
                ค.  ภาษีซื้อ บวกด้วยภาษีขาย
                ง.   ภาษีขาย บวกด้วยภาษีซื้อ

20.  การยื่นแบบฯ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย ภ.พ. 30 ชำระเมื่อ
                ก.  ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
                ข.  ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
                ค.  ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
                ง.  ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:45:07 PM
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กทม.

1.     การพัสดุ หมายถึงความว่าอย่างไร
        ก.    การซื้อ  การจ้าง                                                                    ข.    การจ้างที่ปรึกษา
        ค.    การจ้างออกแบบ                                                                  ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

2.     ข้อใดไม่ใช่การจ้างตามระเบียบพัสดุ
        ก.    การจ้างทำของ                                                                      ข.    การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
        ค.    การจ้างแรงงาน                                                                   ง.    การจ้างเหมาบริการ

        ตอบ       ค.  การจ้างแรงงาน

3.     เงินงบประมาณ  หมายความถึงข้อใด
        ก.    เงินงบประมาณประจำปี                                                    ข.    งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
        ค.    เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ
        ง.     ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ  ข.

        ตอบ       ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

4.     ตามระเบียบพัสดุ  “อาคาร”  หมายความถึงข้อใด
        ก.    โรงเรือน                                                                               ข.    สนามกีฬา
        ค.    หอถังน้ำ                                                                                ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

5.     ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามความหมายในระเบียบพัสดุ
        ก.    กระทรวง                                                                              ข.    รัฐวิสาหกิจ
        ค.    จังหวัด                                                                                   ง.    กรม

        ตอบ       ข.  รัฐวิสาหกิจ

6.     ตามระเบียบพัสดุคำว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึงหัวหน้าหน่วยงานระดับใด
     ก.    กรม                                                                                        ข.    กอง
        ค.    แผนก                                                                                     ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ข.  กรม

7.     โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หมายความว่าอย่างไร
        ก.    โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001
        ข.    โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9002
        ค.    โรงงานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส ไอ
        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

8.     การมีส่วนได้เสียในกรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึงอย่างไร
        ก.    การมีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร                                    ข.    การมีความสัมพันธ์ในเชิงทุน
        ค.    การมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน                            ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

9.     ข้อใดเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
        ก.    การสร้างถนน                                                                      ข.    งานซ่อมแซมถนน
        ค.    งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร                                                ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร

10.  โทษขั้นต่ำสำหรับความผิดทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง คือข้อใด
        ก.    ภาคทัณฑ์                                                                              ข.    ตัดเงินเดือน
        ค.    ลดขั้นเงินเดือน                                                                    ง.    ให้ออก

        ตอบ       ข.  ตัดเงินเดือน

11.  “กวพ.”  หมายความถึงข้อใด
        ก.    คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ                                                 ข.    คณะกรรมการควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพ
        ค.    คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ              ง.    คณะกรรมการว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ

        ตอบ       ก.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ

12.  ข้อใดไม่ใช่หลักในการจัดหาพัสดุ
        ก.    จัดหาได้ให้ราคาถูกที่สุด                                                    ข.    เปิดเผย
        ค.    โปร่งใส                                                                                 ง.    ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

        ตอบ       ก.  จัดหาได้ให้ราคาถูกที่สุด

13.  ข้อใดไม่ใช่เอกสารที่กำหนดเป็นอย่างน้อยซึ่งให้ต้องยื่น ในกรณีการยื่นเสนอราคาของนิติบุคคล
        ก.    การบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                    ข.    หนังสือบริคณห์สนธิ
        ค.    หนังสือรับรองผลงาน                                                        ง.    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

        ตอบ       ค.  หนังสือรับรองผลงาน

14.  กรณีผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อจากการเป็นผู้เสนอเพราะเหตุที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อใคร
        ก.    ปลัดกระทรวง                                                                      ข.    หัวหน้าส่วนราชการที่ซื้อหรือจ้างนั้น
        ค.    ประธานกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการซื้อการจ้างคราวนั้น                ง.  ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ก.  ปลัดกระทรวง

15.  กรณีมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา ปรากฏขึ้นก่อนหรือขณะเปิดซองให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไร
        ก.    ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น                                                  ข.    ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา
        ค.    แจ้งเวียนชื่อผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน               ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ก.  ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น

16.  กรณีที่ผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างการรับรองระบบคุณภาพ ได้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคานั้นต้องได้รับการรับรองภายในกี่วัน นับจากวันถัดจากวันเสนอราคาจึงจะถือเป็นอันใช้ได้
        ก.    10 วัน                                                                                     ข.    15 วัน
        ค.    30 วัน                                                                                     ง.    ไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา

        ตอบ       ก.  10 วัน

17.  การซื้อตามระเบียบพัสดุ มีกี่วิธี
        ก.    3 วิธี                                                                                        ข.    4 วิธี
        ค.    5 วิธี                                                                                        ง.    6 วิธี

        ตอบ       ง.  6  วิธี

18.  การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร
        ก.    5,000 บาท                                                                             ข.    50,000 บาท
        ค.    70,000 บาท                                                                          ง.    100,000 บาท

        ตอบ       ง.  100,000 บาท

19.  กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการซื้อไปก่อนขออนุมัติ วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้ต้องไม่เกินเท่าไร
        ก.    500  บาท                                                                               ข.    1,000 บาท
        ค.    5,000 บาท                                                                             ง.    10,000 บาท

        ตอบ       ง.  10,000 บาท

20.  การทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างของส่วนราชการอย่างน้อยต้องกระทำทุกรอบระยะเวลากี่ปี
        ก.    1  ปี                                                                                         ข.    2  ปี
        ค.    3  ปี                                                                                         ง.    5  ปี

        ตอบ       ค.  3  ปี

21.  ข้อใดถูกสำหรับแบบของความตกลงระหว่างส่วนราชการกับผู้ขายในการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา
        ก.    ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ                                                     ข.    ทำเป็นแบบสัญญา
        ค.    ออกใบสั่งซื้อ                                                                        ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

22.  การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร
        ก.    100,000 บาท                                                                        ข.    200,000 บาท
        ค.    1,000,000 บาท                                                                     ง.    2,000,000 บาท

        ตอบ       ง.  2,000,000 บาท

23.  การเผยแพร่ประกาศสอบราคาในประเทศต้องกระทำไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันเปิดซอง
        ก.    10 วัน                                                                                     ข.    20 วัน
        ค.    30 วัน                                                                                     ง.    45 วัน

        ตอบ       ก.  10  วัน

24.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
        ก.    ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม                                   ข.    เปิดซองใบเสนอราคา
        ค.    ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา                              ง.    พิจารณาคัดเลือก

        ตอบ       ก.  ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม

25.  กรณีการจัดหาที่ผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอเกินวงเงินงบประมาณ จำนวนเงินที่เกินนั้นต้องไม่เกินร้อยละเท่าใดของวงเงินงบประมาณถึงจะดำเนินการต่อไปได้
        ก.    ร้อยละ 10                                                                              ข.    ร้อยละ 15
        ค.    ร้อยละ 20                                                                              ง.    ร้อยละ 25

        ตอบ       ก.  ร้อยละ 10

26.  การจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกินกว่าเท่าไร
        ก.    100,000 บาท                                                                        ข.    200,000 บาท
        ค.    1,000,000 บาท                                                                     ง.    2,000,000 บาท

        ตอบ       ง.  2,000,000 บาท

27.  ข้อใดมิใช่รายการที่กำหนดให้ลงไว้ในประกาศประกวดราคา
        ก.    รายการพัสดุที่จะซื้อ                                                            ข.    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
        ค.    ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ                                               ง.    รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง

        ตอบ       ง.  รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง

28.  การประกาศประกวดราคาให้กระทำก่อนขายเอกสารไม่น้อยกว่ากี่วัน
        ก.    7 วัน                 ข.  10 วัน                                                     ค.    15 วัน             ง.             20 วัน

        ตอบ       ก.  7  วัน

29.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
        ก.    ตรวจสอบหลักประกันของ                                               ข.    รับเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสาร
        ค.    เปิดซองใบเสนอราคา                                                        ง.    พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา

        ตอบ       ง.  พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา

30.  การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในข้อใดไม่ถูกต้อง
        ก.    พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เสนอราคารายที่เสนอรายละเอียดผิดพลาดเล็กน้อย
        ข.    ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา
        ค.    ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด
        ง.     จัดให้มีการเสนอราคาใหม่เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำเสนอราคาเท่ากัน

        ตอบ       ข.  ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:46:52 PM
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

1.  “หลักธรรมาภิบาล” มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
ก.  “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี              ค. บรรษัทภิบาล
ข.  หลักธรรมรัฐ                                               ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

2. องค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลมีกี่ข้อ
ก. 4  ข้อ                                                              ค. 6  ข้อ
ข. 5 ข้อ                                                               ง. 7  ข้อ

ตอบ  ค. 6  ประการ

3.  การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก. หลักคุณธรรม                                               ค. หลักความโปร่งใส
ข.  หลักนิติธรรม                                              ง. หลักความรับผิดชอบ

ตอบ   ข. หลักนิติธรรม

4.  การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก.  หลักความโปร่งใส                                     ค. หลักคุณธรรม
ข. หลักความคุ้มค่า                                            ง. หลักความมีส่วนร่วม

ตอบ   ค. หลักคุณธรรม

5.  การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก. หลักความโปร่งใส                                      ค. หลักความคุ้มค่า
ข. หลักความคุ้มค่า                                            ง. หลักความมีส่วนร่วม

ตอบ   ก. หลักความโปร่งใส             

6.  การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสาคัญ ๆ ของสังคม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก. หลักความโปร่งใส                                      ค. หลักความคุ้มค่า
ข. หลักความคุ้มค่า                                            ง. หลักความมีส่วนร่วม

ตอบ   ง. หลักความมีส่วนร่วม

7. ข้อใดกล่าวผิด
ก. เศรษฐกิจพอพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางและความไม่ประมาท
ข. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ
ค. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด

ตอบ   ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด

8. ข้อใด ไม่เป็น ความหมายของคำว่า ความพอเพียง
ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี               ค. ความมีเหตุผล
ข. ความพออยู่ พอกิน                                      ง. ความพอประมาณ

ตอบ   ข. ความพออยู่ พอกิน

9. ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นความหมายของคำว่าอะไร
ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี               ค. ความมีเหตุผล
ข. ความพออยู่ พอกิน                                      ง. ความพอประมาณ

ตอบ   ง. ความพอประมาณ

10. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ เป็นความหมายของคำว่าอะไร
ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี               ค. ความมีเหตุผล
ข. ความพออยู่ พอกิน                                      ง. ความพอประมาณ

ตอบ  ค. ความมีเหตุผล

11. การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เป็นความหมายของคำว่าอะไร
ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี               ค. ความมีเหตุผล
ข. ความพออยู่ พอกิน                                      ง. ความพอประมาณ

ตอบ   ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

12. เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องมีพื้นฐานตามข้อใด
ก. ความรู้ และคุณธรรม                                   ค. ความรู้ และความมีภูมิคุ้มกัน
ข. ความรู้ และเหตุผล                                      ง. ความรู้ และความประมาณ

ตอบ   ก. ความรู้ และคุณธรรม

13. หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีจำนวนกี่แบบ
ก. 2 แบบ  คือ แบบขั้นต้น กับ แบบขั้นสูง
ข. 2 แบบ  คือ แบบขั้นต้น กับ แบบก้าวหน้า
ค. 2 แบบ  คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบขั้นสูง
ง. 2 แบบ  คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบก้าวหน้า

ตอบ   ง. 2 แบบ  คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบก้าวหน้า
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:48:14 PM
ตัวอย่างแนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
      
1.     ข้อใดคือสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบในการสำรวจแผนที่
ก.       รายละเอียดของแผนที่
ข.       ความถูกต้องของแผนที่ในแง่ต่างๆ
ค.       ความสวยงามของแผนที่
ง.       ถูกทั้ง  ก  และ  ข

2.     การสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) คืออะไร
ก.       การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงขนาดของผิวโลก
ข.       การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงรูปร่างของผิวโลก
ค.       การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงความโค้งของผิวโลก
ง.       ถูกทั้ง  ก  และ  ค

3.     ข้อใดคือวิธีการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy)
ก.       Triangulation                                                                              ค. Gravity
ข.       Traverse                                                                                       ง. ถูกทุกข้อ

4.     วิธีการต่างๆที่ใช้ในการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) ทำให้เราทราบถึงอะไร
ก.       ขนาดและรูปร่างของโลก                                                         ค. ความสวยงามของโลก
ข.       ความโค้งของโลก                                                                      ง. ความใหญ่โตของโลก

5.     ข้อใดเป็นการสำรวจเพื่อทำแผนที่ในบริเวณที่ไม่กว้างขวางมาก
ก.       Control Point                                                                            ค. Triangulation
ข.       Plane Servey                                                                            ง. Remote Sensing

6.     ข้อใดคือการจัดทำหมุดหลักฐาน
ก.       Control Point                                                                            ค. Triangulation
ค.       Plane Servey                                                                             ง. Remote Sensing

7.     การหาตำแหน่งที่ทำการสำรวจหาตำบลที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร
ก.       หมุดหลักฐานทางแนวนอนหรือทางราบ
ข.       หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง
ค.       Horizontal Control
ง.       ถูกทั้ง  ก  และ  ค

8.     จุดที่ทำการสำรวจหาระดับสูงที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร
ก.       Vertical Control
ข.       Horizontal Control
ค.       หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง
ง.       ถูกทั้ง  ก  และ  ค

9.     การจัดลำดับความละเอียดถี่ถ้วนของผลงานไว้เป็นขั้น มีกี่ขั้น
ก.       2  ขั้น                                                                            ค.  3  ขั้น
ข.       4  ขั้น                                                                            ง.  5  ขั้น

10.  ผลงานที่มีความละเอียด  สูงเยี่ยม คืองานขั้นใด
ก.       งานขั้นที่  4                                                                                  ค. งานขั้นที่  2
ข.       งานขั้นที่  3                                                                                  ง.  งานขั้นที่  1

11.  หมุดหลักฐานในงานขั้นที่เท่าใดเป็นหมุดหลักฐานหลักซึ่งวางไว้ตามตำแหน่งสำคัญๆทั่วประเทศ
ก.       งานขั้นที่  1                                                                                  ค. งานขั้นที่  2
ข.       งานขั้นที่  1, 2                                                                             ง.  งานขั้นที่  1, 2, 3

12.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางหมุดหลักฐานหลัก คือหน่วยงานใด
ก.       กรมแผนที่ป่าไม้                                                                         ค. กรมแผนที่ทหาร
ข.       กรมอุตุนิยมวิทยา                                                                        ง. กรมแผนที่ทางหลวง

13.  การวางหมุดหลักฐานเพิ่มเติม เรียกว่าอะไร
ก.       หมุดหลักฐานหลัก                                                                     ค. หมุดหลักฐานย่อย
ข.       หมุดหลักฐานรอง                                                                      ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค

14.  การวางหมุดหลักฐานในแนวนอนเมื่อได้วางหมุดหลักฐานหลักตามจุดต่างๆแล้วทำการรังวัดเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันจะต้องทำเป็นรูปอะไร
ก.       รูปทรงเรขาคณิต                                                                        ค. รูปสามเหลี่ยม
ข.       รูปวงกลม                                                                                     ง.  ถูกทุกข้อ

15.  งานระดับ  คือ
ก.       Leveling
ข.       การสำรวจความถูกต้องในระดับสูง
ค.       วิธีหาระยะความสูงตามแนวยืนของจุดต่างๆบนพื้นโลก
ง.       ถูกทุกข้อ

16.  งานโครงข่ายสามเหลี่ยม คือ
ก.       Traverse  Line                                                                             ค. Triangulation
ข.       Base  line                                                                                      ง. Plane Servey

17.  งานวงรอบ  คือ
ก.       Traverse  Line                                                                             ค. Triangulation
ข.       Base  line                                                                                      ง. Plane Servey

18.  การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ คือข้อใด
ก.       การเขียนรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น
ข.       การเขียนลวดลายประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น
ค.       การเขียนลวดลายแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น
ง.       การเขียนรายละเอียดประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

19.  การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ก.       การสร้างเส้นขนานลงในกระดาษตามลักษณะของเส้นโครงของแผนที่แบบที่เลือกขึ้นใช้
ข.       การสร้างเส้นเมอริเดียนลงในกระดาษตามลักษณะของเส้นโครงของแผนที่แบบที่เลือกขึ้นใช้
ค.       เขียนจุดที่เป็นหมุดหลักฐานทางแนวนอนลงไปในเส้นโครงแผนที่ให้ตรงตามตำบลที่ตั้ง
ง.       ถูกทุกข้อ

20.  การสำรวจรายละเอียดของภูมิประเทศ โดยการถ่ายรูป คือ
ก.       การสำรวจทางอากาศเพื่อทำแผนที่
ข.       การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่
ค.       การสำรวจทาง  Remote Sensing เพื่อทำแผนที่

ง.       ถูกทั้ง  ก  และ  ข
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:49:52 PM
แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฎิบัติงาน กทม. ใหม่ล่าสุด
   
79. การผึ่งไม้ให้แห้ง เพื่ออะไร
                ก. ไม้ไม่โค้งงอและบิดงอ                                                  ข. เพื่อให้ยางในเนื้อไม้หมดไป
                ค. ไม้ไม่หดตัว                                                                      ง. ลดน้ำหนักไม้

ตอบ ค. ไม้ไม่หดตัว               

80. ผนังกันไฟสำหรับตึกแถวต้องใช้อิฐทนไฟและมีความหนาเท่าไร
                ก. ไม่น้อยกว่า 10 ซม.                                                          ข. ไม่น้อยกว่า 15 ซม.
                ค. ไม่น้อยกว่า 20 ซม.                                                          ง. ไม่น้อยกว่า 25 ซม.

ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า 20 ซม.

81. ถ้าไม่มีตัวบทกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะจะถือข้อใดเป็นข้อแรกที่สุดที่จะยกมาเป็นข้อยุติคดี
                ก. เทียบตัวบทที่ใกล้เคียงที่สุด
                ข. จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
                ค. หลักกฎหมายทั่วไป
                ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ข. จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น

82. ข้อใดใช้คิดปริมาตรไม้เป็นลูกบาศก์ฟุต
                ก. 0.228                                                                                 ข. 0.00228
                ค. 0.2288                                                                               ค. 0.0228

ตอบ ง. 0.0228

83. ความหมายของ Hi คือข้อใด
                ก. ระยะที่นับจากพื้นดิน
                ข. ความสูงจากฐานกล้อง
                ค. ความสูงจากจุดศูนย์กลางกล้อง
                ง. ระยะขาแนวเล็งนับเนื่องจาก M.S.L

ตอบ ค. ความสูงของจุดศูนย์กลางกล้อง

84. การหยุดเทคอนกรีตควรหยุดในบริเวณไหน หากจำเป็น
ตอบ ควรหยุดเทคอนกรีตบริเวณที่มีแรงเฉื่อยน้อยที่สุด เช่น กลางคน สำหรับแผ่นพื้นมักไม่นิยมหยุดกลางพื้น เพราะรอยต่อยาว มองเห็นไม่สวย มักหยุดคานบนแนวดิ่งกลางตามความยาว ตรงจุดหมายที่จะหยุดจะต้องทำแบบปิดกั้นไว้ให้แข็งแรง ทำให้คอนกรีตบริเวณนั้นสามารถอัดตัวได้แน่น ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เพราะจะทำให้บริเวณนั้นไม่สามารถใช้เครื่องเขย่าได้

85. ในกรณีที่ต้องเทคอนกรีตหนาๆควรทำอย่างไร
ตอบ การเทคอนกรีตหนาๆต้องเททีละชั้นพร้อมเขย่าเสร็จ ความหนาแต่ละชั้นไม่ควรเกิน 20 ซม.

86. ประตูน้ำ แบบเช็ควาว ใช้สำหรับ
                ก. เพื่อให้น้ำไหลกลับไปมา                                              ข. เพื่อปิดเปิดน้ำ
                ค. เพื่อลดความดันน้ำ                                                          ง. เพื่อให้น้ำไปทางเดียว

ตอบ ง. เพื่อให้น้ำไปทางเดียว

87. เครื่องมือจับท่อเหล็กอาบสังกะสีให้แน่น เพื่อทำเกลียวใช้
                ก. ปากกาจับช่อ                                                                    ข. แม่แรง
                ค. คีมล็อค                                                                              ง. ประแจจับท่อ

ตอบ ก. ปากกาจับท่อ

88. อาคารตามรายชื่อต่อไปนี้ ต้องเขียนแบบก่อสร้างให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 200
                ก. อาคาพาณิชย์                                                                    ข. โรงงานอุตสาหกรรม
                ค. อาคารเลี้ยงสัตว์                                                               ง. อาคารที่พักอาศัย

ตอบ ข. โรงงานอุตสาหกรรม

89. อาคารที่สร้างด้วยไม้ล้วน มุงหลังคาด้วยสังกะสีหรือกระเบื้องลอนคู่และอื่นๆทั่วไปสร้างได้สูงกี่ชั้น
                ก. 1 ½ ชั้น                                                                             ข. 2 ชั้น
                ค. 3 ชั้น                                                                                  ง. 3 ½ ชั้น

ตอบ ข. 2 ชั้น

90. ในคอนกรีตอัดแรง ระบบ Post-tensioned concvete หมายความว่า
                ก. ดึงเหล็กก่อนแล้วเทคอนกรีตทีหลัง
                ข. เทคอนกรีตก่อนแล้วดึงเหล็กทีหลัง
                ค. ดึงและเทคอนกรีตพร้อมๆกัน
                ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ค. ดึงและเทคอนกรีตพร้อมๆกัน

91. ดินเหนียวแห้ง 1 ลูกบาศก์หลามีน้ำหนักประมาณ
                ก. 1300 กิโลกรัม                                                  ข. 1590 กิโลกรัม
                ค. 1700 กิโลกรัม                                                  ง. 1860 กิโลกรัม

ตอบ ก. 1300 กิโลกรัม

92. คำว่า Newton เป็นหน่วยของ
                ก. แรง                                                                                    ข. โมเมนต์
                ค. กำลังงาน                                                                          ง. งาน

ตอบ ก. แรง

94. จันทันพราง คือ
                ก. จันทันชั่วคราว                                                 ข. จันทันหัวเสา
                ค. จันทันระหว่างหัวเสา                                                    ง. จันทันที่มีไม้ตีปิดปลาย

ตอบ ค. จันทันระหว่างหัวเสา

95. เหล็กเสริม “DB” หมายถึงเหล็กชนิดใด
                ก. เหล็กปล้องอ้อย                                                               ข. เหล็กคอแว่น
                ค. เหล็กเส้นกลม                                                                  ง. เหล็กข้ออ้อย

ตอบ ง. เหล็กข้ออ้อย

96. Cement Pacte คือส่วนผสมของ
                ก. ซีเมนต์ + ทราย + หิน                                                     ข. ซีเมนต์ + น้ำ + ทราย
                ค. ซีเมนต์ + น้ำ + อากาศ                                                    ง. ซีเมนต์ + ทราย + อากาศ

ตอบ ค. ซีเมนต์ + น้ำ + อากาศ

97. Deformed Ladd คือ
                ก. เหล็กหล่อ                                                                         ข. เหล็กเส้น
                ค. เหล็กรูปพรรณ                                                                ง. เหล็กข้ออ้อย

ตอบ ง. เหล็กข้ออ้อย

98. ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก ปกติ Covering เท่าใด
ตอบ ประมาณ 2.5 ซม.

99. ในการออกแบบคาน ค.ส.ล. จะไม่มีคานโก่งเกินกว่าเท่าใด
ตอบ ไม่ให้คานโก่งมากกว่า L/360

100. คานยื่น (Cantilever) เหล็กเสริมหลักควรจะอยู่ตำแหน่งไหน
ตอบ เหล็กเสริมหลักควรจะอยู่ตำแหน่งบนเพื่อรับแรงดึง

101. พื้น ค.ส.ล. ทางเดียว (One way Slab) ในการออกแบบจะตรวจสอบอย่างไร
ตอบ ตรวจสอบดูว่าอัตราส่วนด้านยาวมากกว่าด้านกว้างเกิน 2 เท่า

102. Flat Slab คืออะไร
ตอบ คือ พื้นคอนกรีตแบบหนึ่งไม่มีคานรับพื้น แต่ถ่ายน้ำหนักจากพื้นลงสู่หัวเสาโดยตรง

103. ข้อใดอยู่ในประเภทอาคารพาณิชย์
                ก. อาคารพิเศษ                                                                     ข. โรงแรม
                ค. คลังสินค้า                                                                         ง. โรงมหรสพ

ตอบ ค. คลังสินค้า
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:51:11 PM
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ กทม.   

1.       ข้อใดคือชื่อตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ก.       Social Development Worker                                    ค. Social Worker
ข.       Assistant Social Development Officer                    ง. Human Resource Development Officer

2.       นักสังคมสงเคราะห์ หมายความว่าอย่างไร
ก.       ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา
ข.       ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ค.       ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ การแนะนำ สงเคราะห์ ให้คำปรึกษาแก่เด็กพิเศษที่มีปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจและครอบครัว
ง.       ถูกทั้ง  ข  และ   ค

3.       ข้อใดคือหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
ก.       ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มาใช้บริการ
ข.       ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของ   หน่วยงานต่าง ๆ
ค.       ประสานงานกับผู้มารับบริการ และหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคมที่ผู้รับบริการต้องเกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ
ง.       ถูกทุกข้อ

4.       ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์
ก.       เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
ข.       เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
ค.       มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
ง.       ถูกทุกข้อ

5.       นักสังคมสงเคราะห์มีกี่ประเภท
ก.       2  ประเภท                                                    ค. 4  ประเภท
ข.       3  ประเภท                                                    ง.  5  ประเภท

6.       ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ก.       เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้ 
ข.       เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป
ค.        เพื่อการพัฒนาสังคม
ง.       ถูกทุกข้อ

7.       ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์
ก.       การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์                    ค. การทำงานคนเดียว
ข.       การทำงานกับบุคคล                                    ง. การจัดระเบียบและการพัฒนาชุม

8.       กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชน อายุกี่ปี
ก.       อายุ   3  ปี  ถึง 18 ปี
ข.       อายุ   6  ปี  ถึง 18 ปี
ค.       อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี
ง.       อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 20 ปี

9.       สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านใด
ก.       การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป้นกรณีพิเศษ
ข.       การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ค.       การจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง
ง.       ถูกทุกข้อ

10.    ข้อใดคือการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับสตรี
ก.       การสงเคราะห์ ฟื้นฟูและคุ้มครองสวัสดิภาพแก่สตรีในสถานแรกรับและสถานคุ้มครอง
ข.       พัฒนาอาชีพให้บริการแก่สตรีที่ได้รับความช่วยเหลือจากวงจรการค้าประเวณี
ค.       การพัฒนาศักยภาพสตรีในศูนย์ฝึกอาชีพและในชุมชน
ง.       ถูกทุกข้อ

11.    วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  คือวันใด
ก.       21  กันยายน ของทุกปี                                ค. 20 กันยายน ของทุกปี
ข.       21 ตุลาคม ของทุกปี                                    ง. 20  ตุลาคม ของทุกปี

12.    หลักการที่สำคัญที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานคือ
ก.       หลักการยอมรับ
ข.       หลักการไม่ตำหนิติเตียนผู้ที่มีปัญหา
ค.       หลักการเก็บรักษาความลับ
ง.       ถูกทุกข้อ

13.    วิธีการสังคมสงเคราะห์แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ก.       2  ประเภท                                                    ค.  4  ประเภท
ข.       3  ประเภท                                                    ง.  5  ประเภท

14.    ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของวิธีการสังคมสงเคราะห์
ก.       ระดับจุลภาค                                 ค. ระดับทุติยภูมิ
ข.       ระดับมหภาค                                                ง.  ถูกทุกข้อ

15.    การให้บริการสังคมสงเคราะห์โดยตรงแก่บุคคลผู้มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือชุมชน  คือวิธีการสังคมสงเคราะห์ประเภทใด
ก.     การสังคมสงเคราะห์จุลภาค                      ค. การสังคมสงเคราะห์ทุติยภูมิ
ข.     การสังคมสงเคราะห์มหภาค                     ง.  ไม่มีข้อถูก
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:52:53 PM
แนวข้อสอบ พนักงานห้องสมุดและบรรณารักษ์ปฎิบัติการ กทม

1.  วัสดุในห้องสมุดได้แก่อะไรบ้าง
                ก.  สิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์                                           ข. หนังสือและวารสาร
                ค.  หนังสืออ้างอิงและหนังสือจอง                                  ง.  สารคดีและบันเทิงคดี

2.  หนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยมิได้ใช้เป็นตำราโดยตรงเรียกว่า
                ก.  หนังสือตำราวิชาการ                                                    ข.  หนังสืออ้างอิง
                ค.  หนังสืออ่านประกอบ                                                   ง.  หนังสือสารคดี

3. ถ้าต้องการอ่านหนังสือวิธีการใช้เพิ่มเติมไปจากหนังสือ  อยากทราบว่าหนังสือ “วิธีใช้ห้องสมุด จะทราบชื่อหนังสือเหล่านั้นจากส่วนใดของหนังสือ”
                ก.  Preface                                                                            ข.  Introduction
                ค.  Bibliographic                                                                  ง.  Appendix

4.  ส่วนของหนังสือที่บอกขอบเขตและเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเรียกว่า
                ก.  Appendix                                                                        ข.  Content
                ค.  Index                                                                                ง.  Preface

5.  หนังสือชื่อ “การปกครองของไทย” ควรอยู่ในหมวดใด
                ก.  หมวด 000                                                                       ข.  หมวด 300
                ค.  หมวด  600                                                                      ง.  หมวด  900

6.  หนังสื่อชื่อ Flowers Gardening For Women ควรอยู่ในหมวดใด
                ก.  หมวด  P                                                                           ข. หมวด  Q
                ค.  หมวด  R                                                                          ง.  หมวด  S

7.  ที่สันหนังสือเล่มหนึ่งเขียนบรรทัดแรกว่า 5415 ส่วนที่เป็นเลขหมู่หนังสือคือ HF .3 5415.c8
                ก.  HF                                                                                    ข.  HF 5415.3
                ค.  5415                                                                                 ง.  ไม่มีข้อใดถูก

8.  หนังสือ 4 เล่ม ปรากฏเลขเรียกหนังสือที่สันคือ HF .3c
                1. 2265                 2.  4921            3.   590                4.  428

       การเรียงหนังสือบนชั้นจะเป็นไปตามลำดับคือ
                ก.  1 2 3 4                                                                              ข.  2  3  4  1
                ค.  3  1  2  4                                                                           ง.  4  2  1  3

9.  ละอองดาว  โดยพนมเทียน  ควรมีบัตรรายการเพิ่มเป็นพิเศษคือ
                ก.  บัตรโยง “ดูเพิ่มเติมที่”                                                   ข.   บัตรโยง “ดูที่”
                ค.  บัตรผู้แต่ง  พนมเทียน                                                   ง.  ที่กล่าวมาแล้วทุกข้อ

10.  สิ่งพิมพ์ใดจัดเป็น Primary source materials
                ก.  Dictionary of Social Sciences                                     ข.  Bangkok Post
                ค.  Who’s Who in Thailand                                               ง.  Encyclopedia Britannic

11.  บัตรรายการ 4 ใบมีชื่อบรรทัดแรกของแต่ละบัตรดังนี้
 1.  ป.พ.พ. ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า
 2.  ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์บรรพ 6
                3.  ป.พ.พ. ว่าด้วยจ้างแรงงานจ้างทำงาน

 4.  ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์เช่าทรัพย์
                ก.  1  2  3  4                                                                           ข.  4  2  3  1
                ค.  1  3  4  2                                                                           ง.  4  3  1  2

12.  เรื่องราวที่มีรายละเอียดเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าทำรายงานควรค้นจาก
                ก.  พจนานุกรม                                                                    ข.  สารานุกรม
                ค.  สมพัศสร                                                                         ง.  อักขรานุกรม

13.  ตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำกับอยู่บนสันหนังสืออ้างอิงที่มีชุดละหลายๆ เล่ม เพื่อให้ทราบว่าเป็นเล่มที่เท่าใดในชุดนั้น หรือเป็นเล่มที่มีตัวอักษรใด  หรือช่วงอักษรใดเรียกว่า
                ก.  Volume Guide                                                                ข.  Guide Word
                ค.  Running Word                                                               ง.  Guide Letter

14.  หนังสืออ้างอิงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาณาเขต ที่ตั้งเมือง ภูเขา หมู่เกาะ เป็นหนังสือประเภท
                ก.  นำเที่ยว                                                                            ข.  นามานุกรม
                ค.  แผนที่                                                                               ง.  อักขรานุกรมศาสตร์

15. หนังสือคู่มือที่ช่วยบอกแหล่งความรู้ในลักษณะบทความวารสารเรียกว่า
                ก.  หนังสือคู่มือ                                                                    ข.  บรรณานุกรม
                ค.  สิ่งพิมพ์รัฐบาล                                                               ง.  ดรรชนีวารสาร

16.  ดรรชนีวารสารทั่วไปเป็นคู่มือที่ใช้เพื่อการค้นหา
                ก.  บทความทั่วไป                                                                ข.  บทความเฉพาะวิชา
                ค.  บทความในทุสาขาวิชา                                                 ง.  ถูกหมดทุกข้อ

17.  ดรรชนีที่จัดอยู่ในประเภทข้อ ก. คือ
                ก.  Education Index                                                            ข.  Reader’s Guide to Periodical Literature
                ค.  ราชกิจจานุเบกษา                                                          ง.  สถิติการศึกษา

18.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ข้อใดที่ช่วยให้ปกหนังสือเก้าช้า คือ
                ก.  ใบหุ้มปก                                                                         ข.  หน้าปกใน
                ค.  สันปก                                                                              ง.  ในรองปก

19.  หนังสือที่ให้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นๆ คือข้อใด
                ก.  ดัชนี                                                                                 ข.  บรรณานุกรม
                ค.  ภาคผนวก                                                                        ง.  อภิธานศัพท์

20.  ถ้าต้องการทราบว่าหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ตอน ค้นดูได้จาก
                ก.  สารบัญ                                                                            ข.  ดัชนี
                ค.  สารบัญค้นเรื่อง                                                              ง.  คำนำ
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:54:33 PM
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฎิบัติงาน กทม.

1.  สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญญาโภชนาการในประเทศไทยควรแก้ไข้ข้อไหนเป็นอันดับแรก
                ก.  การผลิต การกระจายอาหาร
                ข.  การเลือกอาหาร
                ค.  ความยากจน
                ง.  การศึกษาทางด้านอาหารโภชนาการและการผลิตอาหาร

2.  ประชากรกลุ่มเป้าหมายในแผนอาหารโภชนาการของรัฐบาลคือกลุ่มใด
                ก. หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร                ข.  เด็กวัยก่อนเรียน
                ค.  เด็กวัยเรียน                                                                      ง.  ทุกกลุ่ม

3.  หลักการเลือกอาหารสำหรับชีวิตประจำวันคือข้อใด
                ก.  เลือกอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นสำหรับร่างกาย
                ข.  เลือกอาหารที่ประกอบด้วยอาหารหลายๆอย่างได้ครบ 5 หมู่
                ค.  เลือกอาหารที่สด สะอาด ตามฤดูกาลและถูกหลักสุขาภิบาล
                ง.  เลือกอาหารที่มีรสชาติตรงกับความนิยมของผู้บริโภค

4.  ความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยข้อไหนสำคัญที่สุด
                ก.  ประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละบุคคล
                ข.  ความสามารถในการใช้สารอาหารในร่างกาย
                ค.  การเลือกอาหารแต่ละมื้อให้ครบ 5 หมู่
                ง.  ความเจริญเติบโตทางกาย อารมณ์ ปัญญา

5.  ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคขาดสารอาหารหลายโรค  ที่สำคัญคือโรคใด
                ก.  โรคนิ่ว                                                                             ข.  โรคเหน็บชา
                ค.  โรคคอพอก                                                                     ง.  โรคขาดโปรตีนและแคลอรี่

6.  ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 1
                ก.  ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ                                                    ข.  สร้างและซ่อมแซมร่างกาย
                ค.  ทำให้ผิวพรรณสดชื่น                                                   ง.  ช่วยระบายท้องไม่ให้ผูก

7.  วิธีหุงต้มผักที่ถูกต้อง
                ก.  ใช้น้ำน้อย  ไฟแรง เวลาสั้น                                         ข.  ใช้ไฟอ่อน น้ำมาก ต้มให้เปื่อย
                ค.  ใช้น้ำน้อย  ไฟแรง ตั้งไว้จนเปื่อย                               ง.  ใช้น้ำพอควร ไฟอ่อนๆ จนกว่าผักจะสุก

8.  การเลือกผักที่จะมาบริโภค ควรเลือกข้อใด
                ก.  ผักพวกหัว เช่น หัวผักกาด ทำง่าย                              ข.   ผักสดที่มีใบสีเขียวจัด
                ค.  ผักที่สดๆงามๆ จะเป็นผักอะไรก็ได้                           ง.  ผักที่มีรูมากๆ เพราะไม่มียาฆ่าแมลง

9.  คนไทยส่วนใหญ่บริโภคไขมันเป็นอย่างไร
                ก.  มากเกินไป ควรลด                                                         ข.  น้อยมาก ควรเพิ่ม
                ค.  พอดีแล้ว                                                                          ง.  กินไขมันจากสัตว์มากไป

10. โภชนาการมีผลต่อสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายของมนุษย์โดยเริ่มจากวัยใด
                ก.  ทารกและวัยก่อนเรียน                                                  ข.  วัยเรียน
                ค.  วัยหนุ่มสาว                                                                     ง.  วัยผู้ใหญ่

11.  แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใด
                ก.  โมโนแซคคาไรต์                                                           ข.  ไดแซคคาไรด์
                ค.  โอสิโกแซคคาไรด์                                                         ง.  โปลีแซคคาไรด์

12.  ในน้ำอ้อยเราพบคาร์โบไฮเดรตชนิดใด
                ก.  ซูโครส                                                                             ข.  มอลโทส
                ค.  แลคโทส                                                                          ง.  กลูโกส

13.  การย่อยคาร์โบไฮเดรดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอวัยวะส่วนใด
                ก.  ปาก                                                                                   ข.  กระเพาะ
                ค.  ลำไส้เล็ก                                                                          ง.  ลำไส้ใหญ่

14. ฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับกลูโคสในเลือดคือข้อใด
                ก.  อินซูลิน                                                                           ข.  กลูคากอน
                ค.  ไทรอคซิน                                                                       ง.  อินซูลินและกลูคากอน

15.  ใยอาหารมีความสำคัญในด้านสรีรวิทยา เพราะอะไร
                ก.  ร่างกายใช้ใยอาหารในการสร้างผนังเซลล์
                ข.  ใยอาหารเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
                ค.  ใยอาหารช่วยดูดน้ำในลำไส้ ทำให้การขับถ่ายสะดวก
                ง.  ใยอาหารให้พลังงานสูง

16.  ไกลโคเจนร่างกายสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเกินกว่าปกติจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใด
                ก. นักบริหาร                                                                        ข.  นักวิ่งเร็ว
                ค. นักวิ่งทน                                                                          ง.  เด็กวัยรุ่น

17. หน้าที่สำคัญของเกลือแร่ในร่างกานคือข้อใด
                ก.  รักษาสมดุลกรด – ด่างในร่างกาย                               ข.  เป็นโครงร่างของร่างกาย
                ค.  เป็นตัวกระตุ้นให้เอมไซม์ทำงาน                               ง.  ถูกทุกข้อ

18.  อาหารที่จัดเป็นแหล่งแคลเซียมของไทยที่ดีที่สุดคือข้อใด
                ก.  เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์                                          ข.  ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี
                ค.  ไข่เป็ดและไข่ไก่                                                            ง.  ปลาเล็กปลาน้อย

19. หญิงมีครรภ์ควรดื่มน้ำมากๆ เพราะจะทำให้ได้รับสารอาหารประเภทใดมาก
                ก. เหล็กและแคลเซียม                                                        ข.  แคลเซียมและวิตามิน 2
                ค.  ไอโอดีนและวิตามินบีรวม                                           ง.  เหล็กและไอโอดีน

20.  เหตุใดเราต้องกินอาหารที่ให้วิตามินซีทุกวัน
                ก.  ไม่เก็บสะสมในร่างกาย                                                ข.  เป็นสารที่ถูกทำลายง่ายเมื่อถูกความร้อนแสง
                ค.  ถ้าขาดจะแสดงอาการขาดทันที                                  ง.  ฟันจะโยกและเชื้อโรคจะไปทำลายรากฟัน

21. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอะไรซึ่งบางครั้งต้องลดโปรตีนและบางครั้งต้องเพิ่มโปรตีน
                ก.  เบาหวาน                                                                         ข.  ไข้หวัดใหญ่
                ค. โรคไต                                                                               ง.  โรคความดันโลหิตสูง

22.  โรคอะไรที่ต้องระวังเรื่องอาหารตลอดไป แม้จะรักษาหายแล้วก็ตาม
                ก.  ไข้หวัดใหญ่                                                                    ข.  โรคหัด
                ค.  โรคหัวใจ                                                                         ง.  โรคเบาหวาน

23.  ผงกรอบที่ใส่ลงไปในอาหารเพื่อทำให้อาหารกรอบ มีชื่อทางเคมีว่าอย่างไร
                ก.  บอแรกซ์                                                                          ข.  ดินประสิว
                ค.  ผงโซดา                                                                           ง.  น้ำประสานทอง

24.  การพัฒนาของร่างกายและการเจริญเติบโตของคนเป็นไปได้มากที่สุดเมื่อใด
                ก.  อยู่ในครรภ์มารดา                                                          ข.  แรกเกิดถึง 1 ปี
                ค.  แรกเกิดถึง 3 ขวบ                                                           ง. วัยรุ่น

25. นิสัยในการกินอาหารของคนขึ้นอยู่กับข้อใด
                ก.  สุขภาพอนามัย ขนาดของครอบครัว อายุของพ่อแม่ขณะมีบุตร
                ข.  ขนาดครอบครัว การศึกษา
                ค.  ภาวะแวดล้อม รายได้ การศึกษา และศาสนา
                ง.  ชนิดของอาหารที่มีการขายในท้องถิ่น ศาสนา

26.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของตับ
                ก.  เปลี่ยนน้ำตาลเหลือใช้ เป็นไกลโคเจน                     ข. สร้างน้ำดี
                ค.  ภาวะแวดล้อม รายได้ การศึกษา และศาสนา            ง.  ชนิดของอาหารที่มีขายในท้องถิ่น ศาสนา

27. การกินกินปลาร้าดิบ อาจทำให้ป่วยเป็นโรคหนอนพยาธิชนิดใด
                ก.  ไส้เดือน                                                                           ข.  ใบไม้ในตับ
                ค.  ปากขอ                                                                             ง.  ตัดตืด

28. คนที่ชอบกินอาหารเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ หรือแหนมดิบ อาจเป็นโรคพยาธิชนิดใด
                ก.  ไส้เดือน                                                                           ข.  ตืดหมู
                ค.  ใบไม้ในปอด                                                                  ง.  ทริคิเนลลา

29.  เหตุผลที่ต้องต้มน้ำนมถั่วเหลืองให้เดือดก่อนกินเพื่ออะไร
                ก.  ทำให้หายเหม็นกลิ่นถั่ว                                                ข.  ทำให้ย่อยง่าย
                ค.  ทำลายเชื้อโรค                                                                ง.  ทำลายสารพิษบางชนิด

30.  หน่วยงานใดที่รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ดำเนินงานด้านโภชนาการของประเทศไทยโดยตรง
                ก.  องค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติไทย กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
                ข.  กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
                ค.  กองอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
                ง. ศูนย์วิจัยโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 05:00:53 PM
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กทม.
   
1. นักวิชาการให้ความหมาย  “วัฒนธรรม”  ไว้ว่าอย่างไร
 ก.แบบแผนในความคิด ของมนุษย์
 ข.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมทุกกลุ่ม
                ค.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม             
             ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2.    ข้อใดคือชื่อของกรม ส่งเสริมวัฒนธรรม
ก.  Department   Cultural Promotion                              ข.Department    Cultural Promotion
ค.  Department of  Cultural                                              ง.  Department of Cultural Promotion

ตอบ  ง.  Departmentof Cultural Promotion

  3.    นักวิชาการได้แบ่ง “วัฒนธรรม” ออกเป็นกี่ประเภท
                ก.2 ประเภท                                                                         ข.  4 ประเภท
                ค.  6 ประเภท                                                                       ง.  8 ประเภท

                ตอบ     ก.  2ประเภท         
1.วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ      2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ

4. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการวัฒนธรรมคือข้อใด
ก.  องคความรูทางวัฒนธรรม                            ข. มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
ค. ความเป็นผู้นำ                                                  ง.  การเป็นนักวางแผน

ตอบ   ก.  องคความรูทางวัฒนธรรม
สิ่งสําคัญในการจัดการวัฒนธรรมคือ องคความรูทางวัฒนธรรม  นักวิชาการทางวัฒนธรรมควรใสใจคนหาองคความรูทางวัฒนธรรมในชุมชนในทองถิ่น และในสังคมใหพบจึงจะสามารถแสวงหาหนทางและกลยุทธในการจดการวัฒนธรรมได้อย่างหมาะสม

5. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก.   2 ส่วน                                                            ข.3  ส่วน
ค.  4  ส่วน                                                            ง.  5  ส่วน

ตอบ  ก.  2  ส่วน

6. ข้อใดคือองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
         ก. องค์ความรู้ที่เปิดเผย (explicit knowledge)
                  ข.  องคความรูที่ฝังลึกซอนเรน(tacitknowledge)
                   ค. องค์ความรู้วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ (material culture/tangible heritage)
                  ง.  ถูกทั้ง  ก และ  ข

                ตอบ    ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข
               องคความรูที่เปดเผย (explicitknowledge)  สามารถค้นไดจากหนังสือ  ตำรา  พบเห็นไดจากประเพณีพิธีกรรมบ้านเรือน  ชุมชน ลักษณะนิเวชสิ่งแวดล้อม ค้นหาจากวัตถุ  รูปแบบ  แผนที่ ฯลฯ    องค์ความรู้ที่ฝังลึกซ่อนเร้น(tacit knowledge)  เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ความรู้ส่วนนี้มิได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

7. ข้อใดคือชื่อตำแหน่งงานที่ถูกต้อง
ก.   นักวิชาการวัฒนธรรม3 ระดับ 3                               ข.นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 4
ค.  นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 5                               ง.นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 6

ตอบ  ก.   นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 3 

8. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิชาการ3  ระดับ 3
                ก.   ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวน มากพอสมควร
                ข.  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม   และควบคุมคุณภาพของงาน
                  ค.  บริหารงานในฐานะหัวหน้างาน
                  ง.  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรมภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                ตอบ  ง. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

9. ข้อใดคือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม3  ระดับ 3
ก.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ข.  อนุปริญญา
ค. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้

10. ข้อใดคือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม4  ระดับ  4
     ก. ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 2 ปี
      ข.   ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 3 ปี
        ค.  ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 4 ปี
        ง.   ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 5 ปี

        ตอบ       ก. ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 2 ปี

11. ข้อใดคือลักษณะงานของนักวิชาการวัฒนธรรม5  ระดับ  5 
ก.  เขียนบทความเผยแพร่วัฒนธรรม
ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ
ง.  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม

ตอบ  ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน

12.   ข้อใดคือลักษณะงานของนักวิชาการวัฒนธรรม6  ระดับ  6
ก.  เขียนบทความเผยแพร่วัฒนธรรม
ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ
ง.  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม

ตอบ  ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ

13.  ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม
ก.  กรมการศาสนา                                               ข.  กรมศิลปากร
ค. หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)                 ง.  กรมการขนส่งทางบก

ตอบ ง.  กรมการขนส่งทางบก
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 05:22:06 PM
ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สำงานรักษาความสะอาด กทม.

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   พ.ศ.๒๕๔๕

๑. พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
-  การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

๒. บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคำ ขอลงทะเบียนต่อสำ นักงานหรือหน่วยงานที่สำ นักงานกำหนด เพื่อ
-  เลือกหน่วยบริการ

๓. เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใช้บังคับแล้ว ให้สำ นักงานประกันสังคมส่งเงิน่าใช้จ่ายเพื่อ
-  บริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคม

๔. สำ นักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
-  แต่ไม่เกินจำนวนค่าสินไหมทดแทนตามภาระหน้าที่

๕. ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ องค์กรละ
-  หนึ่งคน

๖. ผู้แทนผู้ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุข ได้แก่
-  ผู้แทนแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

๗. กรรมการมีวาระอยู่ในตำ แหน่งคราวละ
- สี่ปี

๘. ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำ แหน่งก่อนครบวาระ
-  ให้ดำ เนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่   ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลงและให้ผู้ได้รับคัดเลือกหรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

๙. ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน
-  จะไม่ดำ เนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้

๑๐. วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และส่วนได้เสียซึ่งกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
-  คณะกรรมการกำหนด

๑๑. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อ
-  ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

๑๒. จัดทำ รายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำ เนินงาน รวมทั้งบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะกรรมการ แล้วรายงานต่อ
-  คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

๑๓. สำ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การ     กำกับดูแลของ
-  รัฐมนตรี

๑๔. การจัดตั้งสำ นักงานสาขาให้คำนึงถึง
-  ความจำ เป็นและความคุ้มค่าในการดำ เนินการ

๑๕. ในการจ้างและแต่งตั้งเลขาธิการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาจำนวน
- ห้าคน

๑๖. ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ
-  กรรมการสรรหา

๑๗. เลขาธิการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
- สี่ปี

๑๘. มาตรา ๓๗ ให้มีสำ นักตรวจสอบขึ้นในสำ นักงานทำหน้าที่เป็น
- สำนักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายงานเลขาธิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

๑๙. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

๒๐. เมื่อสำ นักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้ว สำนักงานมีสิทธิ
- ไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทำ ผิดได้

๒๑. เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดย
-ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

๒๒. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน
- หกคน

๒๓. องค์กรเอกชนตาม ต้องเป็นองค์กรที่ดำ เนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า
- หนึ่งปี

๒๔. ในกรณีที่สำนักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขที่กำหนด ให้รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อ
-  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 05:24:25 PM

ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการคลัง กทม. ใหม่ล่าสุด
   

แนวข้อสอบ  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  การพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๘

1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘  ตราเป็นกฎหมายเมื่อใด
ก. ๓๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๘
ข. ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘
ค. ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๘
ง. ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘

ตอบ       ค.  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๘

2. ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน
ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์
ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน

ตอบ       ง.  หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน
                ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด  ๓๐  วัน  นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. บุคคลใดเป็นผู้รักษาข้อบัญญัตินี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบ       ข.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
                ข้อ ๔  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  คำสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

4. ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้จะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ
ข. ทำเป็นคำสั่ง
ค. ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. ทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ก.  ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ
                ข้อ ๗  ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับ  ตำแหน้ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ  หากเกิดการเสียหายขึ้นผู้มอบและผู้รับมอบจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

5. ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริตหรือเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายอย่างร้ายแรง  จะต้องดำเนินการลงโทษตามข้อใด
ก. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการปลดออกจากราชการ
ข. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตัดเงินเดือน
ค. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการว่ากล่าวตักเตือน
ง. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ตอบ       ก.  ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการปลดออกจากราชการ
                ข้อ ๘  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  หรือกระทำการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระทำการโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่  รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ส่อให้มีการสมยอมกันในการเสนอราคา  ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยตามกฎหมายที่กรุงเทพมหานครนำมาบังคับอยู่ในขณะนั้นโดยอนุโลม  หรือตามกฎหมายเฉพาะของกรุงเทพมหานครภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริตหรือเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายอย่างร้ายแรง  ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการหรือให้เลิกจ้าง  แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง  ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือนหรือตัดค่าจ้าง
(๓) ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหาย  ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน  โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรือ (๒)  ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในทางแพ่งตามระเบียบความรับผิดของข้าราชการในทางแพ่งหรือความรับผิดชอบทางอาญา (ถ้ามี)

6. ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง  จะต้องดำเนินการลงโทษตามข้อใด
ก. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการปลดออกจากราชการ
ข. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตัดเงินเดือน
ค. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการว่ากล่าวตักเตือน
ง. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ตอบ       ข.  ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตัดเงินเดือน
                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

7. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละกี่ปี
ก. ๑  ปี
ข. ๒  ปี
ค. ๓  ปี
ง. จนหมดวาระของสภาของกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ข.  ๒  ปี
                ข้อ ๙  ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุประกอบด้วย  ปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพมหานคร  ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี  ผู้อำนวยการกองงบประมาณ  ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งละ  ๑  คน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีหนังสือเชิญมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งอีกไม่เกิน  ๓  คน  ผู้อำนวยการกองระบบการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการกับให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน  ๒  คน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

8. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  จะสามารถดำรงตำแหน่งได้เมื่อใด
ก. เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ข. เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ค. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง
ง. สามารถดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก

ตอบ       ก.  เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

9. ผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้จำนวนกี่คน
ก. จำนวน ๓ คน
ข. ไม่เกิน ๓ คน
ค. จำนวน ๕ คน
ง. จำนวนไม่เกิน ๕ คน

ตอบ       ข.  จำนวนไม่เกิน ๓ คน
                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

10. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ก. พิจารณาการอนุมัติยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ข. พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ค. เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัตินี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ตอบ       ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัตินี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                ข้อ ๑๐  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
(๓) พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
(๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัตินี้ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๕) กำหนดแบบหรือตัวอย่าง  รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  และกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 05:26:10 PM
ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม.

1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
 ก. 5 พฤศจิกายน 2550 ข. 6 พฤศจิกายน 2550
 ค. 25 พฤศจิกายน 2550 ง. 26 พฤศจิกายน 2550

 ตอบ ข. 6 พฤศจิกายน 2550

2. ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
 ก. อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ข. การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
 ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ ง. ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ

 ตอบ ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ

3. ข้อใดคือสาธารณภัย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 ก. ภัยแล้ง ข. โรคระบาดในสัตว์
 ค. วาตภัย ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
 ก. อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ข. การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
 ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ ง. ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ

 ตอบ ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ

5. “การกระทำใดๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ” เป็นความหมายของข้อใด
 ก. ภัยทางอากาศ ข. การก่อวินาศกรรม
 ค. อุบัติเหตุ ง. ภัยธรรมชาติ

 ตอบ ข. การก่อวินาศกรรม

6. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 ก. กรมการปกครอง ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ค. กระทรวงมหาดไทย ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 ตอบ ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7. ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
 ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. องค์การบริหารส่วนตำบล
 ค. เทศบาล ง. เมืองพัทยา

 ตอบ ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

8. ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
 ก. องค์การบริหารส่วนตำบล ข. เมืองพัทยา
 ค. เทศบาล ง. กรุงเทพมหานคร

 ตอบ ง. กรุงเทพมหานคร

9. ข้อใดไม่ใช่จังหวัดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 ก. ชลบุรี ข. เชียงใหม่
 ค. กรุงเทพมหานคร ง. อุบลราชธานี

 ตอบ ค. กรุงเทพมหานคร

10. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ตอบ ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

11. ข้อใดคือชื่อย่อของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ก. กปร. ข. กปช.
 ค. กปภ.ร. ง. กปภ.ช.

 ตอบ ง. กปภ.ช.

12. ผู้ใดเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

13. คณะกรรมการและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีจำนวนกี่คน
 ก. 12 คน ข. 13 คน
 ค. 22 คน ง. 23 คน

 ตอบ ง. 23 คน

14. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

15. ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ข. รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ค. ข้าราชการระดับ 8 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ง. ข้าราชการระดับ 7 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ตอบ ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16. ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ค. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ง. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 ตอบ ค. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

17. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
 ก. 1 ปี  ข. 2 ปี
 ค. 3 ปี ง. 4 ปี
 ตอบ ง. 4  ปี

18. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถอยู่ในตำแหน่งไม่เกินกี่วาระติดต่อกัน
 ก. 2 วาระ ข. 3 วาระ
 ค. 4 วาระ ง. 5 วาระ

 ตอบ ก. 2 วาระ

19. หน่วยงานใดของรัฐซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
 ก. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ข. กระทรวงกลาโหม
 ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ง. สำนักข่าวกรอง

 ตอบ ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ค. นายกรัฐมนตรี
 ง. คณะรัฐมนตรี

 ตอบ ง. คณะรัฐมนตรี
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 05:30:54 PM
ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
   

แนวข้อสอบ   พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 บังคับให้เมื่อใด
ก. วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ข. วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ค. วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ง. วันที่ 21ธันวาคม พ.ศ. 2552

ตอบ  ข. วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552
มาตรา 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. ข้อใดคือความหมายของ “ผู้มีสิทธิออกเสียง” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ก. การออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ข. ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ค. ผู้ที่กำหนดให้เป็นเขตออกเสียงประชามติ
ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ข. ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
                มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
                “ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

3. ข้อใดคือความหมายของ “จังหวัด” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ก. กรุงเทพมหานคร
ข. เขตบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ทั้ง 77 จังหวัด
ค. เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ระดับการปกครองของรัฐบาลลำดับแรก

ตอบ  ก. กรุงเทพมหานคร
                มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ “จังหวัด” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร

4. ผู้ใดคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ข. รองประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ค. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

5. นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะต้องมีรายละเอียดดังข้อใด
ก. กำหนดเรื่องในการจัดทำประชามติ ซึ่งจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติ
ข. กำหนดว่าการจัดให้มีการออกเสียงดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
ค. ถ้ากฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติผู้มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงไว้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข
มาตรา 5 ในกรณีที่จะดำเนินการจัดทำประชามติตามมาตรา 165 (1) ของรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(1) กำหนดเรื่องในการจัดทำประชามติ ซึ่งจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติ
(2 กำหนดว่าการจัดให้มีการออกเสียงดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี

6. ประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำประชามติตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ ถ้ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติผู้มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงไว้  ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ให้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ข. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ค. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ง. ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น

ตอบ ค. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
มาตรา 5 ( วรรคท้าย )
ในกรณีที่จะดำเนินการจัดทำประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา 165(2) ของรัฐธรรมนูญให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำประชามติตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ ถ้ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติผู้มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงไว้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น

7. เมื่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา 5 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในนับแต่วันที่มีประกาศ
ก. 30  วัน                                                           ค.  10   วัน
ข. 15  วัน                                                           ง.  7      วัน

ตอบ  ง.  7      วัน
                                มาตรา 6 เมื่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา 5 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าว

8. วันออกเสียงในการจัดทำประชามติต้องกำหนดวันออกเสียงภายในระยะกี่วัน
ก. ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
ข. ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง
ค. ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ก. ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 6 เมื่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา 5 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าววันออกเสียงต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) วันออกเสียงในการจัดทำประชามติตามมาตรา 165 (1) ของรัฐธรรมนูญต้องกำหนดวันออกเสียงภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา

9. ผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นว่าการให้มีการออกเสียงนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายที่บัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถเสนอคำฟ้องภายในกำหนดระยะเวลากี่วันต่อศาลใด
ก. 60 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลฎีกา
ข. 60 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครอง
ค. 30 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครอง
ง. 30  วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครองสูงสุด

                ตอบ ง. 30  วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครองสูงสุด
                                มาตรา 6  (วรรคท้าย)
                                ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงใดแล้ว ถ้ามีผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเห็นว่าการให้มีการออกเสียงนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายที่บัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ หรือตามเจตนารมณ์ของมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญสามารถเสนอคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว

10. ข้อใดคือวิธีออกเสียงลงคะแนนออกเสียงประชามติ
ก. แบบตรง                                        ค. แบบปกปิด
ข. แบบลับ                                          ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข

ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข
                มาตรา 8 การออกเสียง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 05:32:06 PM
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
   
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 ก. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับ ฯ
 ข. มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคน ฯ
 ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ
 ง. มุ่งพัฒนายกระดับการศึกษา ฯ

ตอบข้อ  ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ

2. หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
  ก. 3 ข้อ
 ข. 4 ข้อ
 ค. 5 ข้อ
 ง. ุ6 ข้อ

ตอบข้อ  ง. ุ6 ข้อ

3. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเอกภาพของชาติ
ข.. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพื่อปวงชน
 ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างแน่นอนทั้งสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้
ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ตอบข้อ ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีจุดมุ่งหมายกี่ข้อ
 ก. 3 ข้อ
 ข. 4 ข้อ
 ค. 5 ข้อ
 ง. 6 ข้อ

ตอบข้อ  ค. 5 ข้อ

5. ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ข. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข (correct answer)
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
ง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตอบข้อง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี กี่สมรรถนะ
 ก.. 3 สมรรถนะ
 ข. 4 สมรรถนะ
ค. 5 สมรรถนะ
 ง. 6 สมรรถนะ

ตอบข้อ ค. 5 สมรรถนะ

7. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
ก.ความสามารถในการสื่อสาร
ข. คามสามารถในการคิด
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ง. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ตอบข้อ จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
ก. 4 ข้อ
ข. 6 ข้อ
ค. 8 ข้อ
ง. 10 ข้อ

ตอบข้อ ง. 10 ข้อ

9. ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 ก.รักชาติ
 ข. ซื่อสัตย์สุจริต
 ค. มีวินัย
ง. ใฝ่เรียนรู้

ตอบข้อ ก.รักชาติ

10. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ
 ข. 3 ระดับ
 ค. 4 ระดับ
 ง. 5 ระดับ

ตอบข้อ  ง. 5 ระดับ

11. ข้อใด คือระดับการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอุดมศึกษา
ค. ก่อนปริญญาตรี ปริญญาตรี
ง. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอบข้อ ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

12. การศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับใดจัดการศึกษาเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น
 ก. ป.1 ถึง ป.6
ข. ป.1 ถึง ม.3
ค. ม.1 ถึง ม.3
 ง. ม.4 ถึง ม.6

ตอบข้อ ง. ม.4 ถึง ม.6

13. ต 2.3 ม.4-6/3 ตัวเลข 2 หมายถึงข้อใด
 ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์
 ข. สาระการเรียนรู้ที่ 2
 ค. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2
 ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่

ตอบข้อ  ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่

14. ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. กิจกรรมแนะแนว
 ข. กิจกรรมนักเรียน
 ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
 ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

ตอบข้อ ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

15. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล
ก. ก่อนประถมศึกษา
 ข. ประถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น
 ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอบข้อ  ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 05:33:39 PM
ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กทม. 2556

แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

1. ข้อมูลส่วนใดที่มีหน้าที่ในการเก็บรวมข้อมูลหลายๆ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องมารวมเข้าด้วยกัน
                ก.  ไฟล์                                                                                 ข. ฟิลด์
                ค. ฐานข้อมูล                                                                        ง. เรคคอร์ด

ตอบ     ค. ฐานข้อมูล

2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ CPU ( Central  processing  Unit)
                ก. ควบคุมการทำงานของหน่วยต่างๆ                            ข. แสดงข้อความและภาพกราฟฟิกต่างๆ
                ค. คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล                                    ง. วิเคราะห์ข้อมูลก่อนส่งไปยังหน่วยต่างๆ

ตอบ  ข. แสดงข้อความและภาพกราฟฟิกต่างๆ

3. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีความเร็วของสัญญาณนาฬิกา  133 MHz คอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถทำงานได้กี่ครั้งต่อนาที
                ก. 133 ครั้ง / วินาที                                                            ข. 13,300 ครั้ง/ วินาที
                ค. 1.33 ล้านครั้ง /วินาที                                               ง.  133 ล้านครั้ง / วินาที

ตอบ  ง.  133 ล้านครั้ง / วินาที

4.  ตัวแปรภาษาชนิดใดที่ใช้ในการแปลโปรแกรม ( Source Program) ที่เขียนขึ้นโดยภาษา C
                ก. แอสเซมเบอร์                                                                  ข.  คอมไพเลอร์
                ค. อินเตอร์พรีเตอร์                                                             ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ข.  คอมไพเลอร์

5.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่  People Ware
                ก. Operating  System                                                        ข.  System Analyst Designer
                ค. Programmer                                                                   ง. Data Entry  Operator

ตอบ  ก. Operating  System

6. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ในข้อใด เป็นผู้ระบุความต้องการว่าจะนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานแต่ละด้าน
                ก.  ผู้ใช้ ( User)                                                                               ข.  ผู้ปฏิบัติการ ( Operating)
                ค. ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer)                               ง. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

ตอบ   ก.  ผู้ใช้ ( User)       

7. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ Programmer
                ก. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                ข. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                ค. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
                ง. สร้างโปรแกรมประยุกต์

ตอบ   ค. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

8.  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดที่นิยมใช้ตามบ้านมากที่สุด
                ก. Super  Computer                                          ข.  Mini  Computer
                ค.  Mainframe  Computer                               ง.  Micro  Computer

ตอบ  ง.  Micro  Computer

9. คอมพิวเตอร์ในข้อใด  มีความเร็วในการประมวลผลที่สูงที่สุด
ก. Super  Computer                                          ข.  Mini  Computer
                ค.  Mainframe  Computer                               ง.  Micro  Computer

ตอบ  ก. Super  Computer

10. ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน   ได้บัญญัติคำว่าคอมพิวเตอร์แปลว่าอะไร
                ก. คณิตกรณ์                                                         ข. สมองกล
                ค. เครื่องคิด                                                          ง.เครื่องคำนวณ

ตอบ  ก. คณิตกรณ์             

11. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนใดเปรียบเทียบสมองของเครื่องกล
                ก. หน่วยรับข้อมูล  ( Input Unit)
                ข. หน่วยแสดงข้อมูล ( Output Unit)                                                                                                     
                ค. หน่วยประมวลผลกลาง ( Center Processing Unit)
                ง. หน่วยความจำสำรอง ( External Storage)

ตอบ  ค. หน่วยประมวลผลกลาง ( Center Processing Unit)

12.หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
                ก.  หน่วยความจำกลาง                                      ข. ไมโครโปรเซสเซอร์
                ค. หน่วยความจำสำรอง                                     ง. หน่วยควบคุม

ตอบ  ข. ไมโครโปรเซสเซอร์

13. หน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง คือข้อใด
                ก. เมกะเฮิรตช์ (MHz)                                       ข. เมกะบิต (Megabits)
                ค. กิกะเฮริตช์ ( GHz)                                        ง. ถูกทั้ง ข และ ค

ตอบ  ง. ถูกทั้ง ข และ ค

14. ข้อใดคือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
                ก. หน่วยความจำสำรอง, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยความจำหลัก
                ข. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล
                ค. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล, หน่วยความจำสำรอง
                ง. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง,หน่วยควบคุม, หน่วยความจำหลัก

ตอบ   ค. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล, หน่วยความจำสำรอง

15. การกระทำการเปรียบเทียบจะทำในส่วนใดของเครื่องคอมพิวเตอร์
                ก. หน่วยแสดงผลข้อมูล                                    ข. หน่วยเก็บข้อมูล
                ค. หน่วยประมวลผลกลาง                                ง. หน่วยสำรองข้อมูล

ตอบ  ข. หน่วยเก็บข้อมูล
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 05:40:52 PM
ตัวอย่างข้อสอบ คอมพิวเตอร์

คำสั่ง  ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ

1.   ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์
   ก.  ประมวลผล            ข.  เก็บข้อมูล   
ค.  รับข้อมูล               ง.  แสดงผลลัพธ์     
จ.  นำข้อมูลเข้า (คนที่จะนำข้อมูลเข้าได้ก็คือ User ค่ะ)

2.  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า
   ก.  บิต    ( 1 กับ 0)            ข.  ไบต์     
ค. ฟิลด์                ง.  เร็คคอร์ด   
จ. ไฟล์   

3.  ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร
   ก.  Document            ข.   Report   
ค.  Information            ง.  Output
จ.  Database

4.  สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด
   ก.  อนาล็อก               ข.  ดิจิตอล   
ค.  ไฮบริค               ง.  ไฟฟ้า
จ. อิเล็กทรอนิกส์

5. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้
   ก.  การเปิดกล่องระเบิด            ข.  การเลือกผลไม้
   ค.  การก่อการร้าย            ง.  การปอกเลือกไข่ต้ม
จ.  การเก็บฉัน้ระเบิด

6.  IP Address คือ
   ก.  หมายเลยประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย
   ข.  โพรโทคอลที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค.  หมายเลขประจำของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
   ง.  ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
   จ. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง
   ก.  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
        ข. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
   ค.  การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
        ง. เครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
   จ.  ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต

8.  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์
   ก.  แถบชื่อ                       ข.  แถบสื่อสาร   
ค.  แถบสถานะ               ง.  พื้นที่แสดงเว็บเพจ   
จ. แถบที่อยู่ของเว็บไซต์

9.   s15550036@student.rit.ac.th  ข้อความ “s1555036” หมายถึงข้อใด
   ก.  Domain Name            ข.  Password       
             ค.  Sub Domain            ง.  Username   
             จ.  ISP

10. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด
   ก.  .doc               ข.  .zip     
ค.  .com               ง.  .txt     
จ.  .exe

11.  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้  ปัญหาดังกล่าวคือ
   ก.  อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์      ข.  ความปลอดภัยของข้อมูล
   ค.  ลิขสิทธิ์                  ง.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ทำลายข้อมูล   

ง.  ถูกทุกข้อ12.  ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล
   ก.  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล         ข.  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงได้
   ค.  ข้อมูลไม่สูญหายเนื่องจากถูกเก็บไว้หลายๆ ที่   ง.  ประหยัดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล
จ.  กำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

13. ข้อใดจัดเป็นโปรแกรม DBMS
   ก.  โปรแกรมภาษาโคบอล            ข.  โปรแกรมภาษาปาสคาล   
ค.  โปรแกรมภาษาเบสิค            ง. โปรแกรมภาษาซี   
จ..  โปรแกรม SQL

14. รายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติของเอ็นติตี้ คือ
   ก.  Attribute               ข.  Relationship     
ค.  Database               ง.  Field
จ.  File

15. กรณีที่กำหนดว่า “นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา ในขณะที่แต่ละวิชานักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลายคน   ” ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและนักศึกษาเป็นความสัมพันธ์แบบใด
   ก.  แบบหนึ่งต่อกลุ่ม            ข.  แบบกลุ่มต่อกลุ่ม   
ค.  แบบกลุ่มต่อหนึ่ง            ง.  แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
จ.   ถูกทุกข้อ

16. “ความสัมพันธ์”  ที่กล่าวถึงในข้อ 15  หมายถึง
   ก.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอททริบิวต์      ข.  ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์
   ค.  ความสัมพันธ์ระหว่างเร็คคอร์ด      ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้
จ.  ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล

17. ชนิดความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้ในข้อใดไม่ถูกต้อง
   ก.  1 : 1      ข.  1 : m    ค.  M : 1   ง.  M : n       จ.  1: n

18. ถ้าจะกำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างรายการอาหารกับลูกค้า ควรจะกำหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใด
   ก.  One to One                 ข.  One to Many     
ค.  Many to Many               ง.  Many to One   
จ. ถูกทุกข้อ

19. ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคลต่อไปนี้
   ก.  Programmers            ข.  DBA   
ค.  DBMS               ง.  Computer Analysis   
จ.  Data Entry

20. ข้อใด  ไม่ใช่  ผลเสียของการทำงานด้วยระบบไฟล์
   ก.  เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ         ข.  เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลยาก
   ค.  เกิดความขัดแย้งของข้อมูล         ง.  เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
จ.  ผิดทุกข้อ

21. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีหน้าที่อย่างไร
   ก.  ดูแลรักษาข้อมูล         ข.  ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล
   ค.  ควบคุมภาวการณ์ใช้ข้อมูลพร้อมกัน      ง. จัดการการเข้าถึงข้อมูลและไฟล์ข้อมูล
   จ.  ถูกทุกข้อ

22. ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกับใคร
ก.  เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม             ข.  ผู้ใช้     
ค.  หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์            ง.  นักวิเคราะห์ระบบ
จ. นักออกแบบระบบ

23. ข้อใดต่อไปนี้ควรกระทำเป็นอันดับแรกในการออกแบบฐานข้อมูล
   ก.  รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้      ข.  กำหนดรูปแบบฟิลด์และไฟล์
   ค.  ทำความเข้าใจกับข้อมูล            ง.  ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์
   จ.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

24. ใน SQL   ต่อจากคำสั่ง SELECT  ต้องเป็นชื่อของอะไร
   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table     
ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query
ง.  ถูกทุกข้อ

25. ใน SQL ต่อจากคำสั่ง FROM ต้องเป็น
   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table     
ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query
จ.  ถูกทุกข้อ

26. Data type ชนิดไหน ที่เหมาะสำหรับใช้กับข้อมูลที่เป็นบาทและสตางค์
   ก.  Number                  ข.  Text           
ค.  Currency                  ง.  Memo
จ.  ถูกทุกข้อ

27  ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ได้คุณภาพ
ข..  เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการทำงานที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับองค์กร
ค.  เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานในระบบการทำงาน
   ง.  เพื่อให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติงานและบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร
   จ.  ข้อ ข และ ค. ถูกต้อง

28. ข้อใดเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการระบบสารสนเทศ มากที่สุด
   ก. เป็นเครื่องมือประมวลผลของระบบสารสนเทศ
ข.  เป็นเครื่องมือจัดสร้างโปรแกรมของระบบสารสนเทศ
   ค.  เป็นเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานให้ได้สารสนเทศ
   ง.  เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจของระบบสารสนเทศ
   จ. เป็นเครื่องมือช่วยประสานงานในระบบสารสนเทศ

29. ระบบสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร มากที่สุด
   ก.  เป็นระบบที่สนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์กร
   ข.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความเชื่อถือให้กับองค์กร
ค.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้แก่องค์กร
   ง.  เป็นระบบที่ช่วยในการเพิ่มกำไร
   จ. ไม่มีข้อใดถูก

30. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ
   ก.  รวบรวมข้อมูล             ข. กำหนดความต้องการ           
ค.  ศึกษาความเป็นไปได้         ง.  ออกแบบสารสนเทศ
ง. ออกแบบผลลัพธ์

31.  นักพัฒนาระบบในความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบคือใคร
   ก.  Programmer   ข.   System Analyst      ค.  Application  Analyst   ง.   Data  Entry
จ.  ถูกทุกข้อ

32. บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบคือข้อใด
   ก.  เป็นผู้บริหารระบบ      ข.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างระบบกับผู้ใช้
   ค.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้จัดการ      ง.  เป็นผู้เขียนโปรแกรม
จ.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้กับนักพัฒนาระบบ

33.  คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ คือข้อใด
   ก.  เป็นผู้พูดที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์      ข.  มีความรู้เรื่องระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
   ค.  มีความสามารถในการเขียนรายงาน      ง.  สามารถแก้ปัญหาและรู้ระบบการทำงานเป็นอย่างดี
   จ.   ทุกข้อที่กล่าวมา

34. ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึง คืออะไร
   ก.  ความต้องการของผู้อำนวยการ         ข.  ความต้องการของผู้ใช้
   ค.  ความต้องการของผู้บริหาร   ง.  ความต้องการพัฒนาองค์กร
จ.  ความต้องการของผู้ทำงาน

35. จากข้อต่อไปนี้ ข้อใดเป็นข้อดีในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันมากที่สุด
   ก.  ลดความขัดแข้งของข้อมูลและลอดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล
   ข.  เพิ่มการออกแบบส่วนงานและโครงสร้างการควบคุมในตัว
   ค.  ฐานข้อมูลมีคุณสมบัติเป็นสารสนเทศที่ดี
   ง.  รวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย

36. ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ข้อใดเป็นจุดประสงค์ในการใช้แผนภาพ Entity Relationship Diagram (ERD)
   ก.  วิเคราะห์การทำงานของโปรแกรม     
ข.  วิเคราะห์กระแสการไหลของข้อมูล     
ค.  วิเคราะห์และออกแบบองค์ประกอบของโปรแกรม
ง.  วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมของข้อมูลในฐานข้อมูลจ.  วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมของรายงานที่จะได้จากระบบ

37. แหล่งข้อมูลใดมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  เอกสารและรายงาน         ข.  ผู้บริหาร
   ค.  ผู้ใช้            ง.  โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบเดิม
จ. ทุก ๆ แหล่งมีความสำคัญ

38. ต่อไปนี้ข้อใด  ไม่ใช่  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของแบบจำลองหรือโมเดล
   ก.  ง่ายต่อการทำความเข้าใจ กว่าการศึกษาระบบจริงอย่างชัดเจน
   ข.  ง่ายในการนำไปใช้
   ค.  ให้ข้อมูลของระบบอย่างละเอียดสมบูรณ์ทุกอย่าง
   ง.  ประหยัดกว่าการทำระบบจริง
   จ.  ให้เห็นระบบคร่าว ๆ ก่อนลงมือทำระบบจริง

39. ข้อใดเป็นความหมายของข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่สามารถเก็บรวบรวมได้      ข.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ของสิ่งที่เราสนใจ
   ค.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน      ง.  ข้อมูลผลกำไรขาดทุน   
จ.  ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลวิธีการทำงาน

40. ข้อใดควรกระทำเป็นอันดับแรกในการพัฒนาระบบโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก. ออกแบบรายงาน               ข.  รวมรวมข้อมูล
   ค.  วิเคราะห์ระบบ               ง.  กำหนดวิธีและขั้นตอนการทำงาน
   จ.  ควรทำไปพร้อม ๆ กัน

41.  “แสดงถึงขอบเขตของระบบทั้งหมดที่ทำการศึกษา โดยจะแสดงให้เห็นว่าอะไรอยู่ที่ไหน ในหรือนอกระบบ” ข้อความข้างต้นหมายถึงอะไร
   ก.  Context Diagram            ข.  Level – 0       
ค.  Level – 1             ง. Level – 2
จ. Level – 3

42. DFD( Data  Flow Diagram)  ในข้อใด มีรายละเอียดในการทำงานมากที่สุด
   ก.  Context Diagram            ข.  Level – 0       
ค.  Level – 1             ง. Level – 2
จ. Level – 3

43. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ DFD
   ก.  แผนภาพระดับ Context Diagram มีเพียงโปรเซสเดียว
   ข.  แผนภาพระดับที่ 1 เรียกว่า Context Diagram
   ค.  แผนภาพระดับที่ขยายการทำงานของ Context Diagram เรียกว่า DFD Level – 0
   ง.  Sink / Source ตัวเดียวกันใน Context Diagram ปรากฏ ได้หลายแห่ง
   จ.   Context Diagram  จะอธิบายการทำงานได้ละเอียดที่สุด

44. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ DFD
   ก.  กระแสข้อมูลย่อมไม่ไหลจากโปรเซสไปยังโปรเซส
   ข.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยังแฟ้มข้อมูล
   ค.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยัง Sinks
   ง.  กระแสข้อมูลไหลจาก Source ไปยังโปรเซส
   จ.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยัง Source

45. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด ไม่ถูกต้อง
   ก.  1.333... เป็นจำนวนตรรกยะ         ข.  1.232323... เป็นจำนวนตรรกยะ
   ค.     เป็นจำนวนเต็ม            ง.     เป็นจำนวนจริง
   จ.    เป็นจำนวนตรรกยะ

46. จำนวนในข้อใดเป็นจำนวนตรรกยะทั้งหมด
   ก.  1 , 0.01 ,  1.111...            ข.  1  ,  1.333...  ,  2.131131113...
   ค.  2.5 ,  ¶  ,                   ง.  0.5  ,     ,  1.262626...
   จ.  0, 1.2411111..,-4

47. จำนวน 249 เขียนเป็นเลขโรมันได้ตรงกับข้อใด
   ก.  CCXCIV            ข.  CCDXXXXVI   
ค.  MVIXDIIII            ง.  CCCXVI
   จ.  CCXLIX

48. จำนวน  24,380,000  มีค่าเท่าจำนวนในข้อใด
   ก.  2.438 x 105            ข.  2.438 x 106     
ค.  2.438 x 107            ง.  2.438 x 108
        จ.  24.38 x 109

49. จำนวน  0.000435  มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   ก.  4.35 x 10-4            ข.  4.35 x 10-5     
ค.  4.35 x 10-6            ง.  4.35 x 10-7   
        จ.  4.35 x 10-8

50. มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   ก.  1.5 x 10-5               ข.  1.5 x 10-6     
ค.  1.5 x 10-7               ง.  1.5 x 10-8   
        จ.  1.5 x 10-9   
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2557
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 05:41:10 PM


51. (0.5 x 103) x (0.7 x 104) มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด   
   ก.  3.5 x 100                  ข.  3.5 x 101     
ค.  3.5x 102                  ง.  3.5 x 103   
        จ.  3.5 x 106

52. (1 x 25) + (1 x 23) + (1 x 22)  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (10110)2                  ข.  (101100)2     
ค.  (100110)2               ง.  (101010)2
        จ.  (100101)2

53. (110101)2  มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   ก.  50      ข.  51         ค.  52          ง.  53         จ.  54

54. (2573)8  เขียนในรูปการกระจายได้ตรงกับข้อใด
   ก.  (2 x 83) + (5 x 82) + (7 x 8) + (3 x 10)      ข.  (2 x 83) + (5 x 82) + (7 x 8) + (3 x 80)
   ค.  (2 x 84) + (5 x 83) + (7 x 82) + (3 x 10)      ง.  (2 x 84) + (5 x 83) + (7 x 82) + (3 x 10)
   จ. (2 x 81) + (5 x 82) + (7 x 83) + (3 x 14)

55.  (14AB)16  เขียนในรูปการกระจายตรงกับจำนวนข้อใด
   ก.  (1 x 163) + (4 x 162) + (A x 161) + (B x 160)   ข.  (1 x 163) + (4 x 162) + (10 x 161) + (11 x 160)
   ค.  (1 x 163) + (4 x 162) + (10 x 161) + (11 x 0)       ง.  (1 x 164) + (4 x 163) + (10 x 162) + (11 x 161)
   จ.  (1 x 161) + (4 x 162) + (10 x 163) + (11 x 164)

56.  จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด
   ก.  (100)8                  ข.  (1000)6     
ค.  (10000)4                  ง.  (100000)2
จ.  (100000)4

57. (1101)2  +  (10011)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (10000)2                  ข.  (100000)2   
   ค.  (11000)2                  ง.  (110000)2
   จ.  (1100000)2

58. (431)5  +  (243)5  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1124)5                  ข.  (1134)5     
ค.  (1214)5                  ง.  (1224)5
   จ.  (1215)5

59.  (231)4  -  (33)4  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (123)4                  ข.  (132)4     
ค.  (212)4                  ง.  (213)4
   จ.  (121)4

60. (6666)7  +  (1)7  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1111)7                  ข.  (2000)7   
   ค.  (1000)7                  ง.  (10000)7
   จ. (100000)7

61. (1011)2 x (11)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (100000)2               ข.  (100001)2   
   ค.  (110001)2               ง.  (111001)2
   จ.  (110101)2

62. (11010)2  ÷  (10)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1011)2      ข.  (1010)2   ค.  (1101)2   ง.  (1100)2      จ.  (1001)2

63.  (111010)2  ÷  (110)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1000.110)2               ข.  (1000.101)2     
ค.  (1001.110)2               ง.  (1001.101)2
   จ.  (1001.001)2

64. ข้อใดกล่าวถึงคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง
   ก.  สามารถคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาได้                   ข.   ความเร็วในการคำนวณเร็วกว่ามนุษย์
   ค.  มีความสามารถในการจำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่ามนุษย์   
ง.  อุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก                    จ.  ถูกทุกข้อ

65. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการวิเคราะห์งาน
   ก.  การทำความเข้าใจและกำหนดสิ่งที่ต้องการ      ข.  การพิจารณาข้อมูลนำเข้า
   ค.  การพิจารณารูปแบบของข้อมูลออก      ง.  การพัฒนาลำดับขั้นตอนประมวลผล
จ. การเขียนโปรแกรมของระบบ

66. ข้อใดกล่าวถึง Flowchart ได้ถูกต้องที่สุด
   ก.  ใช้ในการช่วยเขียนอธิบายขั้นตอนการประมวลผลได้ดีกว่าข้อความ
   ข.  การอธิบายการทำงานด้วย Flowchart ไม่สามารถอธิบายการทำงานได้ชัดเจน
   ค.  เป็นการอธิบายขั้นตอนการประมวลผลด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบกัน
   ง.  จะขาดสัญลักษณ์การจัดสินใจในการเขียนผังงานไม่ได้
   จ.  สามารถเลือกใช้สัญลักษณ์ได้ตามสะดวกและความพอใจ

67.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของผังงาน
   ก.  มีทิศทางเข้าและออกอย่างละ 1 ทิศทาง      ข.  ในแต่ละผังงานมีได้เพียง 1 สัญลักษณ์
   ค.  เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้บอกจุดเริ่มต้นของผังงาน   ง.  ทุกผังงานจะต้องประกอบด้วยจุดเริ่มต้น
   จ.  สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นจะใช้ สัญลักษณ์                                       เท่านั้น

68.  ถ้าต้องการคำนวณหาจากสูตร X = Y2 + 5 จะเขียนออกมาได้ในรูปแบบใด
ก.                                  ข.                            ค.                                   
    ง.                                               จ.

69.   ถ้าต้องการแสดงค่าคัวแปร  MAX  จะเขียนออกมาในลักษณะใดจึงถูกต้องที่สุด
       ก.                  MAX        ข.               MAX    ค.               MAX   
    ง.                 MAX       ง.

70.  สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน สัญลักษณ์ใดที่ต้องมีคู่ของสัญลักษณ์เสมอ
   ก.  จุดเริ่มต้น   ข.  การแสดงออกทางจอภาพ   ค.  การตัดสินใจ     
ง.  จุดต่อระหว่างหน้า   จ. การคำนวณ

71. ในโครงสร้างผังงานการเลือกทำ สัญลักษณ์ในการเขียนผังงานในข้อใดจะขาดไม่ได้
   ก.  การคำนวณ      ข.  การตัดสินใจ      ค.  การรับค่าข้อมูล   
ง.  การแสดงผล      จ.  การแสดงผลทางจอภาพ

72. ในโครงสร้างผังงาน การเลือกทำ การทำงานในข้อใดจะต้องทำเป็นอันดับแรก
   ก.  การคำนวณ      ข.  การตัดสินใจ      ค.  การรับค่าข้อมูล   
ง.  บอกจุดสิ้นสุดของผังงาน   จ.  ถูกทุกข้อ

73.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการทำงานของโครงสร้างผังงานการเลือกทำ หลังจากการตรวจสอบเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   ก.  จะทำขั้นตอนการทำงาน 2  ทิศทางพร้อมกัน   
   ข.  จะทำขั้นตอนการทำงานทั้งสองทิศทาง แต่จะทำครั้งละ 1 ทิศทาง ไม่พร้อมกัน
   ค.  จะเลือกทำขั้นตอนการทำงานเพียงทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามเงื่อนไขเท่านั้น
   ง.  ไม่มีข้อใดถูก
   จ.  ถูกทุกข้อ
 
74. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างผังงานการทำซ้ำแบบ Do While
   ก.  ทำการตรวจสอบเงื่อนไขที่ใช้พิจารณาในการทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   ข.  ทำขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   ค.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกมาเป็นจริง จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำซ้ำ
   ง.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ จะออกจากขั้นตอนการทำซ้ำ
   จ.  ถูกทุกข้อ

75. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างผังงานการทำซ้ำแบบ Do Until
   ก.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำซ้ำ
   ข.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกเป็นจริง จะออกจากขั้นตอนการทำซ้ำ
   ค.  จะทำขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   ง.  ทำการตรวจสอบเงื่อนไขที่ใช้พิจารณาในการทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   จ.  ไม่มีข้อใดถูก

76. “ข้อมูลตัวหนึ่งสามารถทำให้เกิดข้อมูลอีกชุดหนึ่งได้” คำดังกล่าวนี้เป็นความหมายของรูปแบบความสัมพันธ์ในข้อใด
   ก.  One to One      ข.  One to Many      ค.  Many to Many
   ง.  Many to One      ง.  ถูกทุกข้อ

77. ถ้าจะกำหนดความสัมพันธ์ของไฟล์ในระบบงานบุคลากร ระหว่างข้าราชการกับอัตราเงินเดือน ควรจะกำหนดความสัมพันธ์แบบใด
   ก.  หนึ่งต่อหนึ่ง      ข.  หนึ่งต่อกลุ่ม      ค.  กลุ่มต่อกลุ่ม     
ง. กลุ่มต่อหนึ่ง      ง.  ข้อ ก. และ ข ถูก

78. ข้อใดต่อไปนี้ควรกระทำเป็นอันดับแรกในการออกแบบข้อมูล
   ก.  รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้      ข.  กำหนดรูปแบบฟิลด์และไฟล์
   ค.  ทำความเข้าใจกับข้อมูล            ง.  ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์
   จ. เขียนโปรแกรม

79. ความไม่เป็นอิสระของข้อมูล หมายถึง ข้อความในข้อใด
   ก.  ข้อมูลที่ไม่สามารถนิยามความหมายได้   ข.  ข้อมูลที่ผูกพันกับการจัดเก็บและการเรียกใช้
   ค.  ข้อมูลที่ถ้าจะใช้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่   ง.  ข้อมูลที่เกิดความขัดแย้งในตัวเอง
   จ.  ข้อมูลที่อยู่ไม่ระบุข้อมูลอื่นได้อีก

80. สื่อข้อมูลประเภทใดต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้กับการจัดการการไฟล์แบบ Direct Access File
   ก.  เทปแม่เหล็ก      ข.  ฟล็อปปี้ดิสก์      ค.  ฮาร์ดดิสก์     
ง.  ซีดี-รอม         จ.  แฟลชไดร์ฟ

81. ผู้ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละคน เป็นหน้าที่ของบุคคลใด
   ก.  DBMS         ข.  DBA      ค.  ผู้เขียนโปรแกรม   
ง.  ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์   ง.   โปรแกรม

82. DBMS มีหน้าที่อย่างไร
   ก.  เป็นบุคคลควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล   ข.  เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารศูนย์ข้อมูล
   ค.  เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้จัดการฐานข้อมูล   จ.  เป็นบุคคลที่ป้อนข้อมูลลงฐานข้อมูล
จ.  เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้จัดระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์     

83. ข้อใดเป็นการทำงานที่ต้องมี CPU มากกว่า 1 ตัว
   ก.  Multi Programming   ข.  Multi Processing   ค.  Centralize Data Processing               
ง.  Multi Media      ง.  ถูกทุกข้อ

84. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้มากที่สุด
   ก.  เครือข่าย MAN      ข.  เครือข่าย WAN     
ค.  เครือข่าย LAN      ง.  เครือข่าย แบบ Star
จ. ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือนๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ

85. ข้อใดกล่าวถึงการทำงานแบบ Multiuser
   ก.  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เครื่อง
   ข.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ โปรแกรม
   ค.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลายๆ งาน
   ง.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม
   จ.  หนึ่งคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง

86. ข้อใดเป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Multiprocessing
   ก.  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เครื่อง
   ข.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ โปรแกรม   ค.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลายๆ งาน
   ง.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม
   จ.  หนึ่งคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง

87. ระบบเครือข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
   ก.  LAN         ข.  WAN      ค.  MAN   
ง.  SAN         จ.  Ring

88. Wireless LAN หมายถึงข้อใด
   ก.  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
   ข.  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
   ค.  เครือข่าย   LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
   ง.  เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
   จ.  ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นความหมายของ Wireless LAN ทั้งหมด

89. สิ่งใดต่อไปนี้มีความจำเป็นต้องใช้ในการต่อเชื่อมเครือข่ายแบบ BUS น้อยที่สุด
   ก.  LAN Card   ข.  Network Operating System   ค.  HUB   
ง.  Topology      จ.  ข้อ ข. และ ง. ถูก   

90. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค
   ก.  User Card            ข.  LAN Card
ค.  Network Interface Card         ง.  Modemจ.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

91. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด
   ก.  Coaxial Cable            ข.  Shielded Twisted Pair Cable
ค.  Unshielded Twisted Pair Cable      ง.  Fiber Optic Cable
จ.  Witless  LAN

92. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
   ก.  HUB      ข.  Connector      ค.  Router   
ง.  Concentrator   จ.  Switch

93. HUB หมายถึงข้อใด
   ก.  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
   ข.  อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
   ค.  แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย
   ง.  อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทางเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว
   จ.  อุปกรณ์ที่ใช้รับแล้วรวบรวมสัญญาณ

94. ในการเชื่อมต่อเครือข่ายมาตรฐาน Ethernet มาตรฐานใดที่ต่อใช้หัว RJ-45
       ก.  10 Base 2      ข.  10 Base 3         ค.  10 Base 5   
ง.  10 Base T      จ.   10 Base 8

95. Repeater: รีพีทเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร
   ก.  ช่วยให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้
   ข.  ช่วยให้ระบบมีโปรโตคอลต่างกัน สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกัน
   ค.  ช่วยให้ระบบสามารถยืดระยะทางไปได้ไกลกว่าเดิม
   ง.  เป็นอุปกรณ์ที่ดักสัญญาณรบกวนภายในเครือข่าย
   จ. ไม่มีข้อใดถูก

96. การส่งข้อมูลแบบใดที่สามารถส่งข้อมูลได้หลายช่องทาง
   ก.  Baseband      ข.  Broadband         ค.  Broadcast   
ง.  Ethernet         จ. Token ring

97. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย
   ก.  ผู้รับ – ผู้ส่ง      ข.  โปรโตคอล      ค.  สื่อกลาง     
ง.  ไม่มีข้อใดถูก      จ.  ถูกทุกข้อ

98. ข้อใดกล่าวถึง Electronic-mail ได้ชัดเจนที่สุด
   ก.  การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
   ข.  การรับส่งข้อความผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ค.  โปรแกรมสำหรับเปิดอ่านข่าวสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ง.  การพูดคุยกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   จ.  โปรแกรมที่เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ

99. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึงข้อใด
   ก.  การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในอินเตอร์เน็ต
   ข.  การรับส่งข้อความผ่านอินเตอร์เน็ต
   ค.  การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
   ง.  การทำธุรกรรมผ่านทางระบบเครือข่าย
   จ.  ถูกทุกข้อ

100. ข้อใด มิใช่ วิธีการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต
   ก.  โปรแกรมจำกัดข้อมูล            ข.  รหัสผ่าน
   ค.  ระบบเครือข่าย               ง.  โปรแกรมป้องกันไวรัส
   จ.   การสร้างไฟล์วอล์
หัวข้อ: scvmmr qmbzmy huofti
เริ่มหัวข้อโดย: Michaelsl ที่ มีนาคม 02, 2014, 12:52:04 AM
Our company is university or college development together with industrial faculties, a fewer number of area around young girls, most of the young girls live from a dorm. An individual overnight, That i are unaware of a lot of couple naughty area during the to come back quarters, insert several sod, lighted, thru deep ebony smoke a pipe, procured the method that will scream "Fire! " Was already around ten overnight, countless young girls dormitory happen to be controlling basin, ran into the dormitory doorstep in store any open fire, because of the concerned consideration for numerous young girls couldn't really need to choose comprehensive dress up, together with a few of them also being dressed in undergarments overly, owing to any professor available janitor don't receptive the entranceway, if not you simply will not now let the ones area hearts and minds sly triumph it all.  The following time period, the actual college students may sit down next to all of them had been amazed to locate, as well as Cheng Su Yun Jin Zheng sensitive relationships possess enhanced, your woman fulfilled really don't realize the actual query, along with British as well as from time to time requested Tune Ming, the remainder is going to be reduce seem option Cheng Zheng, Cheng Zheng, even though each one of these disrupted the actual phrase, however the concern continues to be insufficient to describe at length. He'd absolutely no persistence, one or two to determine Yun Jin nevertheless dazed appear, or even Yiyanbuge frequently frustration cannot split, this time around Su Yun Jin will not dispute along with him or her, he or she had been unsociable in order to their back again as well as allow him or her obtain upset. Although not 30 minutes, you are able to usually observe Cheng Zheng Yun brocade hands stick back again, consider the actual effort to express, "Well, I simply haven't completed....... inch 
 
Caught and lost . LOGIN - Solution Provider (http://www.loginweb.it/)  Later on, Xiaokui discovered biggest sunflower area within Urumqi, Xinjiang. Which evening, the actual Xiaokui authored inside a weblog: inch Ren Xiangnan, We believed I'd fulfill a person inside a sunflower area. inch  Huang found work as well as noticed fifty percent the folks didn't put on, directed towards the companion, stated: "You don't put on the college greeting card, handled seriously. inch Companion responded:. inch Less reps from the initiatives to maneuver nearer to inch an additional instructor directed to some not really putting on the college greeting card instructor stated: "Do not really put on the college greeting card, What ever following? a inch You aren't the actual KMT, neither the actual Fee, the actual pipe What ever, inch inch Don't put on the college greeting card, buckle your own reward. inch inch financial issues, absolutely no precious metal? might honor. inch inch however I simply would like the actual greeting card in order to relaxation. inch inch Li dual dangling bands lower the remainder from it needed to. sins. Amitabha. inch which means you really are a instructor that created me personally the vocabulary in order to poker fun at all of them. 
 
Love to the hot active day , love to hate when no .  Bamboo is not a child destroyed , no one trampled vegetable . 
yql2014
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2558
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ สิงหาคม 20, 2015, 03:29:25 PM
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ใน 2 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา (20 - 28 ส.ค. 2558)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2559
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ มิถุนายน 03, 2016, 03:51:08 PM
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 รวม 214 อัตรา (9 - 29 มิ.ย. 2559)
หัวข้อ: Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2559
เริ่มหัวข้อโดย: testerth ที่ ธันวาคม 10, 2016, 08:59:30 AM
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559 รวม 304 อัตรา (15 ธ.ค. 2559 - 6 ม.ค. 2560)