ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย ทุกตำแหน่  (อ่าน 2888 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

testerth

  • www.korsobthai.com
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2466
    • ดูรายละเอียด
    • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงานแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ทุกตำแหน่ง

เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ใน 19 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา (24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2557)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์   จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยสันทนาการ   จำนวน 2 อัตรา
6. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา   จำนวน 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน 5 อัตรา
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   จำนวน 1 อัตรา
10. ผู้ช่วยนายช่างอิเล็กทรอนิกส์   จำนวน 1 อัตรา
11. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   จำนวน 4 อัตรา
12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   จำนวน 4 อัตรา
13. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   จำนวน 1 อัตรา
14. ผู้ช่วยช่างสำรวจ   จำนวน 1 อัตรา
15. ผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์   จำนวน 1 อัตรา
16. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   จำนวน 3 อัตรา
17. พนักงานขับรถยนต์   จำนวน 4 อัตรา
18. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จำนวน 1 อัตรา
19. ผู้ช่วยครู   จำนวน 13 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบด้วยตนเอง
วันที่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
ก่อนวันเลือกสรร 5 วันทำการ
อ่านประกาศ อบจ.เชียงราย คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อปท. อบจ. อบต. เทศบาล ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ[/glow]
ภาค ข.
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
- ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
- ผู้ช่วยสันทนาการ
- ครูอาสาพัฒนาการกีฬา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
- ผู้ช่วยนายช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
- ผู้ช่วยช่างสำรวจ
- ผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- พนักงานขับรถยนต์
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- ผู้ช่วยครู


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก. + ภาค ข. ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + VCD คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ราคา 999 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ข.  + MP3 พรบ.ท้องถิ่น ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ภาค ข. + VCD คณิตศาสตร์ และภาษาไทย +  MP3 พรบ.ท้องถิ่น ราคา 1,998 บาท
5. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ภาค ข. + DVD ชุดเตรียมสอบ อปท. ราคา 2,500 บาท


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. เทศบาล อบต.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตผล
-  ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
-  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
-  สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-  สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
ภาค ข.
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
-  ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก. ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ข. ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป ราคา 999 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ข.  + MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ภาค ข. + VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป +  MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา ราคา 1,998 บาทรายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างข้อสอบ


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 0877744915 [ LINE ID : เบอร์โทร ]
E-Mail : testerth@hotmail.com
Facebook FanPage : http://www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / SMS / LINE / Whats App ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อ (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม